Show simple item record

dc.contributor.advisorKınacıoğlu, Müge
dc.contributor.authorEke Schneider, Burcu
dc.date.accessioned2018-11-07T12:02:23Z
dc.date.issued2017-06-20
dc.date.submitted2017-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5365
dc.description.abstractThis study offers a nuanced comparative analysis of the formation of new resistance groups and their identity-based conflicts and argues that the Gezi resistance was not only an act of resistance against authority but was, at the same time, a movement in which some groups raised their voice and made their identity visible for the first time. Within the methods of participatory action research, semi-structured in-depth interviews and qualitative study of the Gezi resistance in Turkey, this study identifies complex relations (between individuals and focused groups) of the social processes of collective mobilization in the first three weeks of May-June 2013. The empirical part of this study is based on the case of the Gezi resistance and two focus groups: Yoğurtçu Women's Forum and the Soccer Team Supporter Group Çarşı which both became visible and politicized during the Gezi resistance. An explanatory concept derived from peace and conflict studies is applied. This approach reveals how the conflict between these groups contributed to and at the same time hindered the Gezi Resistance (or Occupy Taksim, or the June Resistance). The study analyzes these findings about identity-based conflicts and newly-formed group's inner relations by the help of open coding categories and critical localized political discourse. All kinds of identity issues were raised during the resistance – i.e. issues related to class relations, feminism, the diversity of forums and their particular conflicts, the use of violent language towards each other and many others. This study tries to find answers to the following questions: – What was the root cause of conflicts between individuals and newly-formed focused groups in Gezi park? – How and why did identity-based conflicts between groups taking part in the Gezi resistance represent a setback for the Gezi resistance per se? vii – How participants decided to involve during the beginning (the first three weeks of Gezi resistance) and accepted the identity of the newly-formed groups? Why?tr_TR
dc.description.tableofcontentsTABLE OF CONTENTS ACCEPTANCE AND APPROVAL........................................................................... i DECLARATION.........................................................................................................ii STATEMENT OF PUBLICATION AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS....................................................................................................................... iii ETHICAL STATEMENT...........................................................................................iv ACKNOWLEDGEMENTS........................................................................................v ABSTRACT.................................................................................................................vii ÖZET............................................................................................................................ix TABLE OF CONTENTS............................................................................................xi LIST OF ABBREVIATIONS..................................................................................... xiii TABLES....................................................................................................................... xiv CHAPTER 1: INTRODUCTION................................................................................1 1.1. Background and Motivation..................................................................... 1 1.2. Research Questions ................................................................................... 7 CHAPTER 2: LITERATURE REVIEW....................................................................10 2.1. Identity and Social Identity Theory......................................................13 2.1.1. Group Identity........................................................................................... 22 2.1.2. New Group Identity Formation and Collective Identity...........................25 2.1.3. Identity and Group Identity Relations in a Resistance..............................31 CHAPTER 3: METHODOLOGY...............................................................................35 3.1. Research Approach.................................................................................... 35 3.1.1 Data Collection...........................................................................................43 3.1.2 Data Analysis Techniques and Processes................................................... 43 3.2. Limitations..................................................................................................45 3.3. Trustworthiness, Ethical, and Reliability, Validity Issues......................46 xi CHAPTER 4: RESULTS AND FINDINGS ...............................................................48 4.1 Focus Groups ............................................................................50 4.1.1. Yoğurtçu Women's Forum ........................................................................50 4.1.2. Soccer Team Supporter Group: Çarşı........................................................53 4.2. Findings Relevant to the Study................................................................. 54 CHAPTER 5: DISCUSSION AND CONCLUSION..................................................71 BIBLIOGRAPHY.........................................................................................................82 WEBSITES....................................................................................................................88 APPENDICES...............................................................................................................91 APPENDIX A: Scheme for some of the Internal Actors' Identity in Gezi Park ....91 APPENDIX B: Scheme for the Semi-structured Interviews.....................................91 APPENDIX C: Scheme for the Schedule of Semi-structured Interviews................92 APPENDIX D: Ethics Board Waiver Form............................................................... 94 APPENDIX E: Etik Kurul İzin Muafiyeti Formu.....................................................95 APPENDIX F: Thesis Originality Report.................................................................. 96 APPENDIX G: Tez Orjinallik Formu.........................................................................97tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNew Group Identity Formationtr_TR
dc.subjectCollective Identitytr_TR
dc.subjectResistancetr_TR
dc.subjectIdentity-Based Conflicts Between Groupstr_TR
dc.subjectGezi Resistancetr_TR
dc.subjectThe Root Causes Of The Conflicttr_TR
dc.subjectYoğurtçu Women Forumtr_TR
dc.subjectAnd Soccer Team Supporter Group: Çarşıtr_TR
dc.titleIdentity-Based Conflicts Between Newly-Formed Resistance Groups During The Gezi Movementeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma yeni direniş gruplarının ve bunların kimlik tabanlı çatışmalarının oluşumuna dair incelikli karşılaştırmalı bir analiz sunmakta ve Gezi direnişinin yalnızca otoriteye karşı bir direniş eylemi olmayıp aynı zamanda kimi grupların seslerini yükseltip kimliklerini ilk kez görünür kıldıkları bir hareket olduğunu öne sürmektedir. Katılımcı eylem araştırması yöntemleri, yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler ve Türkiye’deki Gezi direnişinin sayısal incelemesi kapsamında, bu çalışma MayısHaziran 2013 sürecinin ilk üç haftasındaki kolektif seferberliğin sosyal süreçlerinin karmaşık ilişkilerini (bireyler ve odak grupları arasında) tanımlamaktadır. Bu çalışmanın deneysel kısmı Gezi direnişi sırasında görünür ve politize olmuş Yoğurtçu Kadın Forumu ve Futbol Takımı Taraftar Grubu Çarşı olmak üzere iki odak grubuna dair vakaya, barış ve çatışma çalışmalarından türetilen açıklayıcı bir kavram çerçevesinde odaklanmaktadır. Bu yaklaşım, bu gruplar arasındaki çatışmanın Gezi direnişine (diğer kullanılan adlarıyla Occupy Taksim veya Haziran Direnişi) nasıl hem katkıda bulunduğu hem de sekteye uğramasına yol açtığını ortaya koymaktadır. Bu çalışma, açık kodlama kategorileri ve eleştirel yerel siyasi söylemler yardımıyla kimlik tabanlı çatışmalar ve yeni oluşan grup iç ilişkilerine dair bulguları analiz etmektedir. Direniş esnasında her tür kimlik sorunları ortaya konulmuştur – bunlar arasında sınıfsal ilişkilere dair sorunlar, feminizme, forumların çeşitliliği ve insanların birbirine karşı kullandığı saldırgan dil gibi içerdikleri özgün çatışmalara dair ve pek çok diğer sorun bulunmaktadır. Bu çalışma, aşağıdaki sorulara yanıtlar bulmayı amaçlamaktadır: – Gezi parkında bireyler ve yeni oluşan odak grupları arasındaki çatışmaların temelde yatan sebebi neydi? – Nasıl ve neden Gezi direnişinde rol oynayan gruplar arasındaki kimlik tabanlı sorunlar kendiliğinden Gezi direnişi için sekteye uğrama anlamına gelmişti? ix – Katılımcılar nasıl olup da başlangıçta (Gezi direnişinin ilk üç haftasında) yeni oluşan gruplarla ilişkilenmeye ve kimliklerini kabul etmeye karar vermişti? Neden?tr_TR
dc.contributor.departmentUluslararası İlişkilertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record