Show simple item record

dc.contributor.advisorÜlger, Özlemtr_TR
dc.contributor.authorÇöl, Gamzetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:38:56Z
dc.date.available2015-10-14T13:38:56Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1705
dc.description.abstractThis study aimed to determine role of family on attendance of children with special needs and search the effect of attendance on daily activities of children. 112 children with special needs took part in the study whose ages are between 6-15 and average age is 10,14±0,28. 55 of them were girls and 57 of them were boys. To determine the leisure activity level of children, Evaluation Form Of Leisure Activity Attendance was used and to determine the role of families, Form Of Families To Decide Leisure Activities was used. To evaluate children's quality of life, Family Form of The Pediatric Quality of Life Questionniare was used. There was no meaningful relationship between children's activity groups and role of families (p>0,05). When quality of life children participated activities is investigated, difference in sub-categories varied according to types of activities. There is no statistically meaningful relationship between gender and quality of life (p>0,05). The study revealed that children with special needs require recreational activities, sports, self-improvement, skill activities and the need to raise the awareness of families and their children was stressed. It is considered that quality of life will be affected in a positive way by attendence of children to activities.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectSpecial needstr_TR
dc.titleÖzel Gereksinimi Olan Çocukların Boş Zaman Aktivitelerine Katılımını Etkileyen Faktörlertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1703tr_TR
dc.contributor.departmentoldFizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma özel gereksinimi olan çocukların boş zaman aktivitelerine katılımında ailenin rolünü belirlemek ve katılımın çocuğun günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmaya 6-15 yaş arası, yaş ortalamaları 10,14±0,28 yıl olan 55 kız, 57 erkek toplam 112 özel gereksinimi olan çocuk ve ailesi dahil edildi. Çocukların boş zaman aktivite düzeylerini belirlemek için "Boş Zaman Aktivitelerine Katılımı Değerlendirme Formu", ailenin bu konudaki rolünü belirlemek için ise "Boş Zaman Aktivitelerine Karar Vermede Ailenin Rolü Formu" kullanıldı. Yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ)'nin ebeveyn formu uygulandı. Çocukların katıldığı aktivite grupları ile ailenin rolü arasında anlamlı ilişki görülmedi (p>0,05). Aktivitelere katılım gösteren çocukların yaşam kalitesi incelendiğinde, alt gruplarda farkın aktivite çeşitlerine göre değiştiği belirlendi. Cinsiyet ile yaşam kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmedi (p>0,05). Özel gereksinimi olan çocukların rekreasyonel aktivite, spor, kişisel gelişim ve yeteneksel aktiviteleri yapmaya ihtiyaçları olduğu belirlenen çalışmada, bu konuda ailelerin ve çocukların bilinçlendirilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu çocuklarda aktivite katılımıyla yaşam kalitesinin de olumlu etkileneceği düşünüldü.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record