Show simple item record

dc.contributor.advisorGelgeç Bakacak, Ayça
dc.contributor.authorÇelik, Ayşe Özgün
dc.date.accessioned2019-08-23T08:52:11Z
dc.date.issued2019-08-23
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8709
dc.description.abstractPolitical sciences, playing a significant role among the scientific branches which shape social Studies, became a widely argued field with the women's ongoing fights for their political rights. Government policies and political party policies have a great impact on the multiplying of relationships that create gender discrimination. Women's effective participation, in terms of quality and quantity, in decision making processes averts these government and political party policies creating gender discrimination in politics. For this reason, there are lots of region-wide and nation-wide scientific studies carried out in order to increase the demands of participation and representation of women in politics. Through this research, the reasons of women's limited representation of both quantitative and qualitative sense in decision making mechanisms of local administrations are aimed to be identified; and at this point a feminist policy with the strategies is also aimed to be revealed, which can be developed to solve this problem, in the political battlefield. In this context, specially in Ankara Province, as the representatives of three political parties in Turkey, the Municipality of Kahramankazan (AKP), the Municipality of Etimesgut (MHP) and the Municipality of Çankaya (CHP) are chosen and the interviews are held with the women working as members of municipal councils and with the women holding directing positions of managing departments of these municipalities. In order to reach the experiences of these women taking part in decision making mechanisms, as one of the quantitative research techniques, the in-dept interview method is used. At the end of the interviews, these results have come out: Women should be supported by their families and their social environment to increase their political representation. They should co-operate with women’s NGOs in order to be a part of an organizational operation for women’s rights. The social perception should be changed and the political parties must implement a quota system to increase the number of women. At the present situation, it is concluded that the women working in municipalities do not have enough setting, condition and consciousness in order to carry out a feminist policy.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSiyasal katılımtr_TR
dc.subjectSiyasettr_TR
dc.subjectFeminist politikatr_TR
dc.subjectToplumsal cinsiyet eşitliğitr_TR
dc.subjectKadın temsilitr_TR
dc.subjectYerel yönetimlertr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Siyaset bilimitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleFeminist Bir Politika Tahayyülü: Kadınların Yerel Yönetimlerde Temsilitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSosyal bilimleri oluşturan önemli bilim dalları arasında yer alan siyaset bilimi, kadınların uzun yıllardır süregelen politik hak mücadelesi ile birlikte oldukça tartışılır bir alan haline gelmiştir. Cinsiyetler arası eşitsizlik yaratan ilişkilerin artmasında dünya genelinde uygulanan devlet politikaları ile siyasi partilerin politikalarının etkisi büyüktür. Kadınların karar alma noktalarında nitel ve nicel anlamda etkin bir şekilde yer alabilmesi, siyasette eşitsizlik doğuran bu tarz politikaların önüne geçmektedir. Bu sebeple kadınların siyasette temsil ve katılım taleplerini artırmaya yönelik yerelde ve ulusal düzeyde birçok bilimsel çalışma yürütülmektedir. Yapılan araştırma ile yerel yönetimlerdeki karar alma mekanizmalarında, kadın temsilinin hem nicel hem nitel anlamda azlığının nedenlerini tespit etmek ve bu noktada geliştirilebilecek çözüm stratejileri ile birlikte siyasi mücadele alanında feminist bir politika tahayyül etmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda Ankara ili özelinde üç siyasi partiyi temsilen seçilmiş Kahramankazan Belediyesi (AKP), Etimesgut Belediyesi (MHP) ve Çankaya Belediyesinde (CHP) belediye meclisi üyesi ve idari birimlerde müdür pozisyonunda yer alan kadınlarla görüşmeler gerçekleştirildi. Karar alma noktalarında yer alan kadınların deneyimlerine, nitel araştırma tekniklerinden birisi olan derinlemesine mülakat yoluyla ulaşıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda kadınların siyasi temsilini ve katılımını artırabilmek için ailesi ve çevresi tarafından desteklenmesi, örgütlü bir mücadele için kadın odaklı STK’larla iş birliği içinde olması, toplumun algısının değiştirilmesi ve siyasi partilerce uygulanacak kotaların zorunlu olduğu görüşleri ortaya çıktı. Mevcut durumda kadınların belediyelerde feminist bir politika uygulayabilmesi için gerekli ortama, şartlara ve bilince sahip olmadığı sonucuna ulaşıldı.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess