Show simple item record

dc.contributor.advisorKaragöz, Tevfiktr_TR
dc.contributor.authorÜlgen Tekerek, Nazantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T09:50:37Z
dc.date.available2015-10-14T09:50:37Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/799
dc.description.abstractIncreased survival in patients with congenital heart disease at last thirty years is associated with the improvements in diagnoses and treatment of congenital heart disease. The aim of this study was to evaluate the therapeutic interventional cardiologic procedures, its results and complications which were performed to newborns and premature infants between 2000-2011 in Hacettepe University İhsan Doğramacı Children’s Hospital retrospectively and compare the findings with the literature. In this study, between February 2000 and November 2011, 210 therapeutic interventions performed to 200 newborn and premature patients by Pediatric Cardiology Unit were evaluated. Subjects’ ages range from 1 to 49 day and body weights from 1200 to 5800 g. 146 (%73) case were male, 54 (%27) case were female. Mean fluoroscopy exposure was 16.8 minutes and mean procedure duration was 78.3 minutes. There were 73 (%35) balloon atrial septostomy, 44 (%21) balloon aort angioplasty, 37 (%18) balloon pulmonary valvuloplasty, 28 (%13) balloon aort valvuloplasty, 8 (%4) arterial duct stenting procedures. More than one process was performed in 10 (%5) of all procedures. 188 (%90) interventions were successful, 9 (%4) were partially successful and 13 (%6) were unsuccessful. 36 (%17) minor and 25 (%12) major complications were observed during the procedures. The most frequent complication was bleeding from catheter insertion site. There were no procedure related death was observed. In conclusion interventional cardiologic procedures in neonatal period are an alternative treatment to surgery and a bridging therapy to surgery for improving the patient’s clinical status before the operation and life saving. Although procedure related complication rates higher in neonatal subjects now, it is thought that in future with the advances in imaging technology, procedure techniques and more experienced pediatric cardiologists, lower body weight newborns will be treated with interventional cardiologic procedures with lower complication rates.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectCardiac catheterizationtr_TR
dc.titleHacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi 'nde Yenidoğan ve Prematüre Bebeklere Son On Yılda Yapılan Girişimsel Kardiyolojik İşlemler ve Sonuçlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2012/645tr_TR
dc.contributor.departmentoldÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetDoğumsal kalp hastalıklarında son otuz yılda gözlenen sağ kalım artışları, tanı ve tedavideki gelişmeler ile ilişkilidir. Çalışmanın amacı Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde, 2000-2011 yılları arasında yenidoğan ve prematüre bebeklere yapılan tedavi amaçlı girişimsel kardiyolojik işlemler, sonuçları ve komplikasyonlarının geriye dönük olarak değerlendirilmesi, bulguların literatür bilgileri ile karşılaştırılmasıdır. Şubat 2000 ile Kasım 2011 tarihleri arasında 200 yenidoğan ve prematüre hastaya Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi tarafından uygulanan 210 tedavi amaçlı işlem değerlendirildi. Hastaların yaşları 1-49 gün, vücut ağırlıkları 1200-5800 g arasında değişmekteydi. Hastaların 146’sı (%73) erkek, 54’ü (%27) kız idi. Ortalama işlem süresi 78,3 dk, ortalama skopi süresi ise 16,8 dk olarak saptandı. İşlemlerin 73 tanesi (%35) balon atriyal septostomi, 44 tanesi (%21) balon aort anjiyoplasti, 37 tanesi (%18) balon pulmoner valvüloplasti, 28 tanesi (%13) balon aort valvüloplasti, 8 tanesi (% 4) PDA’ya stent uygulamasıdır. 10 hastaya (%5) ise birden fazla işlem yapıldığı görülmüştür. 210 işlemden 188 tanesi (%90) başarıyla sonuçlanırken 9’u (%4) kısmi başarılı, 13 tanesi (%6) ise başarısız olarak sonuçlanmıştır. İşlemler sırasında 36 hastada minör (%17), 25 hastada majör (%12), olmak üzere 61 hastada komplikasyonla (%29) karşılaşılmıştır. En sık karşılaşılan komplikasyon ise girişim yerinden kanamadır. İşleme bağlı ölüm görülmemiştir. Sonuç olarak yenidoğan döneminde uygulanan girişimsel kardiyolojik işlemler; cerrahiye alternatif bir tedavi ya da operasyon öncesi hastanın klinik durumunu düzeltmek için cerrahi tedaviye bir köprü amacıyla kullanılmakta olup yaşam kurtarıcıdır. Günümüzde yenidoğan döneminde yapılan işlemlere bağlı komplikasyon oranları yüksek olmasına rağmen, görüntüleme teknolojisi, işlem tekniklerindeki ilerlemeler ve artan deneyimlerle birlikte işlemler düşük vücut ağırlıklı daha fazla yenidoğanda uygulanacağı gibi komplikasyon oranları da giderek azalacaktır.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record