Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Pelin
dc.contributor.authorTezcan, Özlem
dc.date.accessioned2019-08-23T08:48:15Z
dc.date.issued2019-08-20
dc.date.submitted2019-06-21
dc.identifier.citationModern Müze İç Mekanlarında Kavramsal Tasarım Kriterleri Kapsamında İnteraktif Uygulamaların İncelenmesitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8708
dc.description.abstractToday, the advancement of technology has made it necessary to renew in every field. In this thesis, how the use of technology in museums affects interior design and communication with visitors is examined. The interactive museum day goes by that relationship changed with the spread of the museum and visitors in the world and Turkey, it is observed that the expanded age range of visitors and positive changes in their prejudice against the museum. In the light of these developments, it was found that the PTT Stamp Museum in Ulus in Ankara is an accurate example within the scope of Interactive Museums. Interior analysis was conducted, sketch studies of the designing team were examined and drawings of the application team were reached and analyzed. The clues were taken from the analyzed space, and the museum, which was designed in a modern line, has become as interactive and social as possible. The building was founded by German architect Clemens Holsmeister in 1926 under the orders of Atatürk. The 93-year-old building was built in Neo-Classical style. Its magnificent appearance was restored and it was restored in 2013 as a museum. Considering the age of the building, there are some limitations on design and technical issues. In historical buildings, it is important not to damage the existing structure and to preserve the original structure as much as possible.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZ………………………...…………………………….…………………………………...i ABSTRACT ……….………..…………………………………………………………….………ii TEŞEKKÜR …………...………………………………………………..………...……...………iii İÇİNDEKİLER DİZİNİ…………………………………….………………………...…….iv TABLOLAR DİZİNİ ………………….…………………………………………………....v GÖRSEL DİZİNİ …………………….……………………………………………………vi KISALTMALAR DİZİNİ ……………………….…………………………………………vii GİRİŞ…………………………………………………….…………………………………1 1. BÖLÜM: MÜZENİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE MÜZE KAVRAMI ………………………………………………..…………….........6 1.1. Müzenin Tarihsel Gelişim Süreci…………………………………………..6 1.1.1. Dünya’da Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi…………………………6 1.1.2. Türkiye’de Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi…………………........10 1.1.2.1.Osmanlı Döneminde Müzecilik……………………..…11 1.1.2.2. Cumhuriyet Döneminde Müzecilik…………….……...13 1.1.2.3. Günümüz Türkiye’sinde Müzecilik (Yeni Müzecilik Anlayışı)………………………………………..14 1.2. Müze Kavramı…………..…..………………………………………….......17 1.2.1. Müzenin Tanımı…………………………………………………..18 1.2.2. Müze Çeşitleri………………….…………………………...........18 1.2.3. Müzenin Amaç ve Görevleri……........……….…………….......19 1.3. Müzenin Temel İşlev ve Görevleri……………….……….……………....19 1.4. Bölüm Değerlendirmesi ………………...……………………………..….23 2. BÖLÜM: MODERN MÜZELERİN İÇ MEKAN KURGUSU VE TASARIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ……………..……………………………………………...26 2.1. Form..………………………………………………………………...…………..…26 2.2.İç Mekan Kurgusu ve Organizasyonu……………………..……………. 32 2.2.1. Müzenin Ana Mekanları……………………………….......…….35 2.2.2. Müzenin Yan Mekanları ……………………………………….………………..…38 2.3.İşlev, Biçim ve Estetik Kavramlar……….………………….……………. 39 2.3.1. Malzeme, Doku ve Renk Seçiminin İç Mekan Tasarımına Etkileri……………………………………………………………………..39 2.3.2. Grafik Tasarım Öğelerinin İç Mekan Tasarımına Etkileri ve Görsel Algıya Etkileri…………………………………………………... 41 2.3.3. Aydınlatma Teknikleri Kullanımı….....…………………….……42 2.3.3.1. Yapay Aydınlatma Teknikleri……….……..………….….43 2.3.3.2. Doğal Aydınlatma Teknikleri……………………..……….43 2.4.Sergileme Teknikleri …………..……………………………….……….….44 2.5.Teknik Donanımlar………………. …..…………………………….......….47 2.5.1. Havalandırma ve İklimlendirme(HVAC)……………..…………47 2.5.2 Güvenlik…………….………………………..…………………...48 2.6. Çevreyle Etkileşimi ve Katkısı…………………………………………….49 2.6.1. Dünya’dan Örnekler……………………………………….……..50 2.7.Bölüm Değerlendirmesi…………………………………………………….54 BÖLÜM 3: YENİ MÜZECİLİK ANLAYIŞI VE TEKNOLOJİ DESTEĞİ BAĞLAMINDA ‘İNTERAKTİF MÜZECİLİK’…………………….………………….…56 3.1. İnteraktif Müze Kavramı……………………...…………………...…….…56 3.2. İnteraktif Müzeler ve Teknoloji Desteği………………….………...….…56 3.2.1. İnteraktif Müzelerde Kullanılan Sergileme Teknikleri………….……………………..…………………………….…….57 3.2.1.1. Görselliğin Ön Planda Olduğu Teknolojiler……………………………………………………….57 3.2.1.2. Duyuların Ön Planda Olduğu Teknolojiler……………………………………………………….59 3.2.1.3. Sanal Teknolojinin Ön Planda Olduğu Teknolojiler…………………………………………….…...…….60 3.3. Dünya’da Bulunan İnteraktif Müze Örnekleri……………………..……..61 3.4.Türkiye’de Bulunan İnteraktif Müze Örnekleri…………………….……...63 3.5. Bölüm Değerlendirmesi……………....……………………………....…65 BÖLÜM 4: İNTERAKTİF MÜZELER KAPSAMINDA PTT PUL MÜZESİ’NİN ANALİZİ…………………………………………………………………………….…….67 4.1.Form………………………..………………………………….……………. 67 4.2.Müzenin İç Mekan Kurgusu ve İnteraktif Uygulamaların Kullanımı…………………………………………………………………….……68 4.2.1. Müze’nin Ana, Ara ve Yan Mekanları……………….………….69 4.2.2. Plan Analizleri ve Kullanılan İnteraktif Uygulamalar………….74 4.3.Müzenin İşlev, Biçim ve Estetik Kavramları………………………...……77 4.3.1. Malzeme, Doku ve Renk Seçimi Kullanımının Müze İç Mekan Tasarımına Etkileri……………………………………….……..77 4.3.2. Grafik Tasarım Öğelerinin İç Mekan Tasarımına Etkileri ve Görsel Algıya Etkileri…………………………………………………... 79 4.3.3. Aydınlatma Teknikleri Kullanımı………………………………..80 4.4. Sergileme Teknikleri ve İnteraktivite………………………………..……82 4.4.1.Müzede Kullanılan Örnekler……………………………………..83 4.5. Teknik Donanım ve Güvenlik………………..……………........…………85 4.5.1. Havalandırma ve İklimlendirme(HVAC)………………...……..85 4.5.2. Güvenlik………………………..…………………….……………85 4.6. Konumu ve Çevreyle Etkileşimi…………………………………………..87 4.7. Bölüm Değerlendirmesi……………………………………………………88 BÖLÜM 5: GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ……….………….……………90 KAYNAKLAR…………….………………….…..……………………………….………93 ETİK BEYANI………………..…………………………………………………………..97 YÜKSEK LİSANS TEZİ ORJİNALLİK RAPORU…………………………………….98 MASTER’S THESIS ORIJINALITY REPORT……..……..……………………..……99 YAYIMLAMA VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI………………………...…100tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMüze kavramı
dc.subjectYeni müzecilik
dc.subjectİletişim
dc.subjectTeknoloji
dc.subjectModern müze
dc.subjectİnteraktif müze
dc.subjectPTT Pul Müzesi
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Genel konular::Müzeler (Genel). Koleksiyonerler ve koleksiyonculuk (Genel)tr_TR
dc.titleModern Müze İç Mekanlarında Kavramsal Tasarım Kriterleri Kapsamında İnteraktif Uygulamaların İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde teknolojinin ilerlemesi her alanda yenilenmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bu tez çalışmasında müzelerde teknoloji kullanımının iç mekan tasarımlarına ve ziyaretçilerle iletişim bağlamında nasıl etkilediği incelenmiştir. İnteraktif müzelerin gün geçtikçe Dünya’da ve Türkiye’de yayılmasıyla müze ve ziyaretçi ilişkisinin değiştiği, ziyaretçi yaş aralığının genişlediği ve müzelere karşı önyargılarının olumlu yönde değiştiği görülmektedir. Bu gelişmeler ışığında, Ankara’da Ulus’ta bulunan PTT Pul Müzesi’nin İnteraktif müzeler kapsamında doğru bir örnek olduğu saptanmıştır. İç mekan analiz çalışması yapılmış, tasarımını yapan ekibin eskiz çalışmaları incelenmiş ve uygulama ekibinin çizimlerine ulaşılıp analizler yapılmıştır. Analiz edilen mekandan gerekli ipuçları alınmıştır, modern çizgide tasarlanan müze, tasarım elverdiğince interaktif ve sosyal bir mekan haline getirilmiştir. Bina Atatürk’ün talimatıyla Alman mimar Clemens Holsmeister tarafından 1926’da kurulmuştur. 93 yaşında olan bina Neo-Klasik tarzda inşaa edilmiştir. İhtişamlı görüntüsü restore edilmiş ve 2013 ‘de müze olarak tekrar hayata geçirilmiştir. Binanın yaşı da göz önünde bulundurulduğunda tasarım ve teknik konularda bazı sınırlamalar oluşmuştur. Tarihi yapılarda mevcut yapıya zarar vermemek ve olabildiğince orijinal yapısını korumak önemlidir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record