Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Özcantr_TR
dc.contributor.authorKoçyiğit Özlü, Ayşetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:34:00Z
dc.date.available2015-10-14T13:34:00Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1605
dc.description.abstractThis study was done to determine the rising anxiety level induced with hospitalization of the children aged between 6-12 by the drawing method. The study group was constituted by the children of age between 6-12 and who were hospitalized at the Hacettepe University Ihsan Dogramaci Children's Hospital for at least 24 hours.From each age group 10 girls and 10 boys, 20 children were included in the study with random sampling method. This study was conducted on 140 children. To evaluate the growing anxiety in children due to hospitalization, State Anxiety Inventory for children and Children Drawing: Hospital instrument were used.The data obtained was examined by age, sex and disease of children and both instruments used were evaluated by comparing with the appropriate statistical methods. Rising anxiety levels in children depending on hospitalization were measured in terms of children's ages. The examination showed that there was not a significant relationship between the two instruments by age and found that there was no significant difference in level of anxiety in terms of age. As a result, STAI was determined not to be affected by gender and there was not a significant relationship between the two instruments in terms of gender. However CD:H points of boys were higher than girls. Both STAI and CD: H were determined that not affected by the disease variables. Regarding the relationship between the two instruments in each disease group, the level of anxiety of children with surgical diseases were low in their survey while the anxiety levels in their drawings were high.In other disease groups, it was found that there is not any relationship between the two instruments.In addition, according to the study results, the CD:H may provide intuitive sense tips to assess the emotional states of children but can not be used as a diagnostic tool.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectHospitalizationtr_TR
dc.titleÇocukların Hastaneye Yatmaya Bağlı Gelişen Kaygı Düzeyinin Resim Çizme Yöntemiyle Incelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1777tr_TR
dc.contributor.departmentoldÇocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, 6-12 yaş arasındaki çocuklarda hastaneye yatmaya bağlı olarak gelişen kaygı düzeyini resim çizme yöntemiyle belirlemek amacıyla yapılmıştır.Çalışma grubunu, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde en az 24 saat yatan 6-12 yaş grubu hasta çocuklar oluşturmaktadır. Her yaş grubundan 10’u kız 10’nu erkek olmak üzere 20 çocuk çalışmaya rastgele örnekleme yöntemi ile dahil edilmiştir. Bu araştırma toplam 140 çocuk ile yürütülmüştür.Çocuklarda hastaneye yatmaya bağlı olarak gelişen kaygı düzeyini değerlendirmek için Çocuklar İçin Durumluk Kaygı Envanteri ile Children Drawing: Hospital aracı kullanılmıştır. Elde edilen veriler uygulama yapılan çocukların yaşına, cinsiyetine, hastalıklarına göre incelenmiş ve kullanılan her iki araç uygun istatistiksel yöntemler ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çocukların hastaneye yatmaya bağlı gelişen kaygı düzeyinde yaş açısından bir farlılık olup olmadığına bakılmıştır. İnceleme sonucunda, iki araç arasında yaşa göre anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiş ve kaygı düzeyinde yaş açısından bir farlılık olmadığı bulunmuştur.Araştırma sonucunda, ÇDKE ‘nin cinsiyet değişkeninden etkilenmediği saptanmış ve iki araç arasında da cinsiyet açısından anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Fakat CD:H puanları erkeklerde kızlara göre daha yüksek çıkmıştır.Hem ÇDKE hem de CD:H’ın hastalık değişkeninden etkilenmediği saptanmıştır. Her hastalık grubunda iki araç arasındaki ilişkiye bakıldığında dacerrahi hastalığı olan çocukların yaptıkları anketlerde kaygı düzeyi düşük bulunurken çizdikleri resimlerde kaygı düzeyi yüksek bulunmuştur. Diğer hastalık gruplarında ise, iki araç arasındabir ilişki olmadığı da saptanmıştır.Ayrıca araştırma sonucunda, CD:H’ın çocukların duygu durumunu değerlendirmek için sezgisel ipuçları verebildiği fakat tanılayıcı bir araç olarak kullanılamayacağı da saptanmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record