Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Selcen
dc.contributor.authorAlıcı, Ahmet
dc.date.accessioned2019-06-25T08:40:27Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7621
dc.description.abstractIncentives are one of the most important economic policies implemented in order to direct the investment decisions of economic units. Incentives are implemented by countries for various purposes such as directing investments to specified sectors, reducing regional development differences, increasing employment and increasing international direct investments. While a wide range of incentives are being implemented across the world, it is possible to consolidate incentive instruments in two classes, tax and non-tax incentives. Discussions on the efficiency of incentive policies in Turkey and across the world are continuing. The aim of this study is to measure the efficiency of regional investment incentives system on employment is being implemented in Turkey since 2012. The study primarily gives general information about incentives. Then, developments in the incentive system in Turkey from 1913 to present were explained in detail. In order to see developments in other countries, the incentive policies in Germany, China, Italy and Poland are examined. In this study, Data Envelopment Analysis which is used to measure efficiency was explained. Other studies on the same subject in Turkey were reviewed. The evaluation of the current regional incentive system is carried out with the help of Data Envelopment Analysis. In this analysis, the current incentive system is compared to the incentive system implemented in 2009-2012 in terms of efficiency on employment. In this study, the expected number of employment and the expected investment amount as results of incentives are determined as inputs and the employment rate is determined as the output. The period of the study covers the years between 2009 and 2013. As a result of the analysis, it is concluded that the current incentive system does not create the expected effect in terms of employment increase. In the conclusion section, policy recommendations are offered to improve the existing incentive system.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectInvestment incentive systemtr_TR
dc.subjectIncentivetr_TR
dc.subjectRegional developmenttr_TR
dc.subjectData envelopment analysistr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler::İktisat tarihi ve iktisadi işlemlertr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler::İktisat kuramı. Demografitr_TR
dc.titleThe Analysis of Regional Investment Incentives System in Turkeytr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTeşvik, ekonomik birimlerin yatırım kararlarını yönlendirme amacıyla uygulanan önemli ekonomi politikalarından biridir. Teşvikler, yatırımları belirlenmiş sektörlere yönlendirme, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltma, istihdamı artırma ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması gibi çeşitli amaçlarla ülkeler tarafından uygulanmaktadır. Dünya genelinde çok farklı teşvik araçları uygulanmakla birlikte, teşvik araçlarını genel olarak vergisel ve vergisel olmayan teşvikler olmak üzere iki sınıfta konsolide etmek mümkündür. Türkiye’de ve dünya genelinde teşvik politikasının etkililiğine ilişkin tartışmalar sürmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2012 yılından günümüze uygulanmakta olan bölgesel yatırım teşvik sisteminin istihdam üzerindeki etkililiğini ölçmektir. Bu amacı gerçekleştirmek amacıyla, çalışmada öncelikle teşvikler hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ardından, 1913 yılından günümüze Türkiye’deki teşvik sistemindeki gelişmeler detaylı biçimde anlatılmıştır. Diğer ülkelerdeki gelişmeleri görmek amacıyla, Almanya, Çin, İtalya ve Polonya’daki teşvik politikaları incelenmiştir. Çalışmada etkililiği ölçmek amacıyla kullanılacak olan Veri Zarflama Analizi anlatılmıştır. Türkiye’de aynı konuda yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Mevcutta uygulanmakta olan bölgesel teşvik sistemine ilişkin değerlendirme Veri Zarflama Analizi yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu analizde mevcut teşvik sistemi, 2009-2012 yıllarında uygulanan teşvik sistemiyle istihdam açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmada girdi olarak teşviklerle gerçekleşmesi öngörülen istihdam sayısı ve öngörülen yatırım tutarı alınırken, çıktı olarak ise istihdam oranı belirlenmiştir. Çalışmanın dönemi 2009-2013 yıllarını kapsamaktadır. Gerçekleştirilen analiz sonucunda, mevcut teşvik sisteminin istihdam artışı açısından beklenen etkiyi yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç bölümünde, mevcut teşvik sisteminin iyileştirilmesi için politika önerilerinde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess