• Acil Nöroşirurji 

   Özgen, Tunçalp; Ziyal, M. İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Nöroşirürji hastalarının travma dışında da önemli bir kısmı, sinir sis­temi dokusunun özelliğinden dolayı, acilen müdahale edilmesi gere­ken hastalardır. Aksi takdirde, yaşam kaybı veya kalıcı nörolojik fonk­siyon kaybı ...
  • Aktif Yaşam için Nesiller Arası Etkileşim Modeli 

   Derman, Orhan; Tüzün, Zeynep; Karakuş, Bülent (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014)
   Nüfusun yaşlanması, 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli sosyal olgular­dan biridir. Yaşam standartlarının gelişmesi ile birlikte bütün dünyada dikkati çekecek şekilde uzayan yaşam süresinin yanında, doğum oranları azalmakta ...
  • Ameliyathane Oda Teknikerliği Genel Görev Tanımı 

   Özgür, Figen; Ulus, Yemen (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
   Sağlık konusunda birinci sırada tercih edilen Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri cerrahi hizmetlerde de çağdaş ameliyathaneleri, alt yapı donanımı, güncel teknolojisi ve kadrosu ile birçok başarılı yaklaşımı ve ilkleri ...
  • Cerrahi Nöroanatomi 

   Ziyal, İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Cerrahi Nöroanatomi'nin ve "Nöroşirürjikal Cerrahi Tekniklerin öncelikle laboratuarda kadavralar üzerinde çalışılması, bölge anatomisine hakim olunarak pratik uygulamaların daha kolay bir şekilde yapılmasına olanak ...
  • Cerrahi Öncesi Değerlendirme 

   Sözen, Tümay (2006)
   Preoperatif değerlendirmenin amacı cerrahi girişim riskini belirlemek ve bilinen riskleri en aza indirmektir. Preoperatif değerlendirme, perioperatif ve postoperatif uygun yaklaşımların planlanması önemli yer tutar. ...
  • Dönem 5 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ders Kitabı 

   Çetin, Alp; Akıncı, Ayşen; Kaymak, Bayram; Dinçer, Fitnat; Özçakar, Levent; Özdemir, Oya; Borman, Pınar; Kutsal, Yeşim Gökçe (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2019)
   Bu kitap, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem 5 öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış olup Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlık alanının temel konularını içermektedir. Anabilim dalımızda yürütülmekte olan eğitim ...
  • Dönem V Staj Programı Ders Kitabı 

   Uzun, Hakan; Özgür, F. Figen (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2020)
   Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı olarak, geleceğin doktorları olmaya sadece birkaç adımları kalan Dönem-V stajyeri arkadaşlarımızın eğitimine katkıda bulunabilmeyi çok isteriz. Bizim alanımızın çok ...
  • Ergenlik Döneminde Ebeveynlik ve Ergenin Psikososyal Uyumu 

   Sayıl, Melike (Hacettepe Üniversitesi, 2012)
   Bu kitap, çocukluktan ergenliğe ve ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemlerinde, ergenlerin aile, akran ve okul bağlamlarını, olumlu ve olumsuz sosyal davranışlarını ve uyumlarını çoklu değerlendirmelerle ölçen Türkiye'de ...
  • Geriatrik Bilimler 

   Ergöçmen, Banu; Çağatay, Pelin; Görgün Baran, Aylin; Cangöz, Banu; Dikmenoğlu Falkmarken, Neslihan; Örnek Büken, Nükhet; Erden Aki, Özlem; Babaoğul, Müberra; Buğday, Esna Betül; Güler, Çağatay; Yavuz Sarı, Özge; Yıldırım, . Mahmut Şerif; Tümer, Ali Rıza; Güven, Gülay Sain; Kunt, Mahir; Özdemir, Oya; Erden Aki, Özlem; Kutsal, Yeşim Gökçe; Tunçbilek, Zahide; Çelik, Sevilay; Rakıcıoğlu, Neslişah; Yıldız, Mevhibe İrem; Güdeloğlu, Ahmet; Ergen, Ali; Baydar, Terken; Demirkan, Salih Kutay; Girgin, Gözde (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2018)
   Dünyada popülasyonun profili yaşlılara doğru yer değiştirmekte ve adeta bir "demografik devrim" oluşmaktadır. Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde yaşlı popülasyonun sayısında süreğen bir artış söz konusudur. ...
  • Hacettepe Dahiliye Ders Kitabı 1 

   Öz, Şerife Gül; Çalık Başaran, Nursel; Alp, Şehnaz; Selçuk, Z. Toros; Sain Güven, Gülay; Kabakçı, Giray; Parlak, Erkan; Balaban, Yasemin H.; Kav, Taylan; Pürnak, Tuğrul; Sivri, Bülent; Arıcı, Mustafa; Erdem, Yunus; Özışık, Lale; Tanrıöver, Mine Durusu; Kılıç, Levent; Kiraz, Sedat; Ünlütürk, Uğur; Ertenli, İhsan; Zarakolu, I. Pınar; Kılıçkap, Saadettin; Övünç, Kenan; Durhan, Gamze; Arıyürek, O. Macit; Ergün, Barış Kaya; Yılmaz, Rahmi; Şimşek, Halis; Öcal, Serpil; Ortaç Ersoy, Ebru; Bayraktar, Miyase; Erbaş, Tomris; Dağdelen, Selçuk; Yıldız, Okan Bülent; Telli Dizman, Gülçin; Akova, Murat; Sönmezer, Meliha Çağla; Ünal, Serhat; Metan, Gökhan; Uzun, Ömrüm; İnkaya, Ahmet Çağlar; Halil, Meletm Gülhan; Balcı, Cafer; Cankurtaran, Mustafa; Doğu, Burcu Balam; Kalyoncu, Fuat; Demiroğlu, Haluk (Hacettepe Üniversitesi, 2020)
   Ondokuzuncu yüzyılın tıp literatürü, korku filmi gibidir. Hekimlerin, ellerine geçirdikleri her şeyi, akıllarına gelen her yöntemi tedavi için kullandıkları görülür. Bilgiye değil, kulaktan dolma duyumlara dayanan, “içten ...
  • Hacettepe Dahiliye Ders Kitabı 2 

   Er, Berrin; Çöplü, Lütfi; Kalyoncu, Fuat; Karakaya, Gül; Sarınç Ulaşlı, Sevinç; Köksal, Deniz; Çelebioğlu, Ebru; Demir, Ahmet Uğur; Çiftçiler, Rafiye; Büyükaşık, Yahya; Göker, Hakan; Okay, Müfide; Haznedaroğlu, İbrahim C.; Özcebe, İ. Osman; Demiroğlu, Haluk; Aksu, Salih; Kelkitli, Engin; Çalık Başaran, Nursel; Öz, Şerife Gül; Demir, Ahmet Uğur; Tokgözoğlu, Lale; Karakulak, Uğur Nadir; Özer, Necla; Şahiner, Levent; Övünç, Kenan; Canpolat, Uğur; Yıldırım, Tolga; Arıcı, Musrafa; Erdem, Yunus; Yılmaz, Rahmi; Altun, Bülent; Kılıçkap, Saadettin; Güllü, İbrahim H.; Barışta, İbrahim; Kars, Ayşe; Özışık, Yavuz; Yalçın, Şuayib; Erman, Mustafa; Dizdar, Ömer; Kalyoncu, Umut; Kiraz, Sedat; Kılıç, Sedat; Kılıç, Levent; Ertenli, A. İhsan; Akdoğan, Ali; Karadağ, Ömer; Apraş Bilgen, Şule; İnkaya, Ahmet Çağkan; Topeli İskit, Arzu; Sönmezer, Meliha Çağla; Tanrıöver, Mine Durusu; Keskin, Onur; Erbaş, Tomris; Selçuk, Z. Toros; Gürlek, Alper; Kaya, Barış; Balam Doğu, Burcu; Altun, Bülent; Sivri, Bülent; Balcı, Cafer; Durhan, Gamze; Kabakçı, Giray; Metan, Gökhan; Sain Güven, Gülay; Telli Dizman, Gülçin; Şimşek, Halis (Hacettepe Üniversitesi, 2020)
   Ondokuzuncu yüzyılın tıp literatürü, korku filmi gibidir. Hekimlerin, ellerine geçirdikleri her şeyi, akıllarına gelen her yöntemi tedavi için kullandıkları görülür. Bilgiye değil, kulaktan dolma duyumlara dayanan, “içten ...
  • Halk Sağlığı Temel Bilgiler 1 

   Akın, Ayşe; Akın, Levent; Akşit, Belma T.; Akgün, Seval; Altıntaş, Kerim Hakan; Aslan, Dilek; Attila, Sema; Bilgili Aykut, Nihal; Bertan, Münevver; Bilir, Nazmi; Bağcı Bosi, A. Tülay; Çakır, Banu; Çilingiroğlu, Nesrin E.; Paksoy Erbaydar, Nüket; Güçiz Doğan, Bahar; Eren, Nevzat; Güleç, Cengiz; Güler, Çağatay; Günerkan, Bihter; Şahin-Hodoğlugil, N. Nalan; Kalaça, Sibel; Köksal, Orhan; Müftü, Gülgün; Oral, Sevinç N.; Özcebe, Hilal; Öztek, Zafer; Bahar-Özvarış, Şevkat; Pekcan, Hikmet; Telatar, Tahsin Gökhan; Temel, Fehminaz; Tezcan, Sabahat; Thıbert, Adem Arkadaş; Üner, Sarp; Acar Vaizoğlu, Songül; Yardım, Mahmut S.; Yıldız, A. Naci (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2015)
  • Halk Sağlığı Temel Bilgiler 2 

   Akın, Ayşe; Akın, Levent; T. Akşit, Belma; Akgün, Seval; Altıntaş, Kerim Hakan; Aslan, Dilek; Attila, Sema; Bilgili Aykut, Nihal; Bertan, Münevver; Bilir, Nazmi; Bağcı Bosi, A. Tülay; Çakır, Banu; Çilingiroğlu, Nesrin E.; Paksoy Erbaydar, Nüket; Güçiz Doğan, Bahar; Eren, Nevzat; Güleç, Cengiz; Güler, Çağatay; Günerkan, Bihter; Şahin-Hodoğlugil, N. Nalan; Kalaça, Sibel; Köksal, Orhan; Müftü, Gülgün; Oral, Sevinç N.; Özcebe, Hilal; Öztek, Zafer; Bahar-Özvarış, Şevkat; Pekcan, Hikmet; Telatar, Tahsin Gökhan; Temel, Fehminaz; Tezcan, Sabahat; Thıbert, Adem Arkadaş; Üner, Sarp; Acar Vaizoğlu, Songül; Yardım, Mahmut S.; Yıldız, A. Naci (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2015)
  • Halk Sağlığı Temel Bilgiler 3 

   Güler, Çağatay; Akın, Levent; Akın, Ayşe; T. Akşit, Belma; Akgün, Seval; Altıntaş, Kerim Hakan; Aslan, Dilek; Attila, Sema; Bilgili Aykut, Nihal; Bertan, Münevver; Bilir, Nazmi; Bağcı Bosi, A. Tülay; Çakır, Banu; Çilingiroğlu, Nesrin E.; Paksoy Erbaydar, Nüket; Güçiz Doğan, Bahar; Eren, Nevzat; Güleç, Cengiz; Günerkan, Bihter; Şahin-Hodoğlugil, N. Nalan; Kalaça, Sibel; Köksal, Orhan; Müftü, Gülgün; Oral, Sevinç N.; Özcebe, Hilal; Öztek, Zafer; Bahar-Özvarış, Şevkat; Pekcan, Hikmet; Telatar, Tahsin Gökhan; Temel, Fehminaz; Tezcan, Sabahat; Thıbert, Adem Arkadaş; Üner, Sarp; Acar Vaizoğlu, Songül; Yardım, Mahmut S.; Yıldız, A. Naci (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2015)
  • Hekimlik Sanatı ve Öykü Alma ve Muayene 

   Arık, Zafer; Balaban, Yasemin H.; Çalık Başaran, Nursel; Apraş Bilgen, Şule; Ertenli, İhsan; Güler, E. Nilüfer; Doğan Günaydın, Sibel; Sain Güven, Gülay; Halil, Meltem Gülhan; Topeşi İskit, Arzu; Köksal, Deniz; Kurt, Can Ebru; Öz, Ş. Gül; Özışık, Lale; Sözen, F. Tümay; Şahiner, Levent; Şimşek, Halis; Tanrıöver, Mine Durusu; Türker, F. Alev (Hacettepe Üniversitesi, 2020)
   İyi bir Hekim ve Klinisyen olma, bilimsel olarak bilgeliğin, teknik ve intellektüel yeterliliğin ötesinde bir olaydır. Teknik yeterlilik ve tibbi bilgiler öğretilebilir ve öğrenilebilir. Fakat iyi bir hekim ve klinisyen ...
  • Hipofiz Adenomları 

   Ziyal, İbrahim; Erbaş, Tomris (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Hipofiz adenomlarının tanı ve tedavisindeki başarının artması için, endokrinolog, nöroradyolog, beyin cerrahı, nöropatolog ve radyasyon onkologlarının bir ekip disiplini içinde çalışmaları gerekmektedir. Hipofiz adenomlarında ...
  • Histology Laboratory Guide Book 

   Müftüoğlu, Sevda (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
   Histology is an important science of visualisation that appeared in medical education consisting many various cells, tissues, organs of human organisms. The histological structure and functional relationships of these ...
  • Histoloji Laboratuvar Yardımcı Kitabı 

   Korkusuz, Petek; Müftüoğlu, Sevda Fatma; Kaymaz, Fevziye Figen; Pergin, Atilla; Karakoç Sökmensüer, Lale; Zeybek, Naciye Dilara; Zırh, Selim; Bilgiç, Elif; Kaya, Zeynep Bengisu; Doğan, Deniz Ekin; Erol, Süleyman; Kübra Simay, Aydın Akkurt; Çam, Sefa Burak; Erdem, İlker Levent; Türeli, Serkan; Babaoğlu, Berfin Bilgiç (Hacettepe Üniversitesi, 2020)
   Histology and Embryology education and research are fundamental cornerstones of medical science. Histology, which is the basis of many fields of preclinical and clinical medicine, defines the visual components of cells, ...
  • Histoloji Laboratuvar Yardımcı Kitabı 

   Müftüoğlu,Sevda F.; Kaymaz,Figen; Korkusuz,Petek; Nacar,Ahmet; Atilla,Pergin; Yürüker,Sinan; Zeybek,Dilara; Hekimoğlu,Rümeysa; Süzer,Ayşegül; Bilgiç,Elif; Ilgın,Can; Yıldız,Şahin; Bahador,Elham; Hashemihesar,Ramin; Yersal,Nilgün; Ünal,Işık; Kaya,Bengisu (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2016)
   Histoloji; Tıp eğitiminde insana ait birçok farklı hücre, doku ve organların yapılanmalarını araştıran, yorumlayan, fonksiyonel aktiviteleri ile ilişkilendiren ve mikroskobik görüntülenmelerini içeren önemli bir sağlık ...
  • İç Hastalıkları Gözüyle Preopreatif Değerlendirme 

   Uyaroğlu, Oğuz Abdullah; Şener, Yusuf Ziya; Yorgun, Hikmet; Ulaşlı, Sevinç Sarınç (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2019)
   Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle çok çeşit ve sayıda girişimsel ve cerrahi operasyonlar gerçekleşmektedir. Ayrıca tanı ve tedavilerdeki yenilikler sayesinde hekimler olarak daha ileri yaşta veya daha karmaşık vakalar ...