Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçükgüngör, Erkan
dc.contributor.authorErdemir, İrem
dc.date.accessioned2019-06-19T12:43:15Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7581
dc.description.abstractPersonal rights are fundamental rights of a person resulting from being in existence and they comprise all the material and moral components of a person. Personal rights are absolute rights which are under the protection of the Constitution of the Republic of Turkey and Turkish codes. Likewise, freedom of expression and freedom of the press are protected by the Constitution and the legislation. Verbal and visual media are essential for citizens to be informed and for the formation of public opinion in a democratic society. For this reason, freedom of the press is considered in the scope of freedom of expression which is a fundamental human right. In the case of an intervention in personal rights by media, a conflict arises between the freedom of expression and personal rights. The rapid development of the internet technology, the fact that individuals can easily create online contents, and that the contents on the internet can reach many people in the blink of an eye resulted in a high frequency of personal rights violations on the internet. Additionally, many media organizations also carry out their reporting activities through their own websites and this leads to the emergence of various legal problems in which the concepts of the personal rights, freedom of expression and freedom of the press are discussed together. However, the relevant legislation is criticized as being cumbersome and inefficient since they fail to reach the needs of fast-growing technology and social life.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKişilik hakkıtr_TR
dc.subjectKişilik haklarıtr_TR
dc.subjectBasıntr_TR
dc.subjectYayıntr_TR
dc.subjectKitle iletişim araçlarıtr_TR
dc.subjectİnternettr_TR
dc.subjectŞereftr_TR
dc.subjectOnur haysiyettr_TR
dc.subjectÖzel yaşamtr_TR
dc.subjectMarkatr_TR
dc.subjectİfade özgürlüğütr_TR
dc.subjectBasın özgürlüğütr_TR
dc.subjectBilişim hukukutr_TR
dc.subjectİnternet haber sitesitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Hukuktr_TR
dc.titleKişilik Hakkının İnternet Ortamında İhlalitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKişinin yalnızca var olması nedeni ile sahip olduğu kişilik hakkı, kişiliğe ait maddi ve manevi tüm değerleri kapsar. Kişilik hakkı mutlak bir hak olup, Anayasa ve kanunlarla koruma altına alınmıştır. Diğer yandan ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü de Anayasa ve yasalarla korunan değerlerdendir. Sözlü ve görsel basın, demokratik bir toplumda bireylerin bilgi sahibi olması ve kamuoyunun oluşması için olmazsa olmazdır. Bu nedenle basın özgürlüğü, bir insan hakkı olan ifade özgürlüğü kapsamında yer alır. Kişilik hakkına müdahalenin basın yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda, ifade özgürlüğü ile kişilik hakkı arasında çatışmanın varlığından söz edilir. İnternet teknolojisinin hızla gelişmesi, bireylerin de artık interentte kolayca içerik oluşturabilmeleri ve internetteki içeriklerin göz açıp kapayıncaya kadar çok sayıda kişiye ulaşabilmesi, internet ortamında kişilik hakkı ihlallerine sıklıkla raslanılmasına neden olmaktadır. Tüm bunların yanında birçok basın kuruluşunun da kendi internet siteleri aracılığı ile habercilik faaliyetlerini yürütmesi; kişilik hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kavramlarının birlikte ele alındığı çeşitli hukuki sorunların doğmasına neden olmaktadır. Ancak, konuya ilişkin yasal düzenlemelerin, hızlı gelişen teknolojinin ve sosyal yaşamın ihtiyaçlarına yetişmekte hantal ve yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler dile getirilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record