Show simple item record

dc.contributor.advisorGür, Timur Han
dc.contributor.authorSalim, Amin Fikila
dc.date.accessioned2019-08-23T07:55:30Z
dc.date.issued2019-08-21
dc.date.submitted2019-06-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8680
dc.description.abstractThe effects of external aid to the developing countries on economic growth have been controversial in the economic literature for many years, and economists have made various statements on this issue. This thesis analyzes the effects of foreign aid on economic growth in Sub-Saharan African countries. In this study, the annual data of 29 sub-Saharan African countries between 1990 and 2017 were used. The main hypothesis of the thesis is that foreign aid promotes the economic growth in Sub-Saharan Africa. The hypothesis was tested using panel data on foreign aid. As a result of the large-scale literature review and econometric analysis, the foreign aid of developed countries and organizations to Sub-Saharan African countries has had a negative and insignificant impact on the economic growth in the long-term.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTABLE OF CONTENTS KABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..……….…ii ETİK BEYAN iii ACKNOWLEDGEMENTS …………………………………………...……...………iv ABSTRACT v ÖZET………………………………………………………………………………….. vi TABLE OF CONTENTS vii ABBREVIATIONS ix CONTENTS OF TABLE x CONTENTS OF FIGURES xi INTRODUCTION 1 CHAPTER ONE 4 1. LITERATURE REVIEW 4 CHAPTER TWO 9 2. FOREIGN AID AND ECONOMIC GROWTH 9 2.1. Foreign Aid Concept and Definition 9 2.1.1. Definition of Foreign Aid 9 2.1.2. Concept of Foreign Aid 12 2.2. The Importance and Effect of Foreign Aid 15 2.2.1. History and Examples of Foreign Aid 17 2.2.2. Approach of Foreign Aid 22 2.3. Economic Growth Concept and Definition 25 2.3.1. What is Economic Growth? 25 2.3.2. Overview of Economics of Sub-Saharan Africa 32 CHAPTER THREE 51 3. FOREIGN AID IN SUB-SAHARAN AFRICA 51 3.1. History of Foreign Aid in Sub-Saharan Africa 51 3.2. Aim and Effects of Foreign Aid 65 CHAPTER FOUR 69 4.1. Model Estimation 69 4.2. Data and Econometric Analysis 72 4.3. Results of Panel Data 75 4.4. A brief history of Malawi & the results of Panel Data 77 CONCLUSION 81 REFERENCES 84 APPENDIX.1 92 APPENDIX.2 93 APPENDIX.3 94 APPENDIX.4 95tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectForeign aidtr_eng
dc.subjectEconomic growthtr_eng
dc.subjectDevelopmenttr_eng
dc.subjectSub Saharan Africatr_eng
dc.subjectExternal aidtr_eng
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler::İktisat kuramı. Demografitr_TR
dc.titleForeign Aid And Economic Growth In Sub Saharan Africa Countriestr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGelişmekte olan ülkere yapılan dış yardımların ekonomik büyüme üzerindeki etkileri iktisadi literatürde uzun yıllarca tartışma konusu olmuştur ve ekonomistler bu konu hakkında çeşitli beyanlarda bulunmuştur. Bu tez, Sahra altı Afrika ülkelerinde dış yardımların ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Bu çalışmada 29 Sahra altı Afrika ülkesinin 1990 – 2017 yılları arasındaki yıllık verisi kullanılmıştır. Tezin ana hipotezi, dış yardımların Sahra altı Afrika ülkelerinde ekonomik büyümeyi desteklediğini içermektedir. Hipotez panel dış yardımlarla ilgili panel veri kullanılarak test edilmiştir. Yapılan geniş çaplı literatür taramasının ve ekonometrik analizlerin sonucunda gelişmiş ülkelerin ve kuruluşların Sahra Altı Afrika ülkelerine yapmış olduğu dış yardımlar, ekonomik büyüme üzerinde farklı etkilerde bulunsa da uzun vadede önemsiz ve negatif etki oluşturmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record