Show simple item record

dc.contributor.advisorTavşanoğlu, Çağatay
dc.contributor.authorÖzüdoğru, Özlem
dc.date.accessioned2019-01-31T07:40:32Z
dc.date.available2019-01-31T07:40:32Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-05
dc.identifier.citationÖzüdoğru, Ö. İç Anadolu Bozkırı Bitki Komünitelerine Küçük Ölçekli Müdahalenin Etkileri, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 65 s., Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5757
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the effects of small-scale disturbance on plant communities of central Anatolian steppe. For this purpose, thirty two quadrats 1 × 1 m in size were established in a natural steppe area near Ankara, and some of quadrats were subjected to cut treatments as a lower-intensity disturbance while some were subjected to spud treatments as higher-intensity disturbance. The remained quadrats were left untreated to serve as the control group. The quadrats were sampled for three years to investigate the changes in species occurrence, cover and biomass over time and after disturbance. Although disturbance resulted in a decrease in plant species richness and cover, it was observed that the vegetation was able to recover when an adequate time has given after cut treatments. Contrary to this, the recovery level of the vegetation was lower after the spud disturbance. Woody species negatively affected by disturbances, whereas the richness and cover of annual species increased in some disturbance treatments. A high level of resilience was observed in various disturbance frequencies, but the vegetation and the plant community could not recover after the most intense disturbance treatment which is hoed three times within a year. Accordingly, the results of this study do not support the intermediate disturbance hypothesis. It is concluded that the resilience observed after various disturbance types and frequencies in central Anatolian steppes is due to that this vegetation is familiar with such natural and anthropogenic disturbances over thousands of years and that as a strategy against grazing, the existence of the resprouting ability of plants of the secondary steppes growing in this region.tr_TR
dc.description.sponsorshipRufford Small Grants Foundationtr_TR
dc.description.tableofcontentsSayfa ÖZET………………………………………………………………………….…………….i ABSTRACT………………………………………………………………….………….. iii TEŞEKKÜR…………………………………………………………………..……………v İÇİNDEKİLER……………………………………………………………….……………vi ÇİZELGELER………………………………………………………………………………v 1. GİRİŞ 1 1.1. Bozkır Kavramı ve İç Anadolu Bozkırları 1 1.2. Ekolojik Müdahale Kavramı ve Anadolu Bozkırlarına Müdahaleler 3 1.3. Çalışmanın Amacı 5 2. YÖNTEM 6 2.1 Çalışma alanı 6 2.2. Deney tasarımı 7 2.2. Laboratuvar Çalışmaları 13 2.2. Veri Analizi 13 3. BULGULAR…………………..………………………..………………………………16 4. TARTIŞMA 43 5. SONUÇ 51 KAYNAKLAR....………………..………………..………………..………………..…….52 ÖZGEÇMİŞ…………….…..………………..………………..………………..………….65tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEkolojik Müdahale
dc.subjectİç Anadolu Bozkırı
dc.subjectVejetasyon
dc.subjectBüyüme Şekli
dc.subjectToparlanma.
dc.titleİç Anadolu Bozkırı Bitki Komünitelerine Küçük Ölçekli Müdahalenin Etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasının amacı İç Anadolu bozkır bitki komünitelerine küçük ölçekli yapay müdahalelerin etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Ankara İli yakınında doğal bir bozkır alanına 32 adet 1 x 1 m boyutunda kuadratlar kurularak, kuadratların bir kısmında görece hafif bir müdahale olarak biçme uygulaması, bir kısmında ise görece daha şiddetli bir müdahale tipi olarak çapalama uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kuadratların bir bölümü ise kontrol grubu olarak müdahaleye uğratılmadan bırakılmıştır. Kuadratlar üç yıl boyunca örneklenerek bitkilerin varlıkları, örtüşleri ve biyokütlesinin zaman içindeki değişimi incelenmiştir. Her ne kadar müdahaleler sonucunda bitki tür zenginliği ve örtüşünde azalmalar olsa da, özellikle biçme müdahalesi sonrasında vejetasyona yeterli zaman verildiğinde kendisini toparlayabildiği görülmüş, ancak çapalama müdahalesi sonrasında bu toparlanma seviyesinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Odunsu bitkiler müdahaleden olumsuz yönde etkilenirken, tek yıllık otsu türlerin sayısı ve örtüşü bazı müdahalelerden sonra artmıştır. Farklı müdahale sıklıklarında da bir toparlanma gerçekleşirken, en şiddetli müdahale olan 1 yıl içerisinde 3 kez çapalama sonrasında vejetasyon ve bitki komünitesi eski haline dönememiştir. Bu doğrultuda çalışmanın mevcut bulguları, orta dereceli müdahale hipotezini destekler nitelikte değildir. Çeşitli müdahale tipleri ve sıklıkları sonrasında toparlanabilme özelliği, İç Anadolu bozkırlarının binlerce yıldır doğal ve insan kaynaklı müdahalelere alışkın olmasından ve bu bölgede gelişen sekonder bozkır vejetasyonunun yeniden sürgün verebilme yeteneği sayesinde özellikle otlatmaya karşı geliştirdiği stratejilerden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyolojitr_TR
dc.contributor.authorIDN10325725tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record