Show simple item record

dc.contributor.advisorKabakçı, Giraytr_TR
dc.contributor.authorSattarzadeh, Mehditr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T10:05:54Z
dc.date.available2015-10-14T10:05:54Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/937
dc.description.abstractCoronary artery fistulas (CAFs) are rare anatomic patterns, found in approximately 0.1 to 0.2% of all patients undergoing coronary angiography. They usually occurs congenitally or maybe acquired. Demographic and clinical characteristics and angiographic findings of patients with (CAFs) have been investigated in this study. Efficacy and safety of percutaneous coil embolization of CAFs have also been evaluated. Cardiac catheterization laboratory database have been examined retrospectively. Among 25,746 patients who had undergone coronary angiography between March 2002 and July 2013, we have noted 35 patients (0.13 %) with CAFs. Thirty one patients were included in this study and 4 patients were excluded due to lack of follow up data. Mean age was 55± 10 years and male/female ratio was 1.5. Chest pain was the most frequent symptom of admission and myocardial ischemia was the major sign in patients with isolated coronary artery fistula. Eighteen out of 31 patients had accompanying cardiac disorders. One patient had coexistent atrial septal defect. The most common artery of origin of the fistula was right coronary artery (46.3%) and pulmonary artery was found to be the most frequent region of the fistula drainage (46.3%). Of 24 patients considered for transcatheter closure; coil implantation was successfully performed in 21 patients (87.5%). Complete occlusion was accomplished in 19 patients (79 %) and long term success was 70 %. Procedure related complications were rare and a minority of patients treated with coil embolization experienced recanalization. Our results suggest that percutaneous coil embolization of coronary artery fistula is a safe and effective method for treatment of coronary artery fistula with suitable anatomy.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectCoronary arterytr_TR
dc.titleErişkinlerde Koroner Arter Fistüllerinin Tanısı, Tedavisi ve Uzun Dönem Takibitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/973tr_TR
dc.contributor.departmentoldKardiyoloji Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetKoroner arter fistülleri, nadir görülen (50000 canlı doğumda 1), çoğunlukla doğumsal olan koroner anomalilerdir. Koroner anjiyografi serilerinde % 0,1-0,2 sıklığında saptanmaktadır. En sık sağ kalp boşluklarına açılırlar. Fistül tanısı sıklıkla aterosklerotik koroner arter hastalığı ön tanısı ile koroner arterleri görüntülenen hastalarda rastlantısal olarak konulur. Asemptomatik hastaların çoğunlukta olmasına karşın; koroner arter fistülü olan hastalarda miyokardiyal iskemi, sağ kalp boşluklarında genişleme, kalp yetmezliği, infektif endokardit meydana gelebilir. Koroner fistüllerin tedavisinde perkütan ve cerrahi yöntemler uygulanabilir. Bu araştırmada koroner arter fistülü olan hastaların klinik özellikleri ve koroner fistüllerin anjiyografik bulguları incelenmiştir. Perkütan kapatma işlemi yapılan hastalarda akut işlem başarısı ve işlem sonrası orta-uzun dönem izlem sonuçları da araştırılmıştır. Retrospektif olarak tasarlanan bu çalışmada 1 Ocak 2002 ve 1 Temmuz 2013 tarihleri arasında yapılan 25,746 invazif koroner anjiyografi arasından koroner arter fistülü saptanan 35 hastanın verileri değerlendirildi. Koroner arter fistülü saptanan ve izlem verilerine ulaşılabilen 31 hastanın (ortalama yaş: 55 ± 10, erkek/kadın oranı: 1,5) klinik ve anjiyografik özellikleri incelendi. Hastalarda en sık yakınmanın göğüs ağrısı olduğu; en sık görülen bulgunun ise miyokard iskemisi olduğu saptandı. Fistüllerin en sık köken aldığı yerinsağ koroner arter, en sık boşaldığı yerin ise pulmoner arter olduğu bulundu. Koil ile perkütan yolla fistül kapatma işlemi planlanan 24 hastanın 21’inde (% 87,5) koilimplantasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Ondokuz hastada fistüller tam başarı ile kapatıldı. İki hastada işlem sonrası tam rezidü izlendi. İşlem sonrası tam başarı ile fistül kapatılan iki hastada izlemde rezidü geliştiği saptandı. Fistül kapatma işleminin başarısı kısa dönem izlemde % 79, uzun dönem izlemde ise % 70 olarak hesaplandı. Hiçbir hastada işleme ikincil hayatı tehdit edicikomplikasyon oluşmadı. Bu sonuçlar koil kullanılarak perkütan yolla fistül kapatma işleminin uygun hastalarda etkin, güvenilir ve komplikasyon oranı düşük bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record