Show simple item record

dc.contributor.advisorSENNAROĞLU, Gonca
dc.contributor.advisorKAYA, Şule
dc.contributor.authorKARTAL, Ecem
dc.date.accessioned2019-08-20T07:16:20Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-08-19
dc.identifier.citationKartal, E., Çocuklar İçin Gürültüde Konuşmayı Anlama Testi’nin Türkçe Yaşa Özgü Normlarının Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8626
dc.description.abstractABSTRACT Kartal, E., Determination of Turkish Age Specific Norms of Hearing in Noise Test for Children, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Master's Thesis in Audiology Program, Ankara, 2019. Since background noise is often involved in daily communication processes, evaluation of hearing in noise is of great importance. There are Turkish tests that assess the ability to understand speech in noise for adults, but there are no tests for these characteristics for children. The aim of this study was to develop the ‘‘Hearing in Noise Test for Children’’ and to determine age-specific norms for children. To this end, first of all, the sentences in the Hearing in Noise Test for adults were selected by 5-year-old children as repeatable under optimal listening conditions and 12 lists containing 10 sentences were formed. Then, 6 ages (8 girls, 8 boys), 8 ages (7 girls, 8 boys), 10 ages (12 girls, 4 boys) and 18-30 ages group of normal hearing (6 women, 4 men) 57 individuals were evaluated in total. The mean age-specific speech reception threshold (SRT) values were determined for children and correction factors were calculated for the 6-12 age range by comparing performance in each age group and adult performance. Correction factors for 6 years of age Noise Front: 3,44, Noise Right: 5,9, Noise Left: 5,32; for 8 years of age Noise Front: 2,1, Noise Right: 5,2, Noise Left: 4,09; for the age of 10, it was determined as Noise Front: 1,62, Noise Right: 4,53, Noise Left: 3,86 dB SNR. It is thought that adult performance for all test conditions can be achieved at age 13 and beyond. Statistical analysis showed that the SRT values and spatial separation advantage improved with age. Correction factors were obtained for all test conditions except quiet condition, which can be used to predict the performance of a normal hearing child in the age range of 6-12 years. The findings of this study are in line with the developmental tendencies seen in other languages, but are also consistent with the literature reporting increased performance with age, especially in terms of understanding speech in noise. Key Words: HINT, noise, hearing in noise, speech reception thresholdtr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. İşitme Sisteminin Anatomi ve Fizyolojisi 4 2.1.1. Periferal İşitme Sistemi 4 2.1.2. Santral İşitme Sistemi 6 2.1.3. İşitme Sisteminin Gelişimi 8 2.1.4. Gürültüde Konuşmayı Anlama 10 2.2. İşitmenin Değerlendirilmesi 14 2.2.1. Saf Ses Odyometri 15 2.2.2. Konuşma Odyometrisi 15 2.2.3. Gürültüde Konuşmayı Anlamanın Değerlendirilmesi 17 2.2.4. Hearing in Noise Test (HINT) 21 2.2.5. Hearing in Noise Test for Children (HINT-C) 23 3. BİREYLER VE YÖNTEM 25 3.1. Bireyler 25 3.2. Yöntem 26 3.2.1. Türkçe HINT-C Oluşturulması ve Cümlelerin Seçilmesi 26 3.2.2. Türkçe HINT-C Prosedürü 26 4. BULGULAR 30 4.1. Demografik Bilgiler 30 4.2. Farklı Yaş Gruplarının Türkçe HINT-C Koşulları İçin Ortalama KAE Değerlerinin Belirlenmesi ve Gruplar Arası Karşılaştırmalar 30 4.2.1. SK Koşulundaki KAE Bulguları 32 4.2.2. Gön Koşulundaki KAE Bulguları 33 4.2.3. Gsağ Koşulundaki KAE Bulguları 34 4.2.4 Gsol Koşulundaki KAE Bulguları 35 4.2.5. Gtaraf KAE Bulguları 37 4.2.6. Hbileşke Değerinin Belirlenmesi 38 4.3. Farklı Yaş Grupları İçin SRM Avantajının Belirlenmesi ve Gruplar Arası Karşılaştırmalar 39 4.4. Test Edilmeyen Yaş Grupları İçin Regresyon Eşitlikleri 41 5. TARTIŞMA 45 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 57 7. KAYNAKLAR 59 8. EKLER EK 1: Etik Kurul İzni EK 2: Orijinallik Raporu EK 3: Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞ  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHINTtr_TR
dc.subjectgürültütr_TR
dc.subjectkonuşmayı anlama eşiğitr_TR
dc.subjectgürültüde konuşmayı anlamatr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Genel tıp. Sağlık mesleği::Mesleki uygulamatr_TR
dc.subject.meshOdyolojitr_TR
dc.titleÇocuklar için Gürültüde Konuşmayı Anlama Testi'nin Türkçe Yaşa Özgü Normlarının Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET Kartal, E., Çocuklar İçin Gürültüde Konuşmayı Anlama Testi’nin Türkçe Yaşa Özgü Normlarının Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Günlük iletişim süreçlerinde çoğunlukla arka plan gürültüsü yer aldığı için gürültüde işitmenin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yetişkinler için gürültüde konuşmayı anlama becerilerini değerlendiren Türkçe testler bulunmakla birlikte, çocuklara yönelik bu özelliklerde test bulunmamaktadır. Bu çalışmada Çocuklar İçin Gürültüde Konuşmayı Anlama Testi’nin geliştirilmesi ve çocuklar için yaşa özgü normların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle yetişkinler için Gürültüde Konuşmayı Anlama Testi’ndeki cümlelerden 5 yaşındaki çocuklar tarafından optimal dinleme koşullarında tekrarlanabilir olanlar seçilmiş ve 10 cümle içeren 12 liste oluşturulmuştur. Daha sonra 6 yaş (8 kız, 8 erkek), 8 yaş (7 kız, 8 erkek), 10 yaş (12 kız, 4 erkek) ve 18-30 yaş aralığında normal işiten yetişkin grubu (6 kadın, 4 erkek) olmak üzere toplamda 57 birey değerlendirilmiştir. Çocuklar için yaşa özgü ortalama konuşmayı anlama eşiği (KAE) değerleri belirlenmiş ve her yaş grubundaki performans ile yetişkin performansının karşılaştırılmasıyla da 6-12 yaş aralığı için düzeltme faktörleri hesaplanmıştır. Düzeltme faktörleri 6 yaş için Gön: 3,44, Gsağ: 5,9, Gsol: 5,32; 8 yaş için Gön: 2,1, Gsağ: 5,2, Gsol: 4,09; 10 yaş için ise Gön: 1,62, Gsağ: 4,53, Gsol: 3,86 dB SGO (sinyal gürültü oranı) şeklinde belirlenmiştir. Tüm test koşulları için yetişkin benzeri performansa 13 yaş ve sonrasında ulaşılabileceği düşünülmüştür. İstatistiksel analizler, KAE değerlerinin ve mekânsal ayrılma avantajının yaşla birlikte iyileştiğini göstermektedir. Sessiz koşul dışındaki tüm test koşulları için 6-12 yaş aralığında ve normal işiten bir çocuğun performansını tahmin etmek için kullanılabilecek düzeltme faktörleri elde edilmiştir. Bu çalışmanın bulguları, diğer dillerde görülen gelişimsel farklılıklara paralel olmakla birlikte özellikle gürültüde konuşmayı anlama açısından yaş ile birlikte artan performansı bildiren literatürle de uyumludur. Anahtar Kelimeler: HINT, gürültü, gürültüde konuşmayı anlama, konuşmayı anlama eşiğitr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-7185-6955tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record