Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksel Özkaya, Banu
dc.contributor.authorŞen, Ezgi
dc.date.accessioned2019-10-21T12:25:52Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9347
dc.description.abstractIncreasing environmental pollution and depletion of natural resources force industrial firms to find solutions to decrease the negative environmental impact of their processes and production costs simultaneously. Industrial symbiosis, being concerned with the collaboration of industrial firms for effective management of resources such that waste of one firm becomes the input of another one, is a very useful and an effective tool to achieve this goal. Although the industrial symbiosis has a great potential to contribute to a much more sustainable development of the industrial operations, there is a lack of systematic criteria to develop and implement a successful industrial symbiosis network and mechanism. This study aims to propose the aforementioned criteria and their relative importance to support decision makers who want to establish an industrial symbiosis network. Analytic Network Process is to be used to determine the significant criteria and their weights. Then, by means of Analytic Network Process methods, a general framework of important criteria to establish an industrial symbiosis network is proposed to aid the decision makers.tr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAnalitik ağ süreci
dc.subjectEndüstriyel simbiyoz
dc.subjectÇok kriterli karar verme
dc.subject
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Teknoloji. Mühendislik::Mühendisliktr_TR
dc.titleEndüstriyel Simbiyoz Ağı Oluşturmak İçin Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetArtan çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tükeniyor olması, endüstriyel firmaları hem üretim süreçleri sonucu çevreye yaptıkları olumsuz etkiyi azaltacak hem de üretim maliyetlerinde düşüş sağlayabilecek çözümler aramaya itmektedir. Bu amaca ulaşmaya yönelik uygun bir araç olarak görülen endüstriyel simbiyoz, üreticilerin kendilerine rekabet avantajı sağlayacak şekilde birbirleriyle hammadde, enerji, su, altyapı ve yan ürün alışverişinde ya da ortak kullanımında bulunmalarına dayanan bir iş modelidir. Endüstriyel simbiyoz, endüstriyel işlemlerin daha sürdürülebilir gelişimine katkı sağlama konusunda yüksek potansiyele sahip olmasına rağmen, başarılı bir endüstriyel simbiyoz ağı kurmak ve işletmek için gerekli olan kriterler konusunda literatürde eksiklik bulunmaktadır. Bu tez çalışmasında, karar vericilere destek olması için bir endüstriyel simbiyoz ağı kurarken dikkat edilmesi gereken önemli kriterler belirlenecek ve çok kriterli bir karar verme aracı olan Analitik Ağ Süreci (ANP) yaklaşımı kullanılarak bu kriterlerin birbirleriyle ilişkileri ve ağırlıkları belirlenecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-10-21T12:25:52Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record