Show simple item record

dc.contributor.advisorKıran, Hasan
dc.contributor.authorAtbaş, Ayça
dc.date.accessioned2018-12-28T07:00:38Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-11-28
dc.identifier.citationAtbaş A.,2018, Sosyal Medya İkonları Üzerinden Görsel Yorumlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5585
dc.description.abstractAyça Atbaş, “Visual Comments Through Social Media Icon, Master Thesis”, Ankara, 2018. This thesis titled “Visual Comments Through Social Media Icon”, oversees the media concept from the past to today, especially art-artist relation during the historical process. It looks into how the new media art was born and how social media was used in arts. This thesis also explains the art’s effect on people, position in social events and how it works as a therapy. Works in this thesis look into how the social events would look without the identical differences between the people who were involved. Technically, photo manipulations especially abstractions on people and locations and reduction to two dimensions have been used. Manipulations of event photos have been used with several printing technics like woodcut and serigraph to change the marks of them in people’s minds. Works have been supported by a new media area such as GIFs to stress the developing technology and its effects in the arts.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY…………………………………………………………………...…i BİLDİRİM…………………………………………………………………………….....ii YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI………….……………...iii ÖZET………………………………...……...…………….……..……………..………iv ABSTRACT………………………………..….………………...………….………….v İÇİNDEKİLER……………………………..….……….………………......……….…vi RESİMLER ÇİZELGESİ ………………........…….……………...………….…...…vii GİRİŞ………………………………………………..………………………..……...…1 1. BÖLÜM………………………………………………………………………...…….3 1.1. Medya, Yeni Medya ve Sanat İlişkisi..……………………………….........3 1.1.2. Yeni Medyanın Ortaya Çıkmasında Rol Oynayan Akımlar……....5 1.1.2.1 Dada………………………….……………..............................5 1.1.2.2 Pop Sanat.………………………….………….………………11 1.2. Yeni Medyada Teknoloji ve Sanal Gerçeklik....……………….………...15 1.3. Yeni Bir gerçeklik Arayışında Fotoğraf Video ve Yeni Medya…..…….19 2. BÖLÜM…………………………………………………………………………….22 2..1. Sosyal Medya………….…………………………….….…………………22 2.1.1. Sosyal Medyanın Gelişimi……………………….………………………22 2.1.2. Sanatta Sosyal Medya ….………………………………………………24 3. BÖLÜM……………………………………………………………………………..28 3.1. Esinlenmeler, Resimsel Çözümlenmeler ….……………….…..……….28 SONUÇ………………….………………..….……………..………………….….….51 KAYNAKÇA…………………..….…….………………………..…………………..53 EK 1 TURNİTİN RAPORU………………………………………………………..tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMedya
dc.subjectSosyal Medya
dc.subjectYeni Medya
dc.subjectBaskı Resim
dc.subjectSanat
dc.subjectResim
dc.titleSosyal Medya İkonları Üzerinden Görsel Yorumlartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAyça Atbaş, “Sosyal Medya İkonu Üzerinden Görsel Yorumlar”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. ‘Sosyal Medya İkonu Üzerinden Görsel Yorumlar’ konulu tezde, geçmişten günümüze medya kavramı, özellikle tarihsel süreçte sanat - sanatçı ilişkisi bakımından ele alınmıştır. Bu çalışma, günümüz yeni medya sanatının ortaya çıkısı, sosyal medyanın sanattaki yeri ve sanatta kullanım alanlarını incelemiştir. Tezde, aynı zamanda sanatın bireyler üstündeki etkisi, toplumsal olaylardaki duruşu ve bir terapi olarak sanatın nasıl bir görevi olduğu ele alınmıştır. Tezdeki çalışmalarda, toplumsal olayların gerçekliği ve kapitalist düzenin bize sunduğu özellikle toplumsal olaylardaki insanların kimlik, unvan, rütbe cinsiyet vb. farklılıklar olmaksızın o olayların nasıl görüneceği ele alınmıştır. Teknik olarak fotoğraf manipülasyonları, özellikle insan ve yaşayan mekânlar bakımından soyutlama ve iki boyuta indirgeme yapılmıştır. Olay fotoğraflarının manipülasyonları, gerçeğin bellekteki izlerini değiştirmek ve sorgulamak için ağaç baskı, ipek baskı gibi çeşitli baskı teknikleri ile tercih edilmiştir. Gelişen teknolojiyi vurgulamak ve bunun sanata yansımalarına inanıldığı için de GIF gibi yeni bir medya alanı kullanılarak çalışmalar desteklenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.contributor.authorID10224555tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record