Show simple item record

dc.contributor.advisorPAKSOY ERBAYDAR, Nüket
dc.contributor.authorAKSOY Özlem
dc.date.accessioned2018-11-06T07:32:20Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-09-14
dc.identifier.citation7. KAYNAKLAR 1. Burnham J. C. Tıp Tarihi Nedir? , İstanbul, Islık Yayınları, 2017, s.19, 20, 23,30-31, 38-39, 63-64, 81, 105, 133, 139, 169-172. 2. Sandoz T. , Alternatif Tıp Tarihi, İstanbul, Dost Kitabevi Yayınları, 2010, s.163, 235. 3.WHO, Legal Status Of Traditional Medicine And Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Report, 2001. 4. Millet J. D., Progress in Complementary and Alternative Medicine Research, Yale Research Symposium on Complementary and Integrative Medicine, Yale Journal of Biology and Medicine 83, 2010, p.127-129. 5. Araz A., Harlak H. ve Meşe G., Sağlık Davranışları ve Alternatif Tedavi Kullanımı, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (2) s.112-122. 6. Öztürk M., Uskun E., Özdemir R., Çınar M., Alptekin F., Doğan M., Isparta İli’nde Halkın Geleneksel Tedavi Tercihi, Türkiye Klinikleri J Med Ethics 2005, 13: 179-186. 7. Ernst E., Prevalence Of Use Of Complementary/Alternative Medicine: A Systematic Review, Bulletin of World Health Organization, 2000,78 (2), p. 252-257. 8. National Health Statistics Reports (NHSR), Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults and Children: United States 2007, 2008. 9. Ponting C., Dünyanın Yeşil Tarihi Çevre ve Büyük Uygarlıkların Çöküşü, Güncellenmiş Yeni Basım, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008, s.242-243, 247 – 248, 257, 269. 10. Bynum W., Tıp Tarihi, Dost Kitabevi Yayınları ,İstanbul, 2014, s.11-13,58-60. 11. Ortaylı İ., Batılılaşma Yolunda, Merkez Kitaplar, İstanbul, 2007. 12. Giddens A. Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, Dördüncü Basım, İstanbul, 2010, s.47 13. NIH National Center for Complementary and Alternative Medicine. [Erişim Tarihi: 14.10.2010] [Erisim Adresi: http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/]. 14. Yeşilada E., Hekim, Alternatif Tedavi ve Modern Tıp, Sted 2002, cilt 11, sayı 6, s. 223-225. 15. WHO Traditional Medicine Strategy: 2014-2023, World Health Organization 2013. 16. WHO; National Policy On Traditional Medicine And Regulation Of Herbal Medicine: Report Of A WHO Global Survey, Chapter 2, 2005. 17. Eardley S., Bishop F.L., Cardini F., Santos-Rey K., Jong M.C., Ursoniu S. ve ark., A Pilot Feasibility Study of a Questionnaire to Determine European Union-Wide CAM Use,, December 2012, Complementary Medicine Research, 2012, 19, No.6. 18. AB 7. Çerçeve Programı - CAMbrella Projesi [Erişim adresi :https://cambrella.eu/home.php?il=43&l=deu], [Erişim Tarihi: 25.04.2018] 19. Wiesener S., Falkenberg T., Hegyi G., Hök J., di Sarsina P. R. ve Fønnebø V. CAMbrella, A Pan-European Research Network for Complementary and Alternative Medicine (CAM), Legal Status and Regulation of CAM in Europe. Part I – CAM Regulations in the European Countries, 2012. 20. Barnes P.M., Powell-Griner E., McFann K., Nahin R.L.. National Center for Health Statistics. Complementary and alternative medicine use among adults: United States, 2002. Advance data from vital and health statistics; no 343. Hyattsville, Maryland. 2004. 21. NCCAM (National Center for Complementary and Alternative Medicine). Expanding Horizons of Healthcare: Five-Year Strategic Plan 2001-2005. NIH Publication No. 01-5001.Washington DC: U.S. Department of Health and Human Services; 2000. 22. Köksoy S., Yataklı Tedavi Kuruluşlarında Çalışan Doktor, Hemşire ve Ebelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Bilme ve Kullanmaları, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008. 23. Nahin R.L., Barnes P.M., Stussman B.J., Bloom B. Costs of Complementary And Alternative Medicine (CAM) and Frequency of Visits to CAM Practitioners: United States, 2007. National Health Statistics reports; No 18. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2009. 24. Clarke T.C., Black L.I., Stussman B.J., et al. Trends In The Use of Complementary Health Approaches Among Adults: United States, 2002–2012. National Health Statistics Reports; No 79. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2015. 25. Stussman B.J., Black L.I., Barnes P.M., Et Al. Wellness-Related Use of Common Complementary Health Approaches Among Adults: United States, 2012. National Health Statistics Reports; No 85. Hyattsville, MD: National Center For Health Statistics. 2015. 26.TTB GTTY Mevzuatı [ErişimAdresi: http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=810&Itemid=33] , [Erişim Tarihi: 17.10.2010]. 27. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 27.10.2014, Resmi Gazete Sayısı: 29158). 28.T.C. Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı [Erişim Adresi: http://www.getatportal.saglik.gov.tr/], [Erişim Tarihi:25.04.2018]. 29.Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü [Erişim Adresi: http://www.tuseb.gov.tr/getat/getat-enstitusu-hakkinda], [Erişim tarihi: 25.04.2018]. 30. 1.Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi [Erişim Adresi:http://getatkongre.org/hakkinda.php.], [Erişim Tarihi: 25.04.2018]. 31. 1.Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi [Erişim Adresi:http://getatkongre.org/hakkinda.php.), [Erişim Tarihi: 25.04.2018, https://www.youtube.com/channel/UCDr4nJcCUE4Cqzx8OYg_OuA]. 32. TTB, Bitkisel Ürünler ve Sağlık, Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım, TTB Yayınları, Ankara, 2012. 33. TTB, Tıbbın Alternatifi Olmaz! Geleneksel, Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, TTB Yayınları, Ankara, 2017. 34.Kav S., Hanoğlu Z., Algıer L., Türkiye’de Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı Ve Alternative Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: Literatür Taraması, Uluslararası Hematolojik Onkoloji Dergisi, Sayı:1, Cilt:18, 2008. 35. Altındağ İlçesi Nüfus Verileri [Erişim Adresi: TÜİK ADNKS]. [Erişim Tarihi: 08.04.2018]. 36.Altındağ Belediyesi, Genel Bilgiler [Erişim Adresi: http://www.altindag-bld.gov.tr, 2010]. [Erişim Tarihi: 19.10.2010]. 37.Altındağ Belediyesi, Mahallelerin Dağılımı 2014 [Erişim Adresi: http://www.altindag-bld.gov.tr]. [Erişim Tarihi: 02.04.2018]. 38. Altındağ Kaymakamlığı. Altındağ’ın Sosyo-Kültürel Dokusu, Ankara Kalkınma Ajansı Araştırma Projesi Proje No: TR51-10-DFD-0061, Ankara. 2011. 39. TÜİK 2009 ADNKS verileri (27.05.2010 tarihinde güncellenmiştir). [Erişim Adresi: http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul], [Erişim tarihi: 18.10.2010]. 40. Tezcan S, Epidemiyoloji Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Yayın No 92/1, 1992. 41. WHO, Obesity and Overwight, Factsheet N31, Mayıs 2012’de güncellendi, [Erişim Adresi: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html]. [Erişim Tarihi: 18.06.2012]. 42. Şimşek B., Yazgan Aksoy D., Çalık Başaran N., Taş D., Albasan D., Kalaycı M.Z., Mapping Traditional and Complementary Medicine in Turkey. European Journal of Integrative Medicine 15 (2017) p.68-72. 43. Tan M., Uzun O. ve Akçay F. Trends in Complementary and Alternative Medicine in Eastern Turkey. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2004 Oct; 10 (5):861-5.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5344
dc.description.abstractABSTRACT Aksoy Ö. “Complementary & Traditional Medicine – Related Knowledge, Opinions and Behaviours of Adults Residing in the Selected Neighbourhoods of Altındağ District" Hacettepe University Health Sciences Institute Public Health Department Master Degree Thesis, Ankara, 2018. There are very few community-based surveys on Traditional or Complementary Therapy Methods in our country. For this reason, a field study was conducted with 780 participants (96.5% participation rate, 54.7% female) representing twelve neighbourhoods in Altındağ district in the city of Ankara in order to determine the knowledge, opinions and behaviours about Traditional and Complementary Treatment Methods. 52.5% of the participants are regularly going to supplement store (so called ‘aktar’) and 60.0% of participants who regularly goes to supplement store are buying health-related products. 79.2% of respondents stated that they were applying a physician for a solution when they have a health problem and 20.4% applied some traditional ways of healing as a first job when they had a health problem and also 40.0% of the participants stated that they tend to apply/use Traditional /Complementary Therapy Method, if it is suggested to them. In our study, it was determined that 6.6% of the participants were currently using /applying and 5.9% of them used/applied Traditional /Complementary Therapy Method in the last year. In the research group, the most commonly used method among all methods was "Linden (flower-leaf) use while the least effective method is "Chiropractic or Osteopathic Manipulation ". It was found that the variables indicating gender, age, educational status, healthy eating behaviours, BMI and social relations were not statistically significant among the whole participants however it has been determined that in the subgroup analyses participants which have low and very high education levels, have children, married, buys health related product from supplement store, have regular internet access and use internet regularly statistically tend to use/apply method more often.en
dc.description.sponsorshipBu araştırma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Biriminin 012 D06 101 003 numaralı projesi ile desteklenmiştir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ETİK BEYAN TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR ŞEKİLLER TABLOLAR 1. GİRİŞ 1.1. Araştırmanın Gerekçesi 1.2. Araştırmanın Amaçları 1.2.1. Kısa Dönem Amaçlar 1.2.2. Uzun Dönem Amaçlar 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Tarihsel Gelişim 2.2. Genel Kavramlar 2.3. Dünya Genelinde Durum 2.3.1. Dünya Sağlık Örgütü’nün Yaklaşımı 2.3.2. Olası Sorunlar, Riskler ve Eleştiriler 2.3.3. Ekonomik ve Hukuki Durum ve Kapsayıcılık 2.4. Avrupa Birliği ve CAMbrella Projesi 2.5. ABD’de Durum, Kullanılan Yöntemler ve Açıklamalar 2.5.1. Ulusal Sağlık İstatistikleri Raporu/ TAT 2002 2.5.2. Ulusal Sağlık İstatistikleri Raporu/ TAT 2007 2.5.3. Ulusal Sağlık İstatistikleri Raporu/ TAT Uygulayıcılara Yapılan Ziyaret Verileri 2007 2.5.4. Ulusal Sağlık İstatistikleri Raporu/ TSY 2012 2.5.5. Ulusal Sağlık İstatistikleri Raporu/ TSY (İyilik Haline İlişkin) 2012 2.6. Türkiye’de Durum ve Sağlık Bakanlığı’nın Yaklaşımı 2.7. Türk Tabipler Birliği’nin Yaklaşımı 2.8. Kullanılan Yöntemler ve Kullanım Sıklıkları 3. GEREÇ VE YÖNTEM 3.1. Araştırma Alanının Tanıtımı 3.2. Araştırmanın Evreni 3.3. Araştırmanın Örneklemi 3.4. Araştırma Tipi 3.5. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 3.6. Ön denemeler 3.7. Veri Toplama 3.8. Verilerin Analizi 3.9. Etik Konular 3.10. Araştırma İle İlgili Olarak Çeşitli İzinlerin Alınması 3.11. Araştırmanın Bütçesi 3.12. Araştırmanın Kısıtlılıkları 3.13. Karşılaşılan Sorunlar 4.BULGULAR 4.1. Sosyo-Demografik Özelliklere ve Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler 4.1.1. Sosyo-Demografik Özelliklere İlişkin Bilgiler 4.1.2. Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler 4.2. Sağlık Sorunlarına İlişkin Bilgiler 4.3. Yardımcı Tedavi Yöntemlerinin Kullanımına Yönelik Eğilime İlişkin Bilgiler 4.4. G/TTY’nin Tanısı Konulmuş Bir Hastalık İçin Güncel Kullanımına İlişkin Bilgiler 4.5. G/TTY’nin Tanısı Konulmuş Bir Hastalık İçin Son Bir Yıl İçerisinde Kullanımına İlişkin Bilgiler 4.6. Çeşitli Yardımcı Tedavi Yöntemlerinin Duyulmasına ve Kullanımına/Denenmesine İlişkin Bilgiler 4.6.1. Alternatif Medikal Sistemler 4.6.2. Biyolojik Temelli Tedaviler 4.6.3. Manipülatif ve Beden Temelli Tedaviler 4.6.4. Zihin Vücut Terapileri 4.6.5. Diğer Yöntemler 4.6.6. Tüm Yöntemlerin Birlikte Değerlendirilmesi 4.7. G/TTY Kullanımlarına ve Bağımsız Değişkenlere İlişkin Bilgiler 5. TARTIŞMA 5.1. Sosyo-Demografik ve Sağlık Bilgilerine İlişkin Değerlendirme 5.2. Hastalık ve/veya Rahatsızlık Bilgilerine İlişkin Değerlendirme 5.3. Yardımcı Tedavi Yöntemleri Kullanım Bilgilerine İlişkin Değerlendirme 5.4. Yardımcı Tedavi Yöntemlerinin Duyulması ve Kullanılması/Denenmesi Bilgilerine İlişkin Değerlendirme 5.4.1. Alternatif Medikal Sistemler 5.4.2. Biyolojik Temelli Tedaviler 5.4.3. Manipülatif ve Beden Temelli Tedaviler 5.4.4. Zihin Vücut Terapileri 5.4.6. Tüm Yöntemlerin Bir Arada Değerlendirilmesi 5.5. G/TTY Kullanımlarının Bağımsız Değişkenlerle İlişkisine Dair Değerlendirmeler 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 6.1. Sonuçlar 6.1.1. Sosyo-Demografik ve Sağlık Bilgilerine İlişkin Sonuçlar 6.1.2. Yardımcı Tedavi Yöntemleri Kullanım Bilgilerine İlişkin Sonuçlar 6.1.3. Yardımcı Tedavi Yöntemlerinin Duyulması ve Kullanılması/Denenmesi ile G/TTY Kullanımlarına ve Bağımsız Değişkenlere İlişkin Karşılaştırma Sonuçları 6.2. Öneriler 7. KAYNAKLAR 8. EKLER EK-1: Araştırma Sahasının Araştırma Dönemine Ait Uydu Görüntüleri EK-2: Araştırma Anket Formu EK-3: Proje Tanıtımı ve Anketör İlanı EK-4: Araştırmada Görev Alan Görüşmecilerin Geri Bildirimleri EK-5: Etik Kurul Kararı EK-6: Bilimsel Araştırmalar Projeler Koordinasyon Birimi Kararı EK-7: Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İzin Yazısı EK-8: Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü İzin Yazısı 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectbilgitr_TR
dc.subjectdavranış
dc.subjectgörüş
dc.subjectGeleneksel Tıbbi Uygulamalar Tamamlayıcı/Alternatif Tıp
dc.subjectyetişkin
dc.titleAltındağ İlçesinde Bazı Mahallelerde Yaşayan Yetişkinlerin Geleneksel/Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Davranışlarının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetÖZET Aksoy Ö. Altındağ İlçesinde Bazı Mahallelerde Yaşayan Yetişkinlerin Geleneksel/Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Davranışlarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. Ülkemizde gerek Geleneksel Tedavi Yöntemlerine gerekse Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerine ilişkin toplum temelli araştırmaların sayısı oldukça azdır. Bu nedenle, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan on iki mahallede yetişkin nüfusu temsil eden 780 katılımcı ile (%96,5 katılım düzeyi, %54,7 kadın) bir saha çalışması yapılarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerine ilişkin bilgi, görüş ve davranışlar araştırılmıştır. Katılımcıların %52,5’i aktara gitmekte ve düzenli olarak aktara giden katılımcıların %60,0’ı aktardan sağlıkla ilgili bir ürün almaktadır. Katılımcıların %79,2’sinin sağlık sorunu yaşadıklarında çözüm amaçlı olarak yaptıkları ilk işin hekime başvurmak olduğu, %20,4’ünün ise geleneksel olarak bildikleri bazı yöntemlere başvurdukları, ayrıca katılımcıların %40,0’ının sağlık sorunu yaşamaları durumunda kendilerine tavsiye edilen bir Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemini deneme eğiliminde oldukları görülmüştür. Araştırmamızdaki katılımcıların %6,6’sının güncel olarak, %5,9’unun ise son bir yıl içerisinde kullandıkları/uyguladıkları herhangi bir yöntem olduğu tespit edilmiştir. Araştırma grubunda tüm yöntemler arasında en çok duyulan yöntem; “Ihlamur (çiçeği-yaprağı) kullanımı iken en az yöntem ise “Kayropraktik Bakım veya Osteopatik Manipülasyon”dur. Cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, sağlıklı beslenme davranışı, BKİ ve etraf ile ilişkileri gösteren değişkenlerin tek başına tüm katılımcı grubunda istatistiksel olarak bir anlamlılık göstermediği bununla birlikte katılımcılara ilişkin alt gruplamalarda öğrenim durumu çok düşük ve çok yüksek olanların, çocuk sahibi olanların, aktardan sağlık ile ilgili bir ürün alanların, düzenli internet erişimine sahip olanların, internet kullananlar ile evli olanların daha sık yöntem kullandıkları/uyguladıkları tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentHalk Sağlığıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-11-06T07:32:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record