Show simple item record

dc.contributor.advisorÇavlin , Alanur
dc.contributor.authorBingöl , Şahin
dc.date.accessioned2019-08-19T06:26:01Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8589
dc.description.abstractThere are few studies on migration for educational purposes, both in Turkey and around the world. However, as a result of globalization and shortening of distances, the movement of migration for educational purposes increased and continues increasing. This situation reveals the necessity of working on this subject. In this thesis, we analyzed the information about the profile of students who change their place of residence for university education. First, as a background, an information about the development of universities in Turkey has been given, and accommodation problems arising from this development have been mentioned. Also information about General Directorate of Credit and Hostels (KYK), the largest public institution that provides housing opportunities for university students in Turkey, has been given. As the major concept of this thesis, the aspect of gender and distance of educational migration has been examined based on the information of students who applied to be accommodated in KYK hostels in 2017-2018 academic year. In addition to multiple linear regression analysis, the relationship between gender and distance has been examined with descriptive statistics. Besides demographic, social and economic characteristics of students, their scores in university entrance exam have also been examined according to the gender and the distance. The average distance between the hometown and the university of students have been calculated as 443,89 km for female students and 512,81 km for male students. According to the analysis conducted by the ordinary least squares method(OLS), male students study in universities which are located at longer distances from their hometown than female students. Moreover, when descriptive statistics are considered, in all social-demographic groups male students move longer distance than females.tr_TR
dc.description.tableofcontentsACKNOWLEDGEMENTS i SUMMARY ii ÖZET iii TABLE OF CONTENTS iv LIST OF TABLES v LIST OF FIGURES vii LIST OF ABBREVIATIONS viii 1. INTRODUCTION 1 1.1. BACKGROUND 1 1.2. EDUCATIONAL MIGRATION AND UNIVERSITIES IN TURKEY 2 1.3. ACCOMMODATION NEED IN EDUCATIONAL MIGRATION 5 1.4. PURPOSE AND RESEARCH QUESTIONS 8 1.5. ORGANIZATION OF THE THESIS 10 2. LITERATURE REVIEW 11 3. DATA AND METHODOLOGY 21 3.1. DATA SOURCES 21 3.1.1. Demographic variables 22 3.1.2. Social variables 24 3.1.3. Success variables 24 3.1.4. Economic variable 25 3.2. METHODOLOGY 26 4. RESULTS 29 4.1. RESULTS OF DESCRIPTIVE STATISTICS 29 4.2. RESULTS OF REGRESSION ANALYSIS 52 5. CONCLUSION AND DISCUSSION 59 REFERENCES 63 APPENDIX A 67 APPENDIX B – CHI-SQUARE TABLES OF DESCRIPTIVES 85 APPENDIX C – RESULTS OF REGRESSION ANALYSIS 95 APPENDIX D – PERMISSION FOR DATA USAGE 103tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherNüfus Etütleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectInternal migrationtr_TR
dc.subjectEducational migrationtr_TR
dc.subjectDistance analysistr_TR
dc.subjectInternal educational migrationtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleGender Difference in Internal Educational Migration: Distance Analysis Between Hometown and University For Students Applied for Residing In The Dormitories of General Directorate of Credit and Hostelstr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEğitim amaçlı göç ile ilgili gerek ülkemizde, gerekse dünyada oldukça az çalışma bulunmaktadır. Ancak, küreselleşme ve bunun sonucu olarak mesafelerin kısalması ile birlikte eğitim amaçlı göç hareketleri giderek artmaktadır. Bu durum da konu hakkında çalışma gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu tezde, Türkiye’de üniversite eğitimi için ikamet ettikleri yerleri değiştiren öğrencilerin profilleri incelenmiştir. İlk olarak, Türkiye’de üniversitelerin gelişimi hakkında bilgi verilmiş ve bu gelişime bağlı olarak meydana çıkan barınma sorununa değinilmiştir. Türkiye’de üniversite öğrencilerine yurt olanağı sağlayan en büyük kamu kurumu olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) hakkında bilgiler verilmiştir. Tezin ana konusu olarak 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde KYK yurtlarında barınmak için başvuran öğrencilerin bilgileri üzerinden Türkiye’de eğitim amaçlı göç cinsiyet ve mesafe bazlı incelenmiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizinin yanısıra, tanımlayıcı istastikler kullanılarak cinsiyet ile mesafe arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin demografik, sosyal, ekonomik karakteristikleri ve üniversiteye giriş sınavındaki başarı puanları da cinsiyet ve mesafe ile ilgili olarak incelenmiştir. Öğrencilerin yaşadıkları yerler ile üniversiteler arasındaki mesafe kadın öğrenciler için ortalama 443,89 km, erkek öğrenciler için 512,81 km olarak gözlenmiştir. En küçük kareler yöntemiyle yapılan analize göre de erkek öğrenciler, kadın öğrencilere göre daha uzak mesafelerdeki üniversitelerde okumaktadırlar. Ayrıca, tanımlayıcı istatistiklere de bakıldığında, öğrenciler hakkındaki tüm sosyal-demografik gruplarda erkek öğrenciler kadın öğrencilere göre daha uzak mesafeleri katetmektedirler.tr_TR
dc.contributor.departmentDiğertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-19T06:26:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record