Show simple item record

dc.contributor.advisorZor, İbrahim
dc.contributor.authorKasapoğlu, Mustafa
dc.date.accessioned2019-10-21T12:34:32Z
dc.date.issued2019-09-27
dc.date.submitted2019-09-09
dc.identifier.citationKASAPOĞLU, Mustafa, YAZILIM TEST PLANLAMA VE RAPORLAMA ARACI'NIN TASARLANMASI VE KODLANMASI, Ankara, 2019tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9394
dc.description.abstractIn today's software world, besides increasing the expectation of quality software, planning of software testing activities and efficient use of resources is gaining importance due to constraints of qualified personnel, time and cost. In addition, software tests are expected to be performed as soon as possible and in detail in order to meet the increasing quality requirements. In order to meet all these expectations, it is very important to plan software tests effectively by analyzing the data collected in the previous tests. With the tool designed within the scope of the thesis, the following items are aimed in the software test processes: • Planing the resources that used in tests and deciding the software test strategy. • Running software tests and log change requests. • Creating software test reports automatically. • Minimizing human errors in progresses and doing repetitive work by the tool. • Standardization of processes and simplification of documentation process. In order to achieve these goals; a test management tool has been developed that has two-way (Read and Write) communication with other tools currently used in software development processes (IBM Rational ClearQuest, Atlassian JIRA, IBM Rational DOORS, Git etc.), adopts intuitive graphical user interface design principles, is simple and easy to use. On the other hand, with this tool, all data recorded in the software development processes can be collected in a single center, and in addition to simple statistical analyzes, advanced statistical analyzes can be performed with all data recorded. Also software test reports in accordance with the job description can be created for the stakeholders in different disciplines.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET i ABSTRACT iii TEŞEKKÜR v İÇİNDEKİLER vi ŞEKİLLER DİZİNİ ix ÇİZELGELER DİZİNİ xii KISALTMALAR xiii 1. GİRİŞ 14 2. GENEL BİLGİLER 16 2.1. Genel Kavramlar 16 2.1.1. Yazılım Testinin Temel Amaçları 16 2.1.2. Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi 16 2.1.3. Beyaz Kutu, Kara Kutu ve Gri Kutu Test Teknikleri 17 2.1.4. Yazılım Test Seviyeleri 17 2.1.5. Yazılım Test Tipleri 18 2.1.5.1. Fonksiyonel Testler 18 2.1.5.2. Fonksiyonel Olmayan Testler 19 2.1.5.3. Beyaz Kutu Testleri 19 2.1.5.4. Değişiklikle İlgili Testler 19 2.1.6. Yazılım Test Metrikleri 20 2.2. Yazılım Test Planlama ve Raporlama Araçları 21 2.2.3. Benzer Yazılım Test Planlama ve Raporlama Araçları 22 2.3. Geliştirme Ortamı 24 2.3.1. Donanım İhtiyaçları 24 2.3.1. Yazılım İhtiyaçları 24 2.4. Kullanılan Yapı ve Kütüphaneler 24 2.4.1. Django Web Yapısı 24 2.4.2. Bootstrap Kütüphanesi 25 2.4.3. JQuery Kütüphanesi 25 2.4.4. MySQL Veri Tabanı 25 2.4.5. LDAP Servisi 25 2.4.6. FullCalender.io Kütüphanesi 26 2.4.7. DataTables.net Kütüphanesi 26 2.4.8. Highcharts Kütüphanesi 26 3. Yazılım Test ve Raporlama Aracı Yetenekleri 27 3.1. Ana Sayfa 27 3.1.1. YKB Çerçevesi 28 3.1.1.1. Proje 28 3.1.1.2. Altsistem 30 3.1.1.3. Konfigürasyon Birimi 31 3.1.1.4. Sürüm 33 3.1.2. Teste Hazırla 35 3.1.2.1. Kriter 36 3.1.2.2. Kriter Açıklaması 37 3.1.2.3. Teste Hazır Olma Gözden Geçirme 39 3.1.3. Test Planla 39 3.1.3.1. Test Grubu 39 3.1.3.2. Test Durumu 41 3.1.3.3. Test Döngüsü 43 3.1.4. Test Koştur 50 3.1.4.1. Test Koştur 50 3.1.4.2. Bulgu 52 3.1.5. Test Günlüğü 54 3.1.5.1. Konfigürasyon Birimi Test Kaydı 54 3.1.5.2. Tümleşik Birimler Test Kaydı 57 3.1.6. Diğer İşlemler 60 3.1.6.1. Test Grupları ve Durumlarını Kopyala 60 3.1.6.2. Altsistem ve Konfigürasyon Birimlerini İçeri Al 60 3.1.6.3. Bulguları Güncelle 61 4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 63 5. KAYNAKLAR 66tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYazılım test planlamatr_TR
dc.subjectYazılım test yönetimi
dc.subjectYazılım test raporlama
dc.subjectCLEARQUEST
dc.subjectOSLC
dc.subjectJIRA
dc.subjectDOORS
dc.subjectDXL
dc.subjectDJANGO
dc.subject.lcshİstatistik, Teknoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Testtr_TR
dc.titleYazılım Test Planlama ve Raporlama Aracı'nın Tasarlanması ve Kodlanmasıtr_TR
dc.title.alternativeDesigning And Developing Software Testing Planning And Reporting Tooltr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüz yazılım dünyasında, kaliteli yazılım beklentisinin artmasının yanı sıra, yetkin personel, zaman, maliyet kısıtları nedeniyle yazılım test faaliyetlerinin planlanması ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması gittikçe önem kazanmaktadır. Ayrıca artan kalite ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için yazılım testlerinin mümkün olan en kısa sürede ve detaylı şekilde yapılması beklenmektedir. Tüm bu beklentilere cevap verebilmek için yazılım test faaliyetlerine başlamadan önce geçmişte toplanan verilerin analiz edilmesi ve planlamaların ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılması büyük bir önem arz etmektedir. Sunulan tez kapsamında tasarlanan araç ile yazılım test süreçlerinde; • yazılım testlerinde kullanılan kaynakların ve yazılım test stratejisinin planlanması, • yazılım testlerinin koşturulması ve testler ile ilgili kayıtların tutulması, • yazılım test sonuç raporlarının oluşturulması, • süreçlerdeki insan hatalarının en aza indirilmesi ve tekrarlı işlerin araç tarafından yapılması, • süreçlerin standartlaştırılması ve dokümantasyon sürecinin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Bu tez çalışmasında, belirtilen hedeflere ulaşabilmek amacıyla; hâlihazırda yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan diğer araçlar (IBM Rational ClearQuest, Atlassian JIRA, IBM Rational DOORS, Git vb.) ile çift yönlü (Okuma ve Yazma) iletişimi (arayüzü) olan, kullanıcı grafik arayüzü sade ve kullanımı kolay, anlaşılabilir modern kullanıcı arayüzü tasarım prensiplerini benimseyen yeni bir test yönetim aracı geliştirilmiştir. Tasarlanan ve geliştirilen bu araç ile yazılım geliştirme süreçlerinde kayıt altına alınan tüm veriler tek bir merkezde toplanarak basit istatistiksel analizlere ek olarak ileri seviye istatistiksel analizler yapılarak farklı disiplinlerde görev alan paydaşlara süreç içindeki görev tanımına uygun yazılım test raporları üretilebilecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentİstatistiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record