Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkoyunlu Wigley , Arzu
dc.contributor.authorTuranlı, Şerife Duygu
dc.date.accessioned2019-08-23T08:19:02Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.citationTuranlı, Ş. D. (2019). The Impacts of Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Initiative on Turkey’s Foreign Trade, Master’s Thesis, Hacettepe University,Graduate School Of Social Sciencestr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8698
dc.description.abstractThe aim of this study is to analyze the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) on Turkey’s foreign trade. The aim of the TTIP is to remove all trade barriers in order to develop trade relationship between European Union (EU) and United States (US). TTIP will also have very important impacts of TTIP on third countries. These impacts are especially important for Turkey due to the Customs Union (CU) between Turkey and the EU. In this study, the effects of TTIP on exports and imports of Turkish manufacturing industry sectors are examined by using the SMART model of the World Bank. Our study points out that the effects of TTIP on Turkey depends on whether Turkey is included or not. Our results show that Turkey will benefit most if becomes a partner of Free Trade Agreement (FTA) between the US and the EU. However, if Turkey excluded from the FTA welfare will decrease mostly due to the trade deflection effect.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTTIPtr_eng
dc.subjectManufacturing industrytr_eng
dc.subjectPartial equilibrium analysistr_eng
dc.subjectSMART modeltr_eng
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Bibliyografya. Kütüphanecilik. Bilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleThe Impacts of Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Initiative on Turkey’s Foreign Tradetr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, ABD ve AB arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP/TTYO) üzerine yapılmış çalışmalar göz önünde bulundurularak, Türkiye’nin dış ticareti üzerindeki etkilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. TTYO’unun amacı, ticaret engellerini kaldırarak AB ve ABD arasındaki ticareti geliştirmektir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasındaki TTYO inisiyatifinin, üçüncü ülkelere etkisi çok önemlidir. Özellikle AB ile Gümrük Birliği olan Türkiye için çok önemlidir. Bu çalışmada farklı senaryolar altında TTYO’nun Türkiye’nin imalat sanayi sektörleri ithalat ve ihracatı üzerindeki etkileri Dünya Bankası, SMART modeli kullanılarak tahmin edilmektedir. Çalışma sonuçlarına göre, anlaşma dışında olmanın ve anlaşmaya katılmanın Türkiye’ye farklı etkileri vardır. Çalışmanın sonuçları, Türkiye’nin AB ve ABD arasında kurulacak bir Serbest Ticaret Anlaşması’na taraf olduğu durumda en yüksek kazancı elde edeceği buna karşılık anlaşmadan dışlandığı durumda ticaret sapması etkisi nedeniyle refah kaybına uğrayacağı sonucuna oluşmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess