Show simple item record

dc.contributor.advisorÇıngı, Hülya
dc.contributor.authorÖzkan, Ekin Gözde
dc.date.accessioned2018-12-26T10:35:42Z
dc.date.available2018-12-26T10:35:42Z
dc.date.issued2018-07
dc.date.submitted2018-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5522
dc.description.abstractIn this study, some variance estimators in simple random sampling method have been investigated. These estimators have been proposed to use in the estimation of confidence intervals of the population mean in this study. Also, how the confidence interval estimators that were calculated by using different variance estimators could change depending on different variables. As a result, it is discussed which estimators provides the best confidence interval by a simulation study. Simulation study show that while the most efficient variance estimator Gupta and Shabbir, the variance estimator with the narrowest confidence interval of population mean is Lone Tailor variance estimator.tr_TR
dc.description.tableofcontentsSayfa ÖZET i ABSTRACT ii TEŞEKKÜR iii İÇİNDEKİLER iv ÇİZELGELER vii SİMGELER VE KISALTMALAR xii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Basit Rastgele Örnekleme Yönteminde Birim Başına Düşen Kitle Varyans Tahmin Edicileri 4 2.1.1. Klasik Varyans Tahmin Edicisi 4 2.1.2. Hirano Varyans Tahmin Edicisi 8 2.1.3. Das ve Tripathi Varyans Tahmin Edicileri 9 2.1.4. Isaki Varyans Tahmin Edicisi 13 2.1.5. Prasad ve Singh Varyans Tahmin Edicileri 15 2.1.6. Garcia ve Cebrain Varyans Tahmin Edicisi 19 2.1.7. Upadhyaya ve Singh Varyans Tahmin Edicisi 20 2.1.8. Chandra ve Singh Varyans Tahmin Edicisi 22 2.1.9. Kadılar ve Çıngı Varyans Tahmin Edicisi 24 2.1.10. Gupta ve Shabbir Varyans Tahmin Edicisi 26 2.1.11. Subramani ve Kumarapandiyan Varyans Tahmin Edicisi 30 2.1.12. Singh ve Solanki Varyans Tahmin Edicileri 31 2.1.13. Yadav, Kadılar, Shabbir ve Gupta Varyans Tahmin Edicileri 33 2.1.14. Lone ve Tailor Varyans Tahmin Edicisi 35 3. BASİT RASTGELE ÖRNEKLEME (BRÖ)’DE ÖNERİLEN ORTALAMANIN VARYANS TAHMİN EDİCİLERİ 40 3.1. Ortalamanın Varyans Tahmin Edicileri 40 3.1.1. Ortalamanın Klasik Varyans Tahmin Edicisi 40 3.1.2. Önerilen Ortalamanın Varyans Tahmin Edicileri 41 4. BASİT RASTGELE ÖRNEKLEME (BRÖ)’ DE KİTLE ORTALAMASININ GÜVEN ARALIĞI TAHMİNLERİ 46 4.1. Kitle Ortalamasının Güven Aralığı Tahminleri 46 4.1.1. Kitle Ortalamasının Klasik Güven Aralığı Tahmini 46 4.1.2. Hirano Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığında Kullanılması 48 4.1.3. Das ve Tripathi Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığında Kullanılması 49 4.1.4. Isaki Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığında Kullanılması 50 4.1.5. Prasad ve Singh Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığında Kullanılması 51 4.1.6. Garcia ve Cebrain Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığında Kullanılması 53 4.1.7. Upadhyaya ve Singh Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığında Kullanılması 53 4.1.8. Chandra ve Singh Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığında Kullanılması 54 4.1.9. Kadılar ve Çıngı Varyans Tahmin Edicilerinin Güven Aralığında Kullanılması 56 4.1.10. Gupta ve Shabbir Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığında Kullanılması 59 4.1.11. Subramani ve Kumarapandiyan Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığında Kullanılması 60 4.1.12. Singh ve Solanki Varyans Tahmin Edicilerinin Güven Aralığında Kullanılması 60 4.1.13. Yadav, Kadılar, Shabbir ve Gupta Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralıklarında Kullanılması 61 4.1.14. Lone ve Tailor Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığında Kullanılması 62 5. BASİT RASTGELE ÖRNEKLEME İÇİN SİMÜLASYON ÇALIŞMASI 65 5.1. Klasik Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığı 90 5.2. Hirano Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığı 92 5.3. Das ve Tripathi Varyans Tahmin Edicilerinin Güven Aralığı 93 5.4. Isaki Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığı 96 5.5. Prasad ve Singh Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığı 98 5.6. Garcia ve Cebrain Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığı 100 5.7. Upadhyaya ve Singh Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığı 101 5.8. Chandra ve Singh Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığı 102 5.9. Kadılar ve Çıngı Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığı 105 5.10. Gupta ve Shabbir Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığı 110 5.11. Subramani ve Kumarapandiyan Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığı 113 5.12. Singh ve Solanki Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığı 114 5.13. Yadav, Kadılar, Shabbir ve Gupta Varyans Tahmin Edicisinin Güven Aralığı 124 5.14. Lone ve Tailor Varyans Tahmin Edicisi Güven Aralığı 134 6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 136 KAYNAKLAR 138 EKLER 140 ÖZGEÇMİŞ 143tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBasit Rastgele Örneklemetr_TR
dc.subjectVaryans Tahmin Edicisi
dc.subjectOrtalamanın Varyans Tahmin Edicisi
dc.subjectGüven Aralığı Tahmini
dc.subjectHata Kareler Ortalaması (HKO)
dc.titleBasit Rastgele Örnekleme Yönteminde Kitle Varyans Tahmin Edicilerinin Kitle Ortalamasının Güven Aralıklarında Kullanılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında Basit Rastgele Örnekleme yönteminde kitle varyans tahmin edicileri incelenmiş ve incelenen varyans tahmin edicilerin kitle ortalamasının güven aralıklarında kullanılması önerilmiştir. Çalışmada, birbirinden farklı varyans tahmin ediciler kullanılarak hesaplanan güven aralıkları tahminlerinin hangi değişkenlere bağlı olarak değişebileceği irdelenmiştir. Simülasyon çalışması ile en etkin tahmin edici Gupta ve Shabbir varyans tahmin edicisi, en dar güven aralığını veren tahmin edici ise Lone ve Tailor varyans tahmin edicisi olarak hesaplanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİstatistiktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record