Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşar, Dilek
dc.contributor.authorÇıraklı, Muhammet Enes
dc.date.accessioned2019-07-08T11:10:54Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-11
dc.identifier.citationÇıraklı, Muhammet Enes (2019). The Effect of Utilization of Domestic Coal Resources on Turkey’s Current Account Balance: An Example of Afşin-Elbistan Lignites. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7755
dc.description.abstractThe purpose of this study is to detect how much current account deficit burden could be reduced if we utilize Afşin-Elbistan lignites which are local energy sources. In this study, firstly literature survey in energy economics are made. After the literature survey; structure, characteristics and historical improvement of the electricity energy sector are explained. In addition to them, data on energy and electricity energy sector at the world and Turkey level are presented from a historical perspective and energy policies of important countries are included in order to see the current situation. Furthermore, the role of energy dependency on the current account deficit of Turkey is investigated by analyzing data. In this study, it is assumed that the lignite-fired power plants, which are expected to be established in Afsin Elbistan region, will be operational as of 2023 and the positive effect of the said power plants on the current account balance is calculated. The findings indicate that utilizing lignite sources will decrease the amount of natural gas consumption and it will have a positive effect on the current account balance of Turkey. This will also increase the share of the lignite in total electricity mix and decrease the share of the natural gas in the total electricity mix. Calculations utilized in this study also takes into account nuclear power plants which will be into operation in the following years. The reason why we do this is that they will affect the total electricity energy mix.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectCurrent account balance
dc.subjectLignite
dc.subjectEnergy
dc.subjectElectricity
dc.subjectEnergy dependency
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler::İktisat kuramı. Demografitr_TR
dc.titleThe Effect of Utilization of Domestic Coal Resources on Turkey’s Current Account Balance: An Example of Afsin-Elbistan Lignitestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı; yerli bir enerji kaynağı olan Afşin-Elbistan linyitlerini kullanırsak, cari işlemler açığındaki yükün ne kadar azaltılabileceğini tespit etmektir. Bu çalışmada, ilk olarak enerji ekonomisi alanında çalışılan literatür incelenmiştir. Literatür incelenmesinden sonra; elektrik enerjisi sektörünün yapısı, özellikleri ve tarihsel gelişimi izah edilmiştir. Bunlara ek olarak, Dünya ve Türkiye düzeyindeki enerji ve elektrik enerjisi sektörüne ilişkin veriler tarihsel bakış açısıyla sunulmuş ve mevcut durumun görülebilmesi için önemli ülkelerin enerji politikalarına yer verilmiştir. Ayrıca, enerji bağımlılığının Türkiye'nin cari işlemler açığı üzerindeki rolü, verilerin analiziyle incelenmiştir. Bu çalışmada, Afsin Elbistan bölgesinde kurulması beklenen linyit yakıtlı elektrik santrallerinin 2023 itibariyle faaliyete geçeceği varsayılmış ve söz konusu enerji santrallerinin cari işlemler dengesine olumlu etkisi hesaplanmıştır. Bulgular, linyit kaynaklarının kullanılmasının doğal gaz tüketim miktarını azaltacağını ve bu durumun cari işlemler hesabı üzerinde olumlu etkiye sahip olacağını göstermektedir. . Bu durumun, toplam elektrik üretimi içindeki doğal gaz payını düşürmesi beklenirken linyitin toplam elektrik üretimi içindeki payını arttırması beklenmektedir. Bu çalışmada kullanılan hesaplamalar, önümüzdeki yıllarda faaliyete geçecek nükleer santralleri de dikkate almaktadır. Bunu yapmamızın nedeni, söz konusu nükleer santrallerin toplam elektrik üretimi içindeki birincil enerji kaynakların payını etkilemesidir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-08T11:10:54Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess