Show simple item record

dc.contributor.advisorDenkbaş, Emir Baki
dc.contributor.authorAlpdemir, Şükran
dc.date.accessioned2019-04-12T08:13:41Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-01-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6527
dc.description.abstractToday, cancer is the foremost common and deadly disease in the world. One of the most important cancer types is liver cancer and occurs either by being directly involved with liver cells resulting in primary liver cancers, or by the metastasis of other cancer cells originating from different organs and reaching the liver second-hand, thus resulting in secondary liver cancer. Among the liver cancer types, especially in the primary liver cancers, the cancer type named hepatocellular carcinoma (HCC) plays the largest part and is considered to be a global health problem worldwide. Whether for the new HCC cases occurring every year or for the fact that it makes up a considerable part of diseases resulting in death, HCC has currently been divided into three fundamental stages: early, middle, and advanced. While surgical intervention or ablation can have a high success rate when treating HCC in its early stage, for patients at the middle stage transarterial characterization and chemoembolization (TACE) procedures provide both a better success in treatment and a prolonged life regiment. Within the scope of the presented thesis, a chemoembolization agent, containing a new generation drug and imaging agent used in TACE applications, is to be developed which can be visualised using a magnetic resonance imaging (MRI) machine. For this purpose, the development and evaluation of microspheres in clinical applications carried out by in vitro tests, especially of alginate based polymer structures combined with appropriate antineoplastic agents (such as Sorafenib) is the aim of this project. Additionally, super paramagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs), which were synthesized for the purpose of MRI imaging and therefore tracking the microspheres during the treatment process, were tested for their potential in use during treatment via hyperthermia.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHepatocellular carcinoma (HCC)
dc.subjectTransarterial chemoembolization (TACE)
dc.subjectSuper paramagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs)
dc.subjectAlginate microspheres
dc.subjectSorafenib
dc.subjectHyperthermia treatment
dc.titleDevelopment And Characterisation Of Magnetically Responsive And Active Agent Loaded Alginate Based Microspheres To Be Used In The Treatment Of Hepatocellular Carcinoma (Hcc)tr_eng
dc.title.alternativeHepatosellüler Karsinom (Hsk) Tedavisinde Kullanılmak Üzere Manyetik Alana Duyarlı ve Etken Madde İçeren Aljinat Bazlı Mikrokürelerin Geliştirilmesi ve Karakterize Edilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKanser hastalıkları günümüzde tüm dünya genelinde en yaygın ve en ölümcül hastalıkların başında gelmektedir. Kanser hastalıklarının en önemli gruplarından birini de karaciğer kanserleri oluşturmaktadır. Karaciğer kanserleri ya doğrudan karaciğer hücreleri aracılığı ile primer karaciğer kanserleri olarak meydana gelmekte ya da diğer organlarda başlayan kanser oluşumlarının metastaz yaparak karaciğer sekonder olarak ulaşmasıyla karaciğer kanserine dönüşmektedirler. Karaciğer kanserleri arasında özellikle primer kanserlerde hepatosellüler karsinom (HSK) adı verilen (Hepatocellular Carcinom, HCC) kanser türü en büyük paya sahip olan kanser grubudur ve halihazırda tüm dünya genelinde, global bir sağlık sorunu olarak değerlendirilmektedir. Gerek her yıl görülen yeni vaka olarak ve gerekse ölüme sebep olan hastalıklar arasında oldukça önemli yer tutan HSK temel başlangıç, orta ve ileri evre şeklinde kabaca gruplandırılabilen üç temel evreye sahiptir. Başlangıç evresinde cerrahi müdahale ve ablasyon gibi tedavilerde yüksek oranda başarı elde edilirken orta evrede yer alan hastalarda transarteriyel katerizasyon ile kemoembolizasyon (TAKE) (transarterial chemoembolization, TACE) uygulamaları gerek başarılı tedavi ve gerekse yaşam süresini uzatmaya yönelik tedavi rejimlerini oluşturmaktadır. Sunulan tez kapsamında TAKE uygulamalarında kullanılan yeni nesil ilaç ve görüntüleme ajanı taşıyan manyetik rezonas (MR) görüntüleme ile yönlendirilebilen kemoembolizasyon ajanı geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla özellikle aljinat bazlı polimer yapıları ile uygun antineoplastik ajanları (Sorafenib gibi) ile kombine tedavilerde kullanılabilecek mikrokürelerin geliştirilmesi ve in vitro testleri yapılarak klinik uygulamalara hazırlık şeklinde değerlendirmelerin yapılması hedflenmiştir. Ek olarak, MRI görüntüleme potansiyeli bulunan ve böylece tedavi sürecinde mikroküreleri takip edebilecek süper paramanyetik demir oksit nanoparçacıkları (SPION'lar), hipertermi yoluyla tedavi sırasında kullanım potansiyelleri açısından test edildi.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyomühendisliktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record