Show simple item record

dc.contributor.advisorKandemir, Nurgüntr_TR
dc.contributor.authorÇakır, Meltem Didemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T09:50:37Z
dc.date.available2015-10-14T09:50:37Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/801
dc.description.abstractT h e most common cause of congenital adrenal hyperplasia (CAH) is 21- hydroxylase deficiency. These patients require glucocorticoid treatment to reduce the amount of circulating adrenal sex steroids and minimize the risk of adrenal insufficiency. The effectiveness of treatment is monitored by measurement of 17-OH P. This means that the invasive procedure needs to be done every 3-6 months. S aliva which offers a noninvasive and stress-free alternative to plasma, is a widely accepted sample source for analyses of steroids. Obtainment of saliva is painless and more pleasant in serial sample collections than the use of intravenous cannules. Salivary 17-OH P also represents the free and physiologically active hormone. Therefore, its determination has been described as useful in the hormonal evaluation of patients with 21- hydroxylase deficiency. However, salivary hormone measurement presents some difficulties. Its concentrations are considerably low, resulting in the necessity of sensitive assays and tecnically trained laboratory personel. In this study, we compared 17-OH P levels obtained simultaneously in plasma and saliva in order to develop a system of monitoring steroid treatment in CAH patients using only saliva. Saliva and serum samples were collected simultaneously from 67 patients (123 samples) with CAH and 72 age and body mass index matched healthy controls from Hacettepe University Pediatric Endocrinology Department. T h e serum and salivary 17-OH P levels in patient group were significantly higher than controls. There was an excellent correlation between serum and salivary 17-OH P in both groups. The strong positive correlation also existed in serial samples. In control group, salivary 17-OH P levels were equivalent to serum levels as using this formula: Plasma 17-OH P = 0,18 + 0,08 x Salivary 17-OH P In CAH patients, upper limit of 10 ng/ml for plasma 17-OH P was defined poor controlled. ROC analyses of salivary 17-OH P provided serum 17-OH P 10 ng/ml level equivalent to salivary level of 0,155 ng/ml (p<0.001). I n conclusion, the current study demonstrates significantly positive corelation between serum ve saliva, salivary 17-OH P provides a useful alternative to measurement of this hormon in serum for monitoring the treatment of CAH. Saliva, instead of serum sampling offers some advantages, such as painless and more pleasant in serial sample collections, easy to perform on an outpatient basis, measurement of bioactive free hormone.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectSalivary 17-oh progesteronetr_TR
dc.title21 Hidroksilaz Eksikliğine Bağlı Konjenital Adrenal Hiperplazili Olgularda Bir Takip Belirteci Olarak Tükürükte 17 OH Progesteron Düzeyinin Ölçümütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1100tr_TR
dc.contributor.departmentoldÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozet21 hidroksilaz eksikliği, konjenital adrenal hiperplazinin en sık görülen formudur. Hiperandrojenizm, bu olgularda kemik yaşının ilerlemesine ve boy kısalığına neden olmaktadır. Tedavide, glukokortikoid ve mineralokortikoid hormonu ile ACTH salgısını ve adrenal androjen üretiminin azaltılması amaçlanır. Tedavi uyumu ve yeterliliğinin değerlendirilmesinde büyüme hızı ve kemik yaşı ile birlikte serum 17 OH progesteron (17-OH P) düzeyi kullanılmaktadır. Y a p ılan çalışmalarda serum ile tükürükte 17-OH P düzeyleri arasında korelasyon saptanmıştır. Tükürükte hormon ölçümünün birçok avantajı mevcuttur. Stres, başta kortizol olmak üzere birçok hormonun yükselmesine yol açar. Tükürükte hormon ölçümü, kan alma sırasındaki stresi ortadan kaldırmakta, ağrı ve korkuyu önlemektedir. Kolay, sık tekrarlanabilen, invazif olmayan örnek toplanmasına imkan sağlamaktadır. Çalışmanın amacı, 21 hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazili çocuklarda serum ve tükürük 17-OH P düzeyi arasındaki korelasyonu değerlendirmek, tükürük 17-OH P düzeyinin tedavi takibindeki değerini ortaya koymaktır. Çalışmaya Ocak 2013-Ekim 2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nda 21 hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi (KAH) tanısı ile izlemde olan 67 olgudan toplam 123 serum ve tükürük örneği alındı. Çalışmanın yürütüldüğü dönemde daha önce steroid tedavisi almamış 72 sağlıklı olgu, kontrol grubuna dahil edildi. Kontrol grubu ile hasta grubu, yaş ve vücut kitle indeksine uygun olarak olarak eşleştirildi. K AH olgularının ortalama serum ve tükürük 17 OH-P düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). KAH'lı olgularda serum ile tükürük 17- OH P düzeyi güçlü korelasyon göstermekte idi (r=0,904, p<0,001). Kontrol grubunda da serum ile tükürük 17-OH P düzeyi güçlü korele idi (r=0,938, p<0,001). Kontrol grubunda, tükürük 17-OH P düzeyinin serumdaki karşılığı, serum 17-OH P = 0,18 + 0,08 x Tükürük 17-OH P formülü ile belirlendi. KAH olgularının klinik takibinde, serum 17-OH P ≤10 ng/ml ise tedavi kontrolü yeterli olarak kabul edildi. Tükürük 17-OH P ölçümlerine ait ROC analizinde serum 17-OH P 10 ng/ml düzeyinin tükürükteki karşılığı 0,155 ng/ml olarak bulundu (p<0.001). Bu noktadaki tükürük 17-OH P'un sensitivitesi %87,5, spesifisitesi %86,4 idi. S onuç olarak 21 hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazili olgularda, serum ve tükürük 17-OH P düzeylerin güçlü korelasyon göstermiş olması, tükürükte 17 OH P düzeyinin tedavi takibinde kullanılabileceğini göstermektedir. Tükürük düzeyinin serum düzeyi ile karşılaştırılabilmesi, geliştirilmiş olan bu formül aracılığı ile sağlanabilmektedir. Tükürük ölçümleri; sık tekrarlanabilen, kolay ve invazif olmayan bir yöntem olması bakımından bu olguların izleminde avantaj sağlamaktadır.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record