Show simple item record

dc.contributor.advisorDokak, Hüsnü
dc.contributor.authorAy, Hasan Salih
dc.date.accessioned2019-07-26T06:41:32Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-04
dc.identifier.citationAy, H.S. (2009). Göçebe İmaj (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8025
dc.description.abstractThis text searches for a possibility of thinking with images along with a nomad thought on images by following some symptoms and traits that appear on works in the exhibition “grows between among other things”. Each chapter written during the process of creation of these works are devoted to the concepts that define these symptoms and traits. To start with, the extent of multiple connections within each piece and between every other work is discussed in terms of space. In this context, the spatial differences which results from unstitching and weaving of the strings are explained by the production of felt, a nomadic invention. Then, the necessity of a vigorous eye that can construct these multiple relations and form the interconnections, and the reasons of this being possible by nomad images, is discussed by examples. In the next chapter, an affective vision and sensation enabled by a particular positioning immanent in nomad image is discussed with respect to motive-ground relations. After that, the use of lines forming affections rather than passive feelings are compared via Egyptian relief, Greek and Gothic decorations. The fact that repetition without a certain purpose is inclusive of some sort of empiricism and that the repetition as such presents itself in the form of multiplicity are examined in the next chapter. Following that, the formation of nomadic floating space are elaborated in Triptychs in terms of movements, and speed. In the chapter Desiccation/Contraction/Expansion, the relation of nomad image with materiality is explored from the perspective of the pairs, matter-form and content-form. Finally, affirmative meaning of subtraction displayed as a gesture throughout the exhibition is explained in relation to works. It is obvious that this text might yield some gaps in the reader’s mind when solely approached. Therefore, treating the text and exhibition together will be more suitable for the text and also more comfortable for the reader.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZ i ABSTRACT ii TEŞEKKÜR iii İÇİNDEKİLER DİZİNİ iv GÖRSEL DİZİNİ v GİRİŞ 1 BÖLÜM 1: HARİTA UZAM / ANTİ-KUMAŞ 7 BÖLÜM 2: HAPTİK UZAM 14 BÖLÜM 3: YAKIN BAKIŞ / GÖRÜŞ / EYLEYİŞ 21 BÖLÜM 4: KIRIK TİTREK ÇİZGİ 29 BÖLÜM 5: TEKRAR / BİRİKME / ÇEŞİTLEME 34 BÖLÜM 6: TRİPTİK / DOLDUR / BOŞALT 41 BÖLÜM 7: KURUMA / BÜZÜLME / GENLEŞME 49 BÖLÜM 8: EKSİLME (N-1) 57 SONUÇ 66 KAYNAKLAR 68 ETİK BEYANI 74 TEZ ORİJİNALLİK RAPORU 75 THESIS ORIGINALITY REPORT 76 YAYIMLAMA VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI 77tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectGöçertr_TR
dc.subjectYerleşmetr_TR
dc.subjectYersiz-yurtsuzlaşmatr_TR
dc.subjectSemptomtr_TR
dc.subjectHaptiktr_TR
dc.subjectSökülüştr_TR
dc.subjectEksilmetr_TR
dc.subjectKurumatr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlar::Görsel sanatlartr_TR
dc.titleGöçebe İmajtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu metin, “yanı sıra bitiverir arasında” isimli sergide yer alan işler üzerinde oluşan bir takım belirtilerin ve etkilerin izini sürerek imajlarla düşünüşün, ama aynı ölçüde imajda göçebe bir düşünüşün imkanlarını araştırmaktadır. Büyük ölçüde, işlerin ortaya çıkış sürecinde kaleme alınan yazılardan oluşturduğumuz her bir bölüm, bu belirtiler ve etkileri tanımlayan kavramlara adanmıştır. İlk olarak, işlerin gerek kendi içinde gerekse çoğul ilişkilerle birbirine bağlanışının uzam açısından anlamı tartışılır ve iplerin sökülüşü ile örülüşü arasında bu bağlamda oluşan uzam farkı, bir göçebe icadı olan keçenin üretimi ile açıklanır. Daha sonra, bu çoğul ilişkileri kuracak ve bağlantıları oluşturacak etkin bir gözün üretiminin gerekliliği ve bunun neden göçebe imajlarla üretilebildiği örneklerle ele alınır. Bir sonraki bölümde bu etkin bakışları ve duyuşları olanaklı kılacak bir konumlanmanın göçebe imajda içkinliği, motif zemin ilişkisinde tartışılır. Ardından çizginin pasif duygular yerine etkin duygulanışlar üreten kullanımı, Mısır kabartmaları, Yunan ve Gotik süslemeleri açısından karşılaştırılır. Belirli bir amaca yönelik olmayan yinelemenin bir tür deneycilik barındırdığı ve bunun zorunlu olarak çoğulluk mahiyetinde ortaya çıkışı ise takip eden bölümde değerlendirilir. Bunun ardından, konargöçer, yüzergezer bir mekanın oluşumu hareket ve hız terimleriyle Triptikler’de yorumlanır. Kuruma/Büzülme/Genleşme bölümünde ise, göçebe imajın malzeme ile olan ilişkisi madde-biçim ve içerik-biçim çiftleri açısından incelenir. Son olarak, bir jest olarak serginin bütününe yayılan eksilmelerin olumlama içeren anlamı işler üzerinden bulunmaya çalışılır. Açıktır ki bu metin tek başına ele alındığında okuyucunun zihninde bir takım boşluklar oluşturabilir. Bu yüzden metin ve serginin birlikte ele alınması okuyucuya bir rahatlık sunacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-26T06:41:32Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-1994-8294tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess