Show simple item record

dc.contributor.advisorTüzün, Burak
dc.contributor.authorCaner, Tayyar Cenk
dc.date.accessioned2018-11-28T07:16:58Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-09-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5389
dc.description.abstractThis study consist of the chapters which is analysing Beethoven’s life and his Op. 72 Fidelio Overture’s from the viewpoint of the form and the orchestra conducting technique. Firstly, examination of the Ludwig van Beethoven’s life and inform about the form Overture, in which context of the his artwork Op. 72 Fidelio Overture and the position of the musical world. In the following part concerning of Ludwig Van Beethoven's Op. 72 Fidelio Ouverture’s form analysis examining by remarks, musical scores, the records of visual and auditory with the light of variety of conductors techniques therefore offer suggestions about how to conduct and qualifed render of the artwork.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii TEŞEKKÜR iii ÖZET iv ABSTRACT v YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI vi ETİK BEYAN viii İÇİNDEKİLER ix KISALTMALAR xii ŞEKİLLER DİZİNİ xiii 1. GİRİŞ 1 1.1.Çalışmanın Amacı 1 1.2.Çalışmanın Kapsamı 1 1.3.Çalışmanın Yöntemi. 1 1.3.1. Araştırma Modeli. 1 1.3.2. Evren ve Örneklem. 2 1.3.3. Verilerin Toplanması. 2 1.3.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması. 2 2. LUDVIG VAN BEETHOVEN’IN HAYATI VE MÜZİKAL KARAKTERİ 3 2.1. Ludwig van Beethoven’ın Hayatı 3 2.2. Ludwig van Beethoven’ın Müzikal Karakteri 5 3.BİR MÜZİK BİÇİMİ OLARAK UVERTÜR VE TARİHİ GELİŞİMİ 10 3.1. Bir Müzik Biçimi Olarak Uvertür 10 3.2. Uvertür Formunun Tarihi Gelişimi 11 4. FIDELIO OPERASININ MÜZİK DÜNYASINDAKİ YERİ 14 4.1. Fidelio Operasının Konusu ve Karakterleri 14 4.2. Fidelio Operası için Yazılmış Uvertürler 16 4.3. Fidelio Uvertürü 18 5. LUDWIG VAN BEETHOVEN’IN OP. 72 FIDELIO UVERTÜRÜ’NÜN YAPISAL ANALİZİ VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ TEKNİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 22 5.1. Ludwig van Beethoven’ın Op. 72 Fidelio Uvertürü’nün Yapısal Analizi 22 5.2. Leonard Bernstein, Sir Simon Rattle ve Nikolaus Harnoncourt’un Yorumlarının Orkestra Şefliği Açısından İncelenmesi 30 5.2.1. Leonard Bernstein 30 5.2.2. Sir Simon Rattle 34 5.2.3. Nikolaus Harnoncourt 36 6. ELDE EDİLEN ANALİZ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLEREK FIDELIO UVERTÜRÜ’NÜN YORUMLANMASINDA ŞEFLİK TEKNİĞİ BOYUTU 41 7. SONUÇ 44 8. KAYNAKÇA 46 EK 1. PARTITUR (LUDWIG VAN BEETHOVEN’IN OP. 72 FIDELIO UVERTÜRÜ) 49 EK 2.ÖZGEÇMİŞ 83 EK 3.TURNITIN RAPORUtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBeethoven
dc.subjectFidelio
dc.subjectUvertür
dc.subjectYapısal Analiz
dc.subjectOrkestra Şeflik Teknikleri
dc.subjectBeethoven
dc.subjectFidelio
dc.subjectOuverture
dc.subjectStructural Analysis
dc.subjectOrchestra Conducting Techniques
dc.titleLudwig Van Beethoven'ın Op. 72 Fidelio Uvertürü'nün Yapısal Analizi Ve Orkestra Şefliği Teknikleri Açısından İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Ludwig Van Beethoven’ın hayatı, müzikal karakteri ve bestelemiş olduğu Op. 72 Fidelio Uvertürü'nün yapısal ve müzikal analizi ile orkestra şefliği teknikleri açısından incelenmesine ilişkin bölümlerden oluşmaktadır. Başlangıçta Ludwig van Beethoven’ın yaşamı ve müzikal karakteri üzerinde durulmuş, eserin formu olan uvertür hakkında bilgiler verilmiş, Op. 72 Fidelio Uvertürü'nün müzik dünyasındaki yeri irdelenmiştir. Daha sonra Op. 72 Fidelio Uvertürü'ne ilişkin notlar, partitürler, işitsel ve görsel kayıtlar incelenerek, eserin yapısal analizi yapılmış, çeşitli orkestra şeflerinin eser üzerindeki teknikleri incelenmiş, eserin nitelikli olarak yorumlanması ve yönetilmesi için teknik önermelerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentKompozisyon ve Orkestra Şefliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-11-28T07:16:58Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record