Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Abidetr_TR
dc.contributor.authorGaran, Bahanurtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:17:59Z
dc.date.available2015-10-14T13:17:59Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1444
dc.description.abstractThe Balkan geography has largely attained a place from novel to story fromtheatre to poetry in every area of literature. In the light of political and socialdevelopments which occur in 19th and 20th centuries, hundreds of poems werewritten. The wars and revolts occurred in the process of splitting this fatherlandfrom Ottoman Empire and the territories lost has gained a special place in thepoetry world of many poets, so "war poetries" constitute the great part of oursurvey. The topic of the poems which are analyzed under the title of War begins with Crimean War. Yet it is possible to carry the disintegration of Balkansto Crimean War in 1854-56. After that, within the frame of Ottoman-Russia War(1877-78), Turk-Greek War and Crete issue, the Balkan s image reflecting toout poetry was approved to be analyzed. By sealing the current fate of thegeography, Balkan wars made an overwhelming impression in TurkishLiterature were detailed handled and given in sub-titles.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectTurkish poetrytr_TR
dc.titleTanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Şiirinde Balkanlartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/358tr_TR
dc.contributor.departmentoldTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetBalkan coğrafyası Türk edebiyatının romandan hikâyeye, tiyatrodan şiire hemenher sahasında geniş yer edinmiştir. 19. ve 20. yüzyılda Balkan topraklarındayaşanılan siyasi ve sosyal gelişmeler ışığında yüzlerce şiir kaleme alınmıştır.Özellikle bu vatan parçasının Osmanlı dan koparılması sürecinde yaşanılansavaşlar, çıkarılan isyanlar ve kaybedilen topraklar pek çok şairin şiirdünyasında hususi bir yer teşkil etmiştir. İncelememizin geniş bir kısmını dasavaş şiirleri oluşturmaktadır. Savaş başlığı altında incelenen şiirlerin konusuKırım Savaşı ile başlatılmıştır. Zira Balkanlar ın çözülme sürecini 1854-56 KırımSavaşı na kadar götürmek mümkündür. Ardından 1877-78 Osmanlı-RusSavaşı, 1897 Türk-Yunan Savaşı, Girit Meselesi çerçevesinde şiirimize aksedenBalkan imajının incelenmesi uygun görülmüştür. Coğrafyanın nihai kaderinibelirleyerek Türk edebiyatında geniş yankı bulan Balkan Savaşları ise altbaşlıklar halinde verilerek ayrıntılarıyla ele alınmıştır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record