Show simple item record

dc.contributor.advisorElibol, Gülçin Cankız
dc.contributor.authorEraslan, Cüneyt
dc.date.accessioned2018-12-26T10:25:25Z
dc.date.issued2018-09-28
dc.date.submitted2018-08-31
dc.identifier.other2018YL43057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5491
dc.description.abstractIntellectual property rights play substantial role in the fields in which intellectual efforts are in question, so as to protect the right owners’ rights and to enable the progress of the field. Basicly, intellectual property rights are divided into two; of which the first is the Copyright. Copyrights provide an automatic protection for the right owners via the Law, number 5846, in our country. The other branch of the intellectual property rights are the industrial property rights, in which the rights such as patents, utility models, trademarks, designs and geographical indications are involved. This study aims to create an awareness in furniture industry, regarding industrial propert rights which are protected by the Industrial Property Law, number 6769, in Turkey. The study was conducted on medium and large scale furniture companies in Turkey. An online survey was conducted within the scope of the study. Criterion sampling, which is one of the purposive sampling methods, under non-probable sampling methods. The criteria was determined as, being a manufacturer and having a medium or large scale of manufacture. Within the scope of the sudy, 8 companies were included in the survey and the awareness degrees were analysed through the data obtained. Present state was analysed and suggestions were made for future works.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTasarım
dc.subjectSinai Mülkiyet Hakları
dc.subjectAraştırma Geliştirme
dc.subjectMobilya Endüstrisi
dc.titleOrta Ve Büyük Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Sınai Mülkiyet Hakları Konusundaki Farkındalığın İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetFikri Mülkiyet Hakları, zihinsel katkının söz konusu olduğu alanlarda, gerek hak sahiplerinin haklarını korumak, gerekse sanayinin gelişmesini sağlamak amacıyla önemli rol oynamaktadır. Temel olarak iki ana sınıfa ayrılan Fikri Mülkiyet Haklarının ilk kolunu Fikir ve Sanat Eserleri oluşturmaktadır. Genel bir çerçeve çizildiğinde, eser sahiplerinin haklarını korumaya yönelik bu uygulamalar, uluslararası literatürde Copyright olarak anılan ve ülkemizde de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile herhangi bir tescile gerek olmaksızın, otomatik olarak koruma gören haklardır. Fikri Mülkiyet Hakları’ nın bir diğer kolunu ise Patent, Faydalı Model, Marka, Tasarım Tescili ve Coğrafi İşaret gibi hakların da dahil olduğu Sınai Mülkiyet Hakları oluşturmaktadır, ki bu araştırmanın konusunu ve kapsamını da 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile korunan bu haklar konusundaki farkındalık oluşturmaktadır. Araştırma, mobilya endüstrisinde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli mobilya firmaları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi çevrimiçi (online) anket olarak belirlenmiştir. Anket uygulanması planlanan kitle, nitel araştırmalarda kullanılması öngörülen seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örneklem belirleme ilkeleri kapsamında belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme alt kolunda araştırmaya dahil edilecek olan firmalar için ölçütler; orta veya büyük ölçekli firma olmak ve üretici olmak olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında 8 firmadan anket yoluyla veri toplanmış; elde edilen bu veriler ışığında firmaların sınai mülkiyet hakları konusundaki farkındalıkları incelenmiş ve bulgular göz önünde bulundurularak mevcut duruma ve ileriye yönelik öneriler geliştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentAğaçişleri Endüstri Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-12-26T10:25:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record