Show simple item record

dc.contributor.advisorKanneci, Ahmet
dc.contributor.authorEs, Alper
dc.date.accessioned2019-07-16T12:04:06Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7882
dc.description.abstractIn this study, the effects and techniques used in 20th-century guitar music are explained in terms of interpretation by using identified 20th-century classical guitar compositions. In the "Introduction" section, the history and development of the classical guitar, the composers guiding the guitar in the 20th century, the techniques used and the effects in the determined works are mentioned. In the "Method" section, data analysis and research model information is given.In the "Findings and Interpretation" section, the application of the techniques and effects, which are the subject of the research, was explained with the different characteristics of the guitar, the related works were identified and sampled and the results and suggestions were presented based on the findings.tr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectModerntr_TR
dc.subjectGitartr_TR
dc.subjectEfekttr_TR
dc.subjectGitar Tekniğitr_TR
dc.subject20. Yüzyıltr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Müzik ve Müzik üzerine kitaplartr_TR
dc.title20. Yüzyıl Klasik Gitar Müziği'nde Kullanılan Efektler ve Farklı Çalım Teknikleritr_TR
dc.title.alternativeEffects and Different Techniques in 20th Century Classical Guitartr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma 20. Yüzyıl klasik gitar müziğinde tespit edilen eserlerde kullanılan efektler ve teknikleri konusunda icranın nasıl olacağı konusunu ele almaktadır. "Giriş" kısmında klasik gitarın tarihine ve gelişime, 20. Yüzyılda gitara yön veren bestecilere, kullanılan teknik ve belirlenmiş eserlerdeki efektlere yer verilmiş ve değinilmiştir. "Yöntem" kısmında veri analizi ve araştırma modeline ilişkin bilgilere yer verilmiştir. "Bulgular ve Yorum" kısmında araştırmanın konusu olan teknik ve efektlerin uygulanışı, gitarın farklı özellikleri ile açıklanmış, ilgili eserler tespit edilip örneklenmiş ve elde edilen bulgulara dayanılarak sonuç ve öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentPiyanotr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record