Show simple item record

dc.contributor.advisorDurusu Tanrıöver, Minetr_TR
dc.contributor.authorAydın, Öznurtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T10:03:32Z
dc.date.available2015-10-14T10:03:32Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/885
dc.description.abstractVenous thromboembolism is a world-wide preventable disease which has high mortality and morbidity. Beside the importance of the diagnosis and treatment of venous thromboembolism, prevention in high-risk group is also important for mortality-morbidity reduction and cost effectivity. The main aim of this study was to evaluate the proper use of deep venous thrombosis prophylaxis in patients hospitalized in internal medicine and surgical wards of Hacettepe University Adult Hospital. The second aim was to recommend a quality improvement process in our hospital. Two hundred twenty three patients over 18 years, hospitalized in Hacettepe University Medical Faculty Hospital internal medicine and surgical wards, were enrolled in June 2013 in a cross-sectional screening. Prophylaxis indications were assigned according to the 2012 guideline of American College of Chest Physicians (ACCP) Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis. Patients’ demographical characteristics such as age, gender, and also reasons for hospitalization, co-morbidities, medical treatments and laboratory values were recorded. With regard to these indications, the appropriateness of the prophylactic therapy, either pharmocalogical or mechanical, was evaluated. Twenty patients who had indication of anticoagulant therapy at therapeutic doses were excluded from the study. Only 29 of 130 patients (22%) who had indication of prophlaxis were receiving appropriate prophylaxis in terms of method and/or dosage. On the other hand, 7 out of 73 (10%) patients were receiving prophylaxis although not indicated clinically. As a result in our hospital, prophylaxis of deep venous thromboembolism has a great variation and according to recent guidelines, low compliance ratios were detected.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectDeep venous thrombosistr_TR
dc.titleHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi Cerrahi ve Dahili Servislerinde Yatan Hastalarda Derin Ven Trombozu Profilaksisinin Uygun Kullanımının Kesitsel Değerlendirmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1029tr_TR
dc.contributor.departmentoldİç Hastalıkları Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetVenöz tromboembolizm tüm dünyada sık karşılaşılan, morbidite ve mortalitesi yüksek, önlenebilir bir hastalıktır. Venöz tromboembolinin tanı ve tedavisinin önemi dığında risk altındaki bireylerin korunması hem morbidite ve mortaliteyi önlemek hem de maliyet-etkinlik açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi cerrahi ve dahili servislerinde yatan hastalarda derin ven trombozu (DVT) profilaksisi kullanımının kesitsel bir değerlendirmesini yaparak kılavuzlara uygunluğunun değerlendirilmesi ve çalışma sonuçlarına göre hastanemizde bir kalite geliştirme süreç çalışması önermektir. Çalışmaya, Haziran 2013’te üç günlük kesitsel bir tarama ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi EriĢkin Hastanesi cerrahi ve dahili servislerinde yatan 18 yaş üstü 223 hasta alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, yatış nedeni, mevcut olan hastalıkları, almakta oldukları tedaviler ve laboratuar bulguları kaydedilerek American College of Chest Physicians (ACCP) Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis 2012 kılavuzuna göre profilaksi endikasyonları belirlendi. Bu endikasyonlar doğrultusunda almaları gereken tedavi, mekanik ya da farmakolojik profilaksinin hastaların ne kadarına uygun şekilde verildiği değerlendirildi. Tedavi dozunda antikoagülan ilaç alma endikasyonu olan 20 hasta profilaksi endikasyon değerlendirilmesinin dışında tutuldu. Profilaksi endikasyonu olan 130 hastanın sadece 29’una (%22) uygun yöntem ya da uygun dozda ilaç ile profilaksi verilmişti. Endikasyonu olmamasına rağmen profilaksi alan hasta oranı ise 7/73 (%10) olarak saptandı. Sonuç, olarak kurumumuzda DVT profilaksi uygulamalarında geniş bir varyasyon ve en güncel bilimsel kılavuz ışığında düşük uyum oranları saptanmıştır.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record