Recent Submissions

  • Savunmada Yenilikçi Bir Dijital Dönüşüm Alanı: Sahte Haber Tespit Modeli 

    Mertoğlu, Uğur; Genç, Burkay; Sever, Hayri (9. SAVTEK, Savunma Teknolojileri Kongresi, 2018-06-27)
    İnternetin ve sosyal medya platformlarının yaygın kullanımı ile birlikte; sahte haberler politik, ekonomik ve hatta stratejik çıkar aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sahte haberlere karşı teknolojik mücadele ...
  • Optical Assays Based on Colloidal Inorganic Nanoparticles 

    Ghasemi, Amir; Rabiee, Navid; Ahmadi, Sepideh; Nasseri, Behzad (Royal Soc Chemistry, 2018)
    Colloidal inorganic nanoparticles have wide applications in the detection of analytes and in biological assays. A large number of these assays rely on the ability of gold nanoparticles (AuNPs, in the 20 nm diameter size ...