Show simple item record

dc.contributor.advisorSaygı , Yasemin
dc.contributor.authorGençay , İrem
dc.date.accessioned2019-04-12T08:08:15Z
dc.date.issued2019-01
dc.date.submitted2019-01-04
dc.identifier.citationAkıncı, G., Yeniçağa Gölü’nün Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Zooplankton türlerinin (Cladocera ve Copepoda) Tespiti ve Mevsimsel Değişimi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2000. Aksu, Ö., Kurt Kaya, G., Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz,1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi, BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, 19 (2) (2017) 283-295. Albrecht, H., Besiedlungsgeschichte und ursprünglich holozäne Verbreitung der europäischen Flusskrebe, Spixiana, 6 (1) (1983) 61-77. Alderman, D.J., Polglase, J.L., Frayling, M., Aphanomyces astaci pathogenicity under laboratory and field conditions, Journal of Fish Diseases, 10 (1987) 385-393. Alpbaz, A.G., Kabuklu ve Eklembacaklılar Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No:26, İzmir, 1993. Anonim, Türkiye Sulak Alanları, Yeniçağa Gölü Bolu, http://www.turkiyesulakalanlari.com/yenicaga-golu-bolu/ (Erişim tarihi: 6 Aralık 2018). Aydın, H., Harlıoğlu, M.M., Deniz, T., An investigation on the population parameters of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823) in Lake İznik (Bursa), Turk J Zool, 39 (2015) 660-668. Azari, A.M., Seidgar, M., Mohebbi, F., Population dynamics of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus) in Aras Reservoir, Iran, Environmental Resources Reserch, 3(1) (2015) 15-26. Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R., Uysal, R., Some Biological Characteristics of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Lake Eğirdir, Turk J Zool, 29 (2005) 295-300. Balık, İ., Özkök, E., Özkök, R., Catch per unit effort and size composition of crayfish Astacus leptodactylus Eschsholtz,1823,in lake İznik, Asian Austral J Anim 15 (2002) 884-889. Balık, S., Usataoğlu, M.R., Sarı, M.H., Berber, S., Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823)’nun Bazı Üreme Özellikleri, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4) (2006) 245-249. Baran, İ., Soylu, E., Crayfish plague in Turkey, J Fish Dis 12 (1989) 193-197. Baran, İ., Timur, M., Oray, İ.K., Timur, G., Rahe, R., Soylu, E., Investigation on a disease causing serious mortality on crayfish (Astacus leptodactylus) populations in Turkey, Symposium of the European Aquaculture Society, Sweden, 1987, pp 6-7. Berber, S., Balık, S., Apolyont Gölü (Bursa-Türkiye) Tatlısu İstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Boy-Ağırlık İlişkisi ve Et Verimi, Journal of Fisheries Sciences, 3(2) (2009) 86-99. Berber, S., Balık, S., Manyas Gölü (esir) Tatlısu İstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi. E.U. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1-2) (2006) 83–91. Berber, S., Manyas, Apolyont, İznik Göllerindeki kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) populasyonlarının biyoekolojik ve morfometrik özellikleri ile hastalık yönünden karşılaştırmalı olarak araştırılması, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2005. Berber, S., Mazlum, Y., Reproductive efficiency of the narrow-clawed crayfish, Astacus leptodatylus, in several populations in Turkey, Crustaceana, 82 (2009) 531-542. Berber, S., Yildiz, H., Ateş, A.S., Bulut, M., Mendeş, M., A study on the relationships between some morphological and reproductive traits of the Turkish crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (Crustacea: Decapoda), Rev Fish Sci, 18 (1) (2010) 131-137. Biçer, İ., Bolu-Gerede-Yeniçağa Havzasının Hidrojeolojik Etüd Raporu, DSİ 1306/11 HJ,1966. Bolat, Y., An estimation in the population density of freashwater crayfish (Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842) living in Hoyran Area of Eğirdir Lake, Isparta, Turkey. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2001. Bolat, Y., Mazlum, Y., Aydın, D., Koca, H.U., Estimating the population size of Astacus leptodactylus (Decapoda: Astacidae) by mark-recapture technique in Egirdir lake, Turkey, African Journal of Biotechnology, 10.55 (2011) 11778-11783. Bott, R., Die Flusskrebse europas (Decapoda,Astacidae), Proceedings of the Senckenberg Naturalist Society, 483 (1950) 1–36. Bök, T., Kerevitin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Su Ür.Müh. Dergisi, Mayıs (2006) 72-75. Brinck, P., The restoration of the crayfish production in a plague stricken country, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 2(1) (1988) 53-60. Brodsky, S.Y., On the systematics of Palaearctic crayfishes (Crustacea, Astacidae), Freshwater Crayfish, 5 (1983) 464-470. Büyükçapar, H.M., Alp, A., Kaya, M,. Çiçek, Y., Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye) Tatlısu ıstakozu (Astacus leptodactylus, Esch., 1823)’nun boy-ağırlık ilişkisi ve et verimi, EÜ Su Ürün Derg, 23 (2006) 21-25. Corey S. Comparative potential reproduction and actual production in several species of North American crayfish, in: Crustacean egg production, Wenner A. And Kuris A. (Eds)., Crustacean Issues, vol. 7, Rotterdam, 1991. Crandall, K.A, Buhay, J.E., Global diversity of crayfish (Astacidae, Cambaridae, and Parastacidae––Decapoda) in freshwater, Hydrobiologia, 595 (2008) 295-301. Creed, R.P., Reed, J.M., Ecosystem engineering by crayfish in a headwater stream community, J.N. AM. Benthol. Soc., 23(2) (2004) 224-236. Dartay, M., Ateşşahin, T., A Study On Catching Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823, and Its Some Population Characteristics, Turkish Journal of Science & Technology, 8(2) (2013) 125-130. Demirkalp, F.Y., Saygı, Y., Yeniçağa Gölü'nde Yaşayan Ekonomik Öneme Sahip Balık Türlerinin Büyüme ve Beslenme Özellikleri, H.Ü. Araştırma Fonu Kesin Rapor, Ankara, 2001. Deniz, T., Aydın, H., Ateş, C., A study on some morphological characteristics of Astacus leptodactylus (Eschscholtz,1823) in seven different inland waters in Turkey, J Black Sea/Medit Env, 19 (2013) 190-205. Deniz, T., Harlıoğlu, M.M., Deval, M.C., A study on the morphometric characteristics of Astacus leptodactylus inhabiting the Thrace region of Turkey, Knowl Manag Aquat Ec, 397 (2010) 1-13. Dorn, N.J., Wojdak, J.M., The role of omnivorous crayfish in littoral communities, Oecologia, 140 (2004)150-159. Duman, E., Gürel, A., Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesinde Yaşayan Kerevitin (Astacus leptodactylus salinus, Nordmann 1842) Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi, IV. Ulusal Su Ürün Semp, 28-30 Haziran, Erzurum, Türkiye, 2000, p.141-150. Erdemli, A.Ü., A research on the freshwater crayfish (Astacus leptodactylus, Esch., 1823) populations of Beyşehir, Eğridir, Akşehir, Eber Lakes and Apa Dam Lake (in Turkish with English abstract), Doğa Bilim Dergisi: Veterinerlik ve Hayvancılık, 7(2) (1982) 313-318. Erençin, Z., Köksal, G., On the crayfish, Astacus leptodactylus in Anatolia, Freshwater Crayfish, 3 (1977a)187-192. Erençin, Z., Köksal, G., Studies on the freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Esch.1823) in Anatolia, J Veter Faculty of Ankara University, 24(2) (1977b) 262-268. Ertan A., Kılıç, A., Kasparek, M., Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları, Doğal Hayatı Koruma Derneği Yayını,1989. Geldiay, R., Çubuk Barajı ve Eymir Gölü’nün Makro ve Mikro Faunasının Mukayeseli İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, 2 (1949) 146-252. Geldiay, R., Kocataş, A., The preliminary report about the taxonomy and distribution of Astacus (Decapoda) of Turkey (in Turkish with English summary), Scientific Reports of the Faculty Science Ege University, 94 (1970) 1 – 11. Güner, U., Cadmium Bioaccumulation and Depuration by Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus, Ekoloji, 19(77) (2010) 23-28. Güner, U., Some morphometric characteristics of crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz,1823) in Işıklı Lake (Denizli), Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2000. Gürel, A., Patır, B., Keban Dam Lake crayfish (Astacus leptodactylus , ESCH., 1823) Meat Yield and Chemical Composition, Selçuk University Journal of Veterinary Science, 17 (2) (2001) 23-30. Güven, E., Çolak, S., Savaş, E., İznik Gölü’ndeki kerevitlerin (Astacus leptodactylus Eschscholtz,1823) üreme döneminin tespiti, İÜ Su Ürün Derg, 13 (2002) 35-51. Harlıoglu, M.M., Visibility of precursors of the gonopods in a freshwater crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (Decapoda, Astacidae), Crustaceana, 89 (2016) 369–381. Harlıoğlu, A.G., Present status of fisheries in Turkey, Rev in Fish Biol and Fisheries, 9 (2011) 1-14. Harlıoğlu, M., Holdich, D., Meat yields in the introduced crayfish, Pacifastacus leniusculus and Astacus leptodactylus, from British waters, Aquaculture Research, 32 (2001) 411–417. Harlıoğlu, M.M., Barım, Ö., Türkgülü, İ., Harlıoğlu, A.G., Potential fecundity of an introduced population of freshwater crayfish , Astacus leptodactylus leptodactylus (Eschscholtz,1823), Aquaculture, 230 (2004) 189-195. Harlıoğlu, M.M., Güner, U., A new record of recently discovered crayfish, Austropotamobius torrentium (Shrank, 1803), in Turkey, BFPP/Bull. Fr. Pêche Piscic., 387 (2007) 01-05. Harlıoğlu, M.M., Harlıoğlu, A.G., Eğirdir, İznik Gölleri ve Hirfanlı Baraj Gölünde Avlanan Tatlı Su Istakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz,1823)un Morfometrik Analizleri ile Et Verimlerinin Karşılaştırılması, FÜ Fen ve Müh Bil Derg, 17 (2005) 412-423. Harlıoğlu, M.M., Harlıoğlu, A.G., The harvest of freshwater crayfish Astacus leptodactylus (Eschscholtz,1823) in Turkey, Rev Fish Biol Fish 14 (2004) 415-419. Harlıoğlu, M.M., Harlıoğlu, A.G., The Status of Freshwater Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz) Fisheries in Turkey, Reviews in Fisheries Science, 17(2) (2009) 187-189. Harlıoğlu, M.M., The harvest of the freshwater crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz in Turkey: harvest history, impact of crayfish plague, and present distribution of harvested populations, Aquacult Int, 16 (2008) 351–360. Harlıoğlu, M.M., The present situation of freshwater crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz,1823) in Turkey, Aquaculture, 230 (2004)181-187. Harlıoğlu, M.M., The relationship between lenght-weight, and meat yield of freshwater crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz,1823, in the Ağın region of Keban Dam Lake, Turk J Zool, 23 (1999) 949-957. Holdich, D.M., Distribution of crayfish in Europe and some adjoining countries, Bull Français Peche Piscicult, 367(4) (2002) 611-650. Holdich, D.M., Haffner, P. and Noël P., Atlas of Crayfish in Europe in: Souty-Grosset C., Holdich D.M., Noël P.Y., Reynolds J.D. and Haffner P. (eds.), Muséum national d’Histoire natürelle Patrimoines naturels, 64 (2006) 50–129. Holdich, D.M., Reeve, I.D., Functional morphology and anatomy. In: Freshwater Crayfish: Biology, Management and Exploitation, Holdich, D.M. and Lowery, R.S. (Eds.), Timber Press, Croom Helm, London, 11–51, 1988. Holthuis, L.B., Report on a collection of Crustacea Decapoda and Stomatopoda from Turkey and the Balkans, Zoologische Verhandelingen (Leiden), 47 (1961) 1–67. Huner, J., Lindqvist, O., Kanonen, H., Sexual dimorphism and yield of edible products from a stunted by commercial standards population of noble crayfish (Astacus astacus Linne’) in central Finland, Freshwater Crayfish, 8 (1995) 668-679. Karaman, M.S., Ein beitrag zur systematik der Astacidae, Crustaceana, 3 (1962) 174–191. Kılıç, S., Becer, A.Z., Growth and Reproduction of Chub (Squalius cephalus) in Lake Yeniçağa, Bolu, Turkey, International Journal of Agriculture & Biology, 18 (2016) 419-424. Kılıç, S., Becer, A.Z., Some Growth Characters of Tench (Tinca tinca L., 1758) in Lake Yeniçaga, Bolu, Turkey, Journal of Applied Biological Sciences, 7.3 (2013) 99-104. Kılıç, S., Becer, A.Z., Yeniaçağa Gölü’ndeki (Bolu) Kadife Balığı (Tinca tinca L.,1758) Populasyonunun Ölüm Oranları ve Stok Büyüklüğünün Tahmini, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 11(1) (2015) 1-9. Kılınç, S., The phytoplankton community of Yeniçağa Lake (Bolu, Turkey), NovaHedwiga, 76 (3-4) (2003) 429-442. Köksal, G., Astacus leptodactylus in Europe in Freshwater Crayfish Biology: Management and Exploitation, Holdich D.M. and Lowery R.S. (Eds.) Timber Press, Croom Helm, London, 365-400 1988. Köksal, G., Biometric analysis on the freshwater crayfish (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823). Which is produced in Turkey, relationship between the major body components and meat yield, Ankara Üniv., Veteriner Fak., Derg., XXVI (3-4) (1980) 93-114. Köksal, G., Korkmaz, A.Ş., Kırkağaç, M., Investigation of freshwater crayfish population (Astacus leptodactylus Eschscholtz,1823) in Ankara Dikilitaş Pond, AU Faculty og Agriculture J Agri Sci 9 (2003) 51-58. Kurun, A., Balkıs, N., Erkan, M., Balkıs, H., Aksu, A., Ersan, M.S., Total Metal Levels in Crayfish Astacus leptodactylus (Eschscholtz,1823), and Surface Sediments in Lake Terkos, Turkey, Environmental Monitoring and Assessment, 169 (2010) 385-395. Külköylüoğlu O., Dügel M., Kılıç M. Ecological requirements of Ostracoda (Crustacea) in a heavily polluted shallow lake, Lake Yeniçağa (Bolu, Turkey). Hydrobiologia (2007) 585:119–133 (2007). Le Cren, C.D., The Length-Weight Relationship and Seasonal Cycle in Gonad Weight and Condition in Perch, Perca fluviatilis, Journal of Animal Ecology, 20 (1951) 201-219. Mason, J.C., Crayfish production in a small woodland stream, Freshwater Crayfish 2 (1975) 449-479. Merzeci, K., Ülkemizde Kerevit İhracatının Dünü-Bugünü-Yarını, Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı, 25-26 Haziran, Eğirdir,Isparta, 2009. Momot, W.T., Redefining the role of crayfish in aquatic ecosystems, Review of Fisheries Science, 3(1) (1995) 33-63. Moss, B., Ecology of Freshwaters, Balackwell Scientific Publications, Chichester, 550-1, 1980. Perdikaris, C., Georgiadis, C., Co-occurrence of narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus sensu lato) and noble crayfish (Astacus astacus L.) in the southwestern Balkans: The case of Lake Pamvotida (NW Greece), North-Western Journal of Zoology 13 (1) (2017) 18-26. Rahe, R., Soylu, E., Identification of the pathogenic fungus causing destruction to Turkish Crayfish stocks (Astacus leptodactylus), J Invertebr Pathol 54 (1989) 10-15. Reynolds, J.D., Celada, J.D., Carral, J.M., Matthews, M.A., Reproduction of astacid crayfish in captivity-current developments and implication for culture, with special reference to Ireland and Spain, Invertebr. Reprod. Dev. 22 (1-3) (1992) 253-266. Rhodes, C.P., Holdich D.M., Length- weight relationship, muscle production and proximate composition of freshwater crayfish Austropotamobius pallipes (Lerevoullet), Aquaculture, 37 (1984) 107-123. Saygı (Başbuğ), Y., Demirkalp, Y., Yeniçağa Gölü(Bolu)’nde Acanthodiaptomus Denticornis (Wierzejki, 1887)’in Sekonder Produktivitesi, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 4 (2005) 42-47. Saygı, B.Y., Yeniçağa Gölü’nün Bazı Limnolojik Özellikleri; Primer ve Sekonder Prodüktivitesi, Doktora Tezi, H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2000. Saygı, Y., Atasagun, S., Temporal Changes in water quality and trophic status in lake Yeniçağa (Bolu, Turkey), Fresenius Environmental Bulletin, 21(9) (2012b) 2656-2663. Saygı, Y., Atasagun, S.Y., Assessment of metal concentrations in two cyprinid fish species (Leuciscus cephalus and Tinca tinca) captured from Yeniçağa Lake, Turkey, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89 (2012a) 86-90. Saygı, Y., Demirkalp, F.Y., Primary production in shallow eutrophic Yeniçaǧa Lake (Bolu, Turkey), Fresenius Environmental Bulletin, 13(2) (2004b) 98-104. Saygı, Y., Demirkalp, F.Y., Trophic status of shallow Yenicaga Lake (Bolu, Turkey) in relation to physical and chemical environment, Fresenius Environmental Bulletin, 13(5) (2004a) 385-393. Saygı, Y., Seasonal succession and distribution of zooplankton in Yeniçaǧa Lake in northwestern Turkey, Zoology in the Middle East, 33(1) (2005) 93-100. Saygı, Y., Yiğit, S., Rotifera Community Structure of Yeniçağa Lake, Turkey, Journal of Freshwater Ecology, 20(1) (2005) 197-199. Saygı, Y., Yiğit, S., Trace metal levels and their seasonal variations in the tissue of fish (Cyprinus carpio L., 1758) from Yeniçağa Lake, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 21(7) (2012b) 1786-1792. Saygı, Y., Yiğit, S.A., Heavy Metals in Yeniçağa Lake and its potential sources: soil, water, sediment, and plankton, Environmental Monitoring and Assesment, 184 (2012a) 1379-1389. Skurdal, J., Taugbøl, T., Astacus. in: Biology of freshwater crayfish Holdich D.M. (Eds.), Blackwell Science Ltd UK, Oxford, 467-510, 2002. Timur, G., Crayfish plague in some lakes of Turkey, Bull Eur Assoc Fish Pathol 10(4) (1990) 100-103. Timur, G., Timur, M., A study on crayfish plague disease at the lakes of Eğirdir and Çivril(Işıklı) in Turkey, Mediterr Univ Fish Faculty J 1 (1988)1-10. Tortonese, E., Relazione preliminare di un viaggio a scopo zoologico attraverso l’Asia Minore, Bollettino dell’Istituto e Museo di Zoologia della Universita` di Torino, 3 (1952) 81–97. Tunca, E., Atasagun, S., Saygı, Y., Yeniçağa Gölü’nde (Bolu-TÜRKİYE) Su, Sediment ve Kerevitteki (Astacus leptodactylus) Bazı Ağır Metallerin Birikimi Üzerine Bir Ön Çalışma, Ekoloji 21, 83 (2012) 68-76. Tunca, E., Ucuncu, E., Özkan, A.D., Ulger, Z.E., Tekinay, T., Tissue Distribution and Correlation Profiles of Heavy-Metal Accumulation in the Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 64 (4) (2013) 676–691. TÜİK, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 2013. Türel, S., Kale, S., Berber, S., Crayfish Cultivation in Turkey: Past, Present and Future, 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015), 17-20 Eylül, Kavala, Yunanistan, 2015. Vasileva, P., Zaikov, A., Hubenova, T., Investigation on fecundity and egg size in cultured and natural crayfish population of Astacus leptodactylus Esch. in Bulgaria, Bulg J Agric Sci, 12 (2006) 208-217. Vasileva, P.L., Hubenova, T.A., Zaikov, A.N., Stoyanov, I.Y., Morphometric Variability, Allometric Growth and Sexual Dimorphism in Narrow-Clawed Crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz,1823 (Crustacea: Decapoda) during the Ontogenesis, Acta zool. bulg., Suppl, 8 (2017) 99-106. Ware, D.M., Relation between egg size, growth and natural mortality of larval fish, Journal of Fisheries Research Board of Canada 32 (1975) 2503-2512. Wetzel, R., Limnology Lake and River Ecosystems, 3rd edition, Academic Press, Cambridge, 112, 2001. Yılmaz, E., Harlıoğlu, A.G., Yılmaz, A., Gaga Gölü (Ordu, Türkiye)’nden Yakalanan Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nda Ağırlık-Uzunluk İlişkisi ve Et Verimi, Ege J Fish Aqua Sci 28(3) (2011) 75-80. Yüksel, F., Duman, E., An investigation on some morphologiccal characteristics of crayfish in Keban Dam Lake, J Fisheries Sciences, 6 (2012) 271-281. Yüksel, F., Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Populasyon Büyüklüğünün Araştırılması, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2007. Zengin, M., Kurtoğlu, I.Z., A Preliminary assessment on the status of crayfish populations in Trabzon-Sera Lake, YUNUS Res Bull, 6(2) (2006) 6–7.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6512
dc.description.abstractIn this study, the population parameters, i.e. sex and lenght compositions, lenght-weight relationship, reproduction, morphometry and meat yield characteristics of Astacus leptodactylus in Yeniçağa Lake between May 2017 and April 2018 were investigated. Some physical and chemical properties of lake water have been recorded by field studies carried out at monthly at certain stations. As a result of the research, it was found that the sex ratio of 641 crayfish (female: male) was 0,62: 1,00 and the total lenght values were between 80 and168 mm, and the total weight values ranged from 15 to 133 g. According to the length and weight data obtained, it was found that there was a linear and very strong relationship between lenght and weight (r2 = 0,9936), and the population showed negative allometric growth. It has been determined that the breeding period of crayfish in Yeniçağa Lake is between February and May. The first female individual with eggs was encountered in February. The average number of eggs were 270 to 422, which is detected in female with eggs and the diameter of the eggs was 2,45 mm. As a result of morphometric measurements, it was determined that there was a statistically significant difference (p<0,05) between male and female individuals except total length and abdomen length parameters and male individuals were found to be larger than female individuals. Meat yield was evaluated on the basis of total meat yield, which is the sum of chelae meat yield and abdomen meat yield. In terms of meat yield, statistically significant difference was found only in chelae meat and It has been determined that males have higher values than females. It was detected that 14,35% of A. leptodactylus population in Yeniçağa Lake had crayfish disease. This ratio was found to be 15,10% in female subjects and 13.88% in male. As a result of this research, it was found that population parameters of A. leptodactylus population in Yeniçağa Lake are similar to other crayfish populations and they are suitable for the expected results.tr_TR
dc.description.sponsorshipHacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimitr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET………………….. i ABSTRACT………………. iii 1. GİRİŞ VE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 1 2. GENEL BİLGİLER 10 2.1. Astacus leptodactylus’un Taksonomisi, 10 2.2. Astacus leptodactylus’un Morfolojisi 10 2.3. Astacus leptodactylus’un Zoocoğrafik Dağılımı 12 2.4. Astacus leptodactylus’un Büyüme, Üreme ve Beslenme Özellikleri 13 2.5. Astacus leptodactylus’un Ekonomik Önemi 14 3. ÇALIŞMA ALANININ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 16 4. GEREÇ ve YÖNTEMLER 19 4.1. Örnekleme Noktalarının Seçimi 19 4.2. Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Tespiti 19 4.3. Arazi Koşullarında Kerevit Örneklerinin Elde Edilmesi 20 4.4. Laboratuvar Koşullarında Yapılan Çalışmalar 20 4.4.1. Astacus leptodactylus Örneklerinin Değerlendirilmesi……………....20 4.4.2. Astacus leptodactylus’un Üreme Özelliklerinin Saptanması 20 4.4.3. Astacus leptodactylus’un Morfometrik Ölçümleri 22 4.4.4. Astacus leptodactylus’da Et Veriminin Tespit Edilmesi 22 4.5. İstatistiksel Analizler 22 5. BULGULAR………… 23 5.1. Meteorolojik Veriler 23 5.2. Göl Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 24 5.2.1. Derinlik 24 5.2.2. Işık Geçirgenliği 25 5.2.3. Sıcaklık 26 5.2.4. Çözünmüş Oksijen 27 5.2.5. pH 28 5.2.6. Elektriksel İletkenlik (EC) 29 5.3. Astacus leptodactylus’un Populasyon Parametreleri 30 5.3.1. Astacus leptodactylus’un Populasyon Yapısı 30 5.3.2. Astacus leptodactylus’un Boy Dağılımı 32 5.3.3. Astacus leptodactylus’un Ağırlık Dağılımı 34 5.3.4. Astacus leptodactylus’un Boy – Ağırlık İlişkisi 36 5.3.5. Astacus leptodactylus’un Üreme Özellikleri 38 5.4. Astacus leptodactylus’un Bazı Morfometrik Özellikleri 40 5.5. Astacus leptodactylus’un Et Verimi 42 5.6. Astacus leptodactylus Populasyonunda Kerevit Vebası 45 6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 48 7. KAYNAKLAR 64tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAstacus leptodactylustr_TR
dc.subjectPopulasyon parametreleritr_TR
dc.subjectYeniçağa gölütr_TR
dc.subjectMorfometritr_TR
dc.subjectEt verimitr_TR
dc.titleYeniçağa Gölü’ndeki (Bolu) Kerevitlerin (Astacus Leptodactylus Eschscholtz,1823) Populasyon Parametreleri Üzerine Araştırmalartr_TR
dc.title.alternativeResearches On The Population Parameters Of The Crayfish (Astacus Leptodactylus Eschscholtz, 1823) In The Yeniçağa Lake (Bolu)tr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada Mayıs 2017 – Nisan 2018 yılları arasında Yeniçağa Gölü’nde bulunan Astacus leptodactylus’un populasyon parametreleri incelenerek, kerevitlerin boy ve ağırlık dağılımları, boy-ağırlık ilişkisi, üreme özellikleri, morfometrik özellikleri, et verimi ve hastalık durumları saptanmıştır. Belirlenen istasyonlarda aylık periyotlar ile gerçekleştirilen arazi çalışmaları ile göl suyunun bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda yakalanan 641 adet kerevitin eşey oranının (dişi:erkek) 0,62:1,00 olduğu, total boy değerlerinin 80–168 mm arasında, total ağırlık değerlerinin ise 15–133 g arasında değiştiği saptanmıştır. Elde edilen boy ve ağırlık verilerine göre boy-ağırlık arasında doğrusal ve oldukça kuvvetli bir ilişki (r2= 0,99) olduğu, ayrıca populasyonunun negatif allometrik büyüme gösterdiği ortaya konulmuştur. Yeniçağa Gölü’nde bulunan kerevitlerin üreme döneminin şubat ile mayıs ayı arasında olduğu tespit edilmiş ve yumurtalı ilk dişi bireye şubat ayında rastlanılmıştır. Yumurtalı dişi bireylerde taşınan yumurta sayısı 270-422 adet arasında bulunmuş, yumurtaların çapları ortalama olarak 2,45 mm olarak ölçülmüştür. Yapılan morfometrik ölçümler sonucunda dişi ve erkek bireyler arasında total boy ve abdomen boyu parametreleri dışında istatiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiş (p<0,05) ve erkek bireylerin dişi bireylere göre daha büyük oldukları saptanmıştır. Et verimi abdomen et verimi, keliped et verimi ve ikisinin toplamı olan total et verimi üzerinden değerlendirilmiştir ve et verimi açısından eşeyler arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark sadece keliped etinde bulunmuştur. Keliped et verimi açısından erkek bireylerin dişilere göre daha yüksek değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Yeniçağa Gölü’nde bulunan A. leptodactylus populasyonunun %14,35’inin kerevit vebası hastalığına sahip olduğu saptanmıştır. Dişi bireylerde bu oran %15,10 olarak saptanırken, erkeklerde %13,88 olarak bulunmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda Yeniçağa Gölü’nde yaşayan A. leptodactylus populasyonunda, populasyon parametrelerinin diğer kerevit populasyonları ile benzerlik gösterdiği ve beklenen sonuçlara uygun olduğu anlaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyolojitr_TR
dc.contributor.authorID10229159tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record