Show simple item record

dc.contributor.advisorKav, Taylantr_TR
dc.contributor.authorTorğutalp, Murattr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T10:03:34Z
dc.date.available2015-10-14T10:03:34Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/900
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to compare the Auto Immune Hepatitis (AIH) patients' serum ADA level with histopathological features of liver biopsy. This study was made by determination of ADA levels in the serum samples which were taken at the time of diagnosis of AIH, at Hacettepe University Department of Gastroenterology. Patients' data was obtained from the local database (Nukleus). Patients were diagnosed according to Simplified International Autoimmune Hepatitis Group (IAIHG) criteria which is set by 2008. We studied serum ADA level in 52 consecutive patients with AIH and in 28 age and sex matched controls. Mean ADA levels were found 25,4 ± 9,6 U/L in AIH patients, 12,8 ± 2,2 U/L in controls; this difference was statistically significant (p <0.001). When the threshold value of ADA accepted as 20 U/L, ADA level in AIH patients was found significantly higher than the control group (% 64 v.s. % 0, p <0.001). AIH patients were with similar characteristics in terms of age and sex when analyzed according to inflammatory activity. The mean ADA level was 15,2 ± 3,5 U/L in patients with mild interface hepatitis, 23,1 ± 10,0 U/L in patients with moderate interface hepatitis and 30,9 ± 7,0 U/L in patients with severe interface hepatitis. Correlation analysis showed that serum ADA levels were associated significantly with inflammatory activity (r = 0,71, p < 0,001). For severe interface hepatitis, 24,55 U/L cut off value of ADA had % 88 sensitivity and % 85,2 specifity, reciever operating characteristic (ROC) curve showed an area under the curve (AUC) of 0,88. In conclusion, ADA levels are significantly higher in AIH patients. Furthermore, in these patients, there is a positive correlation between ADA levels and inflammatory activity.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectAutoimmune hepatitistr_TR
dc.titleOtoimmün Hepatit Hastalarında Serum Ada (Adenozin Deaminaz) Düzeyi ve Karaciğer Histolojisi ile Ilişkisinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2015/2250tr_TR
dc.contributor.departmentoldİç Hastalıkları Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Otoimmün Hepatit (OİH) hastalarının serum ADA düzeyi ile karaciğer biyopsilerinin histopatolojik özelliklerinin karşılaştırılması amaçlandı. Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü'nde OİH tanısı alan hastaların, tanı anında alınan serumlarında ADA düzeyinin belirlenmesiyle yapıldı. Hasta verileri lokal veri tabanı (Nukleus) kullanılarak elde edildi. Çalışmaya alınan hastalara Uluslararası OİH Çalışma Grubu'nun 2008'de belirlemiş olduğu basitleştirilmiş kriterlere göre tanı konuldu. Çalışmaya 52 OİH hastası ve 28 sağlıklı kontrol grubu olmak üzere toplam 80 kişi dahil edildi. İki grup arasında yaş ve cinsiyet bakımından anlamlı bir fark bulunmadı. Serum ADA düzeyi OİH hastalarında 25,4 ± 9,6 U/L, kontrol grubunda ise 12,8 ± 2,2 U/L saptandı; bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p < 0,001). ADA eşik değeri 20 U/L kabul edildiğinde, OİH hastalarının % 64'ünde yüksek iken, kontrol grubunda ise hiç kimsede yükseklik saptanmadı (p< 0,001). OİH hastaları arayüz hepatit derecelerine göre değerlendirildiğinde yaş ve cinsiyet bakımından benzer özelliklere sahipti. Hafif arayüz hepatit olan hastalarda ortalama ADA düzeyi 15,2 ± 3,5 U/L; orta arayüz hepatit olan hastalarda ortalama ADA düzeyi 23,1 ± 10,0 U/L ve ağır arayüz hepatit olan hastalarda ortalama ADA düzeyi 30,9 ± 7,0 U/L olarak bulundu. Arayüz hepatit derecesi ve ADA düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif ve çok iyi derecede korelasyon saptandı (r = 0,71, p < 0,001). Ağır arayüz hepatit derecesinde, ADA sınır değeri 24,55 U/L olarak seçildiğinde; sensitivite % 88, spesifite % 85,2, ROC analizinde eğri altındaki alan 0,88 olarak bulundu. Sonuç olarak, OİH hastalarında serum ADA düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek izlenmektedir. Bu hasta grubunda yüksek ADA düzeyi, arayüz hepatit derecesi ile pozitif yönde bir korelasyon göstermektedir.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record