Show simple item record

dc.contributor.advisorBağdadioğlu, Necmiddin
dc.contributor.authorTosun, Cevat
dc.date.accessioned2018-12-04T08:31:51Z
dc.date.issued2018-09-28
dc.date.submitted2018-09-28
dc.identifier.citationTosun, C. (2018). TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5399
dc.description.abstractHealth care expenditure has a highly increasing trend, distinguished through the effects of many different factors including changes in the income and population structure, technological progress and growing great expectations in the healthcare market, a field where states are in the process of reforming for a better health status or this process is debated. Increased health care expenditure, regardless of the development level of countries, also imposes a burden on the public budget. Health care expenditure in Turkey is no longer isolated from this global trend. These developments necessitate analysing the factors which determine health care expenditure in terms of Turkey. This study through the method of time-series analysis, within the scope of economic and demographic factors accepted as a sort of key factor in health care expenditure analysis examines the determinants of health care expenditure for Turkey with the data obtained from the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) between 1979 and 2016. Empirical results with the analysed data have acutely clarified the changes in health care expenditure per person and provided a great contribution to the results evaluated within the theoretical framework relating to the income elasticity of the health care in terms of Turkey.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSağlık Harcamaları
dc.subjectSağlık Harcamalarının Belirleyicileri
dc.subjectKişi Başına GSYH
dc.subjectTürkiye
dc.titleTürkiye’de Sağlık Harcamalarının Belirleyicileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetDaha iyi bir sağlık statüsü için devletlerin reform sürecinde olduğu veya bu sürecin tartışıldığı bir alan olan sağlık piyasasında, gelir ve nüfus yapısında yaşanan değişimler, teknolojik ilerlemeler ve artan beklentiler başta olmak üzere birçok farklı unsurdan etkilenerek farklılaşan sağlık harcamaları artan bir trende sahiptir. Ülkelerin gelişmişlik seviyesinden bağımsız olarak artan sağlık harcamaları, kamu bütçesi üzerine de bir yük getirmektedir. Türkiye’deki sağlık harcamaları da bu global eğilimden izole kalmamıştır. Bu gelişmeler Türkiye açısından sağlık harcamalarını belirleyen faktörlerin analizini gerekli kılmaktadır. Türkiye için sağlık harcamalarının belirleyicilerini, sağlık harcamaları analizinde bir nevi anahtar değişken olarak kabul edilen iktisadi ve demografik faktörler çerçevesinde zaman serisi yöntemiyle analiz eden bu çalışma, 1979-2016 yılları arasını Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nden (OECD) alınan verilerle analiz etmektedir. Ampirik bulgular, kişi başına düşen sağlık harcamalarındaki değişikliği, analiz edilen verilerle güçlü bir şekilde açıklamakta ve sağlık malının gelir esnekliğine ilişkintr_TR
dc.contributor.departmentMaliyetr_TR
dc.embargo.termstr_TR
dc.embargo.lift2020-12-05T08:31:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record