Show simple item record

dc.contributor.advisorÜzümcügil, Akıntr_TR
dc.contributor.authorDanışman, Murattr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T09:34:07Z
dc.date.available2015-10-14T09:34:07Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/746
dc.description.abstractObstetric Brachial Plexus Palsy (OBPP) is one of the most significant and longstanding issues of the departments of obstetrics and orthopaedics and continues to cause social and psychological pressure on patients, parents and also physicians. Physical reflections of the disease involve a wide range of pathological spectrum like muscle imbalances around upper extremity and shoulder to deformities and joint dysplasias. The relation between nerves and musculoskeletal system has known certainly from 19th century until now. Most of the studies had demonstrated that, after the denervation of the nerves that inervate muscle tissue around long bones, have caused decreasing the growth of these bones. One of the question coming from OBPP patients' parents is: whether or not upper extremity of their children will become shorten. Shortness of upper extremity will cause a problem both in cosmetic and functional terms. In this dissertation study, our primary goal is to determine whether or not an upper limb length discrepancy exists in Obstetric Brachial Plexus Palsy. Apart from that, this study also evaluates the effect of age, side, stage of Narakas Classification and whether they had before surgery, to degree of discrepancy. If we look at the result of this study, it could be seen that paralyzed side is significantly shorter than the healthy ones in the patients of OBPP. Shortness percent (except ulna) that arises parallel to age is seen to be gradually increased. This study unsurprisingly shows that there is no connection between shortness to side and sexuality. Despite this shortness can be seen in all bones at all types of plexopathy, amount of shortness at the bones of forearm in total plexopathies is more than the plexopathy that only the upper truncus damaged. In the light of this study, a detached type of answer could be given to the question of parents as to whether the existence of upper extremity length discrepancy of the children that had OBPP.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectBrachial plexustr_TR
dc.titleObstetrik Brakiyal Pleksus Felci Hastalarında Üst Ekstremite Uzunluklarının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1419tr_TR
dc.contributor.departmentoldOrtopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetObstetrik ve ortopedi anabilim dallarının en önemli konularından biri olan Obstetrik Brakiyal Pleksus Felci (OBPP) eski dönemlerden beri bilinmekte olup hastalar, ebeveynler ve doktorlar üzerinde sosyal ve psikolojik baskı oluşturmaya devam etmektedir.Hastalığın fiziksel yansımaları üst ekstremite ve omuz çevresinde kas kuvvetsizlikleri ve dengesizlikleri ve beraberinde ileri displaziye kadar ilerleyebilen deformiteleri de içeren geniş bir patolojik spektrumu içermektedir.Sinirler ve iskelet sistemi arasındaki ilişki 19. yüzyıldan bu yana belli ölçülerde bilinmektedir. Geçmişte yapılan çoğu çalışmada uzun kemiklere tutunan çevre kas dokularını inerve eden sinirlerin denervasyonu sonrası kemik uzamasının sekteye uğradığı görülmüştür.OBPP' li hasta yakınlarının sorularından bir tanesi ise çocuklarının kollarında kısalık olup olmayacağı sorusudur. Üst ekstremite kısalığı hem kozmetik açıdan, hem de fonksiyonel açıdan sorun oluşturabilir. Primer amaç olarak tez çalışmamızdabir pleksopati olan Obstetrik Brakiyal Pleksus Felci'nde karşı üst ekstremiteye göre uzunluk farkı olup olmadığını saptanmaya çalışılmıştır. Bunun haricinde yaş, taraf, Narakas klasifikasyonundaki evre ve daha önce cerrahiyapılıp yapılmama kriterlerine göreuzunluklar değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına bakacak olursak OBPP'li hastalarda hasta tarafın sağlam taraftan anlamlı olarak kısa olduğu görülmüştür. Yaş arttıkça oluşan kısalık yüzdesinin (ulna hariç) giderek arttığı görülmüştür. Beklenildiği gibi taraf ve cinsiyet ile kısalık arası bağlantı bulunamamıştır. Tüm pleksopati tiplerinde tüm kemiklerde kısalık görülmekle birlikte, önkol bölgesindeki kemiklerdeki kısalık miktarı, sadece üst trunkusun hasarlandığı pleksopatiye göre , total pleksopatilerde daha fazla olmaktadır. Bu çalışma ışığında OBPP' li hasta yakınlarına çocuklarının kollarında kısalık olup olmayacağı hususunda daha objektif bir yanıt verilebilir.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record