Show simple item record

dc.contributor.advisorErgun, Nevintr_TR
dc.contributor.authorÖzünlü Pekyavaş, Nihantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:38:51Z
dc.date.available2015-10-14T13:38:51Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1639
dc.description.abstractThe aim of our study was to investigate the effects of home exercise program, virtual reality exercise program and Kinesio Tape applied along with them on scapular dyskinesia in patients with subacromial impingement syndrome (SAS). 60 patients with SAS Syndrome were randomized into 4 groups which are Home Exercise Program (EX), Home Exercise Program and Kinesio Taping Application (EX+KT), Virtual Reality Exergaming Program (Wİİ) and Virtual Reality Exergaming Program and Kinesio Taping Application (Wİİ+KT). All groups were taken into a 6 week treatment program. Patients were assessed at the beginning and at the end of the treatment for pain (with Visual Analogue Scale), range of motion (with goniometer), special tests for SAS (Neer and Hawkins), special tests for scapular dyskinesia (Scapular Retraction Test (SRT), Scapular Assisstance Test (SAT), Lateral Scapular Slide Test (LSST)), flexibility, isometric muscle strenght, posterior capsule tightness and shoulder disability (SPADI). No statistically significant difference was found between before and after treatment in EX and EX+KT groups (p> 0,05), but significant difference was found between before and after treatment in Wİİ and Wİİ+KT groups (p< 0,05) in SRT and SAT tests. No significant difference was found between groups in LSST-1 test results (p> 0,05). LSST-2 and 3 test results were not found significantly different between EX and EX+KT groups but were found significantly different between Wİİ - Wİİ+KT and EX-Wİİ groups (p<0,05). In our study, virtual reality exergaming programs are found more effective than home exercise programs and Kinesio Taping applications applied within these programs do not have additional effects on scapular diyskinesia.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectScapular dyskinesiatr_TR
dc.titleSubakromiyal Sıkışma Sendromunda Farklı Egzersiz ve Kinezyobant Uygulamalarının Ağrı, Fonksiyon ve Eklem Hareket Açıklığına Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2013/808tr_TR
dc.contributor.departmentoldFizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada Subakromiyal Sıkışma (SAS) Sendromu tanılı olgularda farklı egzersiz programları ve bunlarla birlikte uygulanan Kinezyo bantlama tekniğinin skapular diskinezi üzerine etkisi araştırıldı. Çalışmamız 60 SAS Sendromu tanılı olgu üzerinde gerçekleştirildi. Olgular randomize olarak ev egzersiz eğitimi (EGZ), ev egzersiz eğitimi ve Kinezyo bantlama (EGZ+KT), sanal gerçeklik egzersiz eğitimi (Wİİ), sanal gerçeklik egzersiz eğitimi ve Kinezyo bantlama (Wİİ+KT) grupları olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Her bir grup 6 haftalık tedavi programına alındı. Olgular tedavi öncesi ve sonrası ağrı (Görsel Analog Skalası), eklem hareket açıklığı (gonyometre), SAS Sendromuna özel testler (Neer ve Hawkins), skapular diskineziye özel testler (Skapular Retraksiyon Testi (SRT), Skapular Yardım Testi (SYT), Lateral Skapular Kayma Testi (LSKT)), esneklik, izometrik kas kuvveti, posterior kapsül kısalığı ve omuz yeti yitimi (SPADI) bakımından değerlendirildi. SRT ve SYT Test sonuçları tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında EGZ ve EGZ+KT gruplarında istatistiksel olarak fark saptanmaz iken (p> 0,05), Wİİ ve Wİİ+KT gruplarında istatistiksel olarak fark saptandı (p< 0,05). LSKT-1 Test sonuçları gruplar arası karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p> 0,05). LSKT-2 ve LSKT-3 Test sonuçları EGZ ve EGZ+ KT grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken (p>0,05), Wİİ ve Wİİ+KT, EGZ ve Wİİ grup karşılaştırmalarında anlamlı fark bulundu (p<0,05). Çalışmamızda gruplar arası farklılıklara bakıldığında sanal gerçeklik egzersiz programının ev egzersiz programına göre daha etkili olduğu ve buna ek olarak uygulanan Kinezyo bantlama yöntemlerinin skapular diskinezi tedavisinde ek bir etki sağlamadığı görüldü.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record