Show simple item record

dc.contributor.advisorEray, Aynur
dc.contributor.advisorAra Aksoy, Shihomi
dc.contributor.authorÜnsal, Selçuk
dc.date.accessioned2019-10-21T12:36:04Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9404
dc.description.abstractDay after day renewable energy investments are gaining importance in our country as in the world. It is aimed to increase investments within the scope of certain legislation and incentive models due to the decrease in foreign dependence, security of supply and convenience in raw materials. Turkey is a rich country in regard to potential of wind energy. In order to use this potential, Turkey has set some policies, regulations and incentive models to increase the investment in wind energy. The purpose of this study is to analyze the mentioned policies according to years, to examine their effectiveness and to determine their effects on the investor. In this study, to examine the effectiveness of the policies in the field of wind energy in Turkey, a questionnaire has been applied to companies operating in the sector and has been benefited from the results of this survey. The aim is especially finding the answers for the questions "How effective are wind energy policies should be in order to make companies would like to invest and contribute more to the sector?" and "What should be the ideal wind energy policies?" These questionnaire was sent to 100 different companies, which are pioneering and active in the sector, and 78 companies completed the questionnaire. Survey results were analyzed in SPSS (Statistical Package fort he Social Sciences) program and the research model was tested using Logistic Regression method. When the results of the analysis of the answers given to the survey questions were examined, it was seen that the firms generally adopted the YEKA (Renewable Energy Resource Area) incentive model instead of YEKDEM (Renewable Energy Resources Support Mechanism) incentive model if special conditions were met. Until now there have not been any study that investigates the effect of Turkey's wind energy policies to the companies which potentially will invest in this sector. The need has been met with this study, it is planned that the results of this study will benefit policy makers and reflect the current situation of the sector.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEnerjisitr_TR
dc.subjectYenilenebilir enerji
dc.subjectYenilenebilir enerji politikaları
dc.subjectYenilenebilir enerji teşvik modelleri
dc.subjectYEKDEM
dc.subjectYEKA
dc.titleTürkiye'nin Rüzgar Enerjisi Politikalarının Etkinliğinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamining the Effectıveness of Wind Energy Policies in Turkeytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYenilenebilir enerji yatırımları Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Dışa bağımlılığın azalması, arz güvenliği ve hammadde teminindeki kolaylıklar sebebi ile belirli mevzuat ve teşvik modelleri kapsamında yatırımların arttırılması amaçlanmaktadır. Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından zengin bir ülke konumundadır. Türkiye de bu potansiyeli kullanmak adına, yıllar içerisinde rüzgar enerjisi yatırımlarının arttırılması için bazı politika, mevzuat ve teşvik modelleri belirlemiştir. Bu çalışmanın amacı, bahsi geçen politikaların yıllara göre analizlerinin yapılması, etkinliğinin incelenmesi ve yatırımcıya olan etkilerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada, rüzgar enerjisi alanında Türkiye'de uygulanan politikalarının etkinliğinin incelenmesine yönelik, sektörde faaliyet gösteren şirketlere uygulanan anket sonuçlarından yararlanılmıştır. Uygulanan ankette özellikle " Rüzgar enerjisi politikaları ne kadar etkili olursa şirketlerin yatırım yapma isteği ve sektöre olan katkıları artar?" ve " İdeal rüzgar enerjisi politikaları nasıl olmalıdır?" sorularına cevap aranmaktadır. Söz konusu anket, sektörde öncü konumda olan ve etkin bir şekilde faaliyet gösteren 100 farklı şirkete gönderilmiş, 78 şirket ilgili anketi doldurmuştur. Anket sonuçları SPSS (Statistical Package fort he Social Sciences) programında analiz edilerek, oluşturulan araştırma modeli Lojistik Regresyon yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Anket sorularına verilen yanıtların analiz sonuçları incelendiğinde, firmaların özel şartlar sağlanması halinde genel anlamda YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) teşvik modeli yerine YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) teşvik modelini benimsedikleri görülmüştür. Şimdiye kadar Türkiye'nin rüzgar enerjisi politikalarının, bu sektöre yatırım yapacak olan firmalara etkisini araştıran bir çalışma ülkemizde yapılmamıştır. Bu çalışma ile beraber bu ihtiyacın karşılanması ve ortaya çıkan sonuçların politika belirleyicilere fayda sağlaması ve sektörün mevcut durumunun yansıtılması planlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTemiz Tükenmez Enerjilertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-10-21T12:36:04Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record