Show simple item record

dc.contributor.advisorMuhtaroğulları, Mehmet
dc.contributor.authorCordanoğlu Eren, Nuray
dc.date.accessioned2019-02-22T13:47:10Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5967
dc.description.abstractCORDANOĞLU EREN N, Effect of cementation technique aplied for singletooth implant crowns on residuel cement. Hacettepe University Faculty of Dentistry, Thesis in Prosthodontics, Ankara, 2018. Remaining cement has been shown to be associated with periimplant inflammation. The purpose of this study was to investigate and compare the amount and distribution of excess cement after cementation with different techniques of cement application for cement-retained implant-supported restorations. Thirty implants in twenty four patients were randomized to three different technique of cement application: 1) application to all internal surfaces of the crowns using microbrush, 2) full fill the crowns and 3) filled the coronal half of the crown. For each implant, one cement-retaining PMMA test crown were produced. The abutments used for cement-retaining test crowns were selected in the mouth as the buccal margin location would be equally with gingival level. The location of the margin of each implant was measured with a periodontal probe mesially, distally, buccaly, and lingually. Test crowns were attached to abutments by use of permanent zinc polycarboxylate cement. Then the abutment/crown unit was unscrewed and remnant cement in the soft tissue were recorded. The crown-abutment complexes were scanned with the 3shape intraoral scanner. STL images were evaluated using the Geomagix Design X program. In general, in the crowns and abutment regions, the presence, the amount and distribution values of remnant cements are found to be higher in the full fill method than in the other methods, but this difference was not statistically significant (p>0.05). In addition there was also an increase in amount and distribution values of remnant cement at buccal and distal surfaces and at increased depths of abutment margins (p>0.05). There was no statistically significant difference between methods in terms of presence of cement in soft tissue (p>0.05). As a result, although there are more cement increases in the full filling method; other methods for reducing the amount of cement used do not guarantee avoidance of subgingival cement residues after crown cementation. Key Words: Cementation, dental implant, abutment, residual cement, cement application techniqueen
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSimantasyon
dc.subjectDental İmplant
dc.subjectDayanak
dc.subjectArtık Siman
dc.subjectSiman Uygulama Yöntemleri
dc.titleSiman Tutuculu Tek Diş İmplant Destekli Kronlarda, Farklı Simantasyon Tekniklerinin Artık Siman Miktarı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetCORDANOĞLU EREN N, Siman tutuculu tek diş implant destekli kronlarda, farkli simantasyon tekniklerinin artik siman miktari üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Tezi, Ankara, 2018. Siman tutuculu implant destekli restorasyonların en önemli dezavantajı artık siman bırakılmasına ilişkin peri implant hastalıklara neden olabilmesidir. Mevcut randomize klinik çalışmanın amacı siman tutuculu tek diş implant destekli kronlarda, farklı siman uygulama yöntemlerinin artık siman üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Dişle sınırlı tek diş molar eksikliğine sahip 24 hastaya yerleştirilmiş 30 adet kemik seviyesi Strauman implant simantasyon yöntemine göre 3 gruba randomize edildi: 1) fırça ile uygulama, 2) kron içini tamamen doldurma ve 3) kronun içini koronal yarıya kadar doldurma. Her implant için bir adet siman tutuculu polimetilmetakrilat (PMMA) test kronu üretildi. Siman tutuculu test kronları için kullanılan dayanaklar bukkal basamak derinliği dişeti sınırında olacak şekilde ağız içinde seçildi ve periodontal sond kullanılarak dayanakların mesial, distal, bukkal ve lingualden basamak derinlikleri ölçüldü. Üretilen restorasyonlar seçilen dayanaklar üzerine çinko polikarboksilat siman ile yapıştırıldı ve taşan siman temizlendi. Simantasyon işleminden sonra kron-dayanak (K-D) kompleksi çıkarıldı ve yumuşak dokuda siman artığı olup olmadığı kaydedildi. Çıkarılan K-D kompleksleri 3shape ağız içi tarayıcı ile tarandı. Elde edilen STL görüntüleri Geomagix Design X programı kullanılarak değerlendirildi. Bulgular incelendiğinde genel olarak kron ve dayanak bölgelerinde artık siman varlığı ile miktarı ve dağılım değerlerinin tam doldurma yönteminde diğer yöntemlere kıyasla daha fazla olduğu görülse de bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Ayrıca bukkal ve distal yüzeyler ile artmış basamak derinliklerinde artık siman miktarında ve dağılım değerlerinde artış olmasına rağmen bu bulgular da istatistiksel olarak anlamlı değildi. Yumuşak dokuda artık siman varlığı açısından yöntemler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi. Sonuç olarak tam doldurma yönteminde daha fazla siman artığı bulunmasına rağmen, kullanılan siman miktarının azaltılmasına yönelik diğer yöntemler siman artığı bırakılmamasını garanti etmemektedir. Anahtar Kelimeler: Simantasyon, dental implant, dayanak, artık siman, siman uygulama yöntemleritr_TR
dc.contributor.departmentProtetik Diş Tedavisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.subtypedentThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record