Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Pelin
dc.contributor.authorKoçkan Özyıldız, Pelin
dc.date.accessioned2018-10-10T11:47:49Z
dc.date.available2018-10-10T11:47:49Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-07-04
dc.identifier.citationÖzyıldız, Pelin Koçkan, Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Bilişsel Yetkinlik ve Yaratıcılık Süreçleri, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5232
dc.description.abstractThis study is a case-study about interior design studio aims to explain the creative thinking in design cognition. The focus of the study is to determine the similarities and differences between design students’ conceptual and formal interpretation processes. The implicit process of creative design and production provides important sources of procedural knowledge which are difficult to convey in studio. This structured knowledge supports creative ideation of the designer by determining the ways of using other domain specific knowledge. From this point of view, the study aims to explain designerly ways of thinking in context of design education. In this purpose, the concept of creativity is defined as an interdisciplinary act and models of creative cognition are investigated in the second chapter of the thesis. In the third chapter, which structured the research onto design cognition, the effects of cognitive approaches on design practice and design pedagogy are examined and cognitive models which are produced for design education are discussed. The fourth chapter includes the content, method and related data of the case study. Verbal and visual analyses of student works are explained in the fifth chapter. Along with the research, different idea interpretation and transformation strategies have been identified in the conceptual and formal processes of design and as a result, thinking structures of the designers are expressed in a multi-layered cognitive creativity model.tr_TR
dc.description.tableofcontents1. BÖLÜM: GİRİŞ VE KONUYA YAKLAŞIM 1.1. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 1.4. ARAŞTIRMANIN SORULARI, KAPSAMI VE SINIRLARI 1.5. ARAŞTIRMANIN STRÜKTÜRÜ 2. BÖLÜM: KAVRAMLAR VE TANIMLAR 2.1. KAVRAM OLARAK YARATICILIK 2.2. YARATICI BİLİŞ (CREATIVE COGNITION) 2.2.1. Yaratıcılıkta Bilişsel Stiller 2.2.2. Yaratıcılıkta Bilişsel İşlemler 2.2.2.1. Problem Çözme ve Problem Bulma 2.2.2.2. Bilgi İşleme ve Bilgi Yapılandırma 2.2.3. Yaratıcı Süreçleri Açıklayan Bilişsel Modeller 2.2.3.1. Aşamalı Modeller 2.2.3.2. Çok Bileşenli Modeller 2.3. ÜSTBİLİŞ (METACOGNITION) 3. BÖLÜM: ARAŞTIRMAYI YAPILANDIRAN KURAMSAL ÇERÇEVE 3.1. TASARIM BİLİŞİ 3.2. TASARIM EĞİTİMİNE ETKİ EDEN BİLİŞSEL ÇALIŞMALAR 3.2.1. Tasarım Eğitiminde Bilişsel Stiller 3.2.2. Tasarım Eğitiminde Bilişsel İşlemler 3.2.3. Tasarım Eğitiminde Üstbiliş 3.3. UYGULANMIŞ ÖRNEK MODELLER 3.4. ÖRNEK MODELLERİN ÇALIŞMAYA KATKISI 3.4.1. Tasarım Bilgisinin Yapılandırılması 3.4.2. Tasarım Probleminin Tanımlanması 3.4.3. Kavramsal ve Biçimsel Yorumlama 4. BÖLÜM: METODOLOJİ VE PLANLAMA 4.1. PROJE KONUSUNUN VE KAPSAMININ BELİRLENMESİ 4.2. ALAN ÇALIŞMASININ KURGULANMASI 4.3. VERİLERİN NİTELİKLERİ 4.4. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ 5. BÖLÜM: ALAN ÇALIŞMASI 5.1. HAZIRLIK: TASARIM BİLGİSİNİN YAPILANMASI 5.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI: ÇIKIŞ NOKTASININ BELİRLENMESİ 5.3. KAVRAMSAL (ZİHİNSEL) VE BİÇİMSEL YORUMLAMA SÜREÇLERİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA EK 1. PROJE ALANI EK 2. ÖRNEKLEM GRUBUNUN ÇALIŞMALARI EK 3. STÜDYO DEĞERLENDİRME SORULARININ YANITLARI EK 4. ANALİZ TABLOLARItr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYaratıcılık
dc.subjectYaratıcı Biliş
dc.subjectTasarım Bilişi
dc.subjectTasarım Eğitimi
dc.subjectTasarım Stüdyosu
dc.titleTasarım Stüdyosu Eğitiminde Bilişsel Yetkinlik ve Yaratıcılık Süreçleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTasarımcı düşünmenin temeli olan yaratıcılığı bilişsel anlamda açıklamayı hedefleyen çalışma, iç mekan tasarımı stüdyosu eğitimi özelinde yapılmış bir alan çalışmasıdır. Çalışmanın odak noktasını, eğitim ortamındaki tasarımcının deneyimlediği kavramsal ve biçimsel yorumlama süreçlerindeki ortaklıklar ve farklılıklar oluşturmaktadır. Bir düşüncenin somutlaşarak mekana uyarlanmasında çoğunlukla örtük olarak gerçekleşen yaratıcı eylemler; tasarım stüdyolarında aktarılması güç olan yönteme ilişkin bilginin yapı taşlarıdır. Stüdyoda dolaylı olarak yapılanan bu bilgi, alana özgü diğer bilgilerin kullanım biçimini belirleyerek tasarımcının özgün düşünce yapısını oluşturur ve yaratıcı üretimi destekler. Bundan hareketle, iç mekan tasarımı stüdyosunda tasarımcı düşünme biçimini bilişsel yaklaşımlarla destekleyerek açıklayan çalışmanın kuramsal bölümünde; yaratıcılık kavramı ve teorileri interdisipliner olarak tanımlanmış, ardından bilişsel yaratıcılık modelleri aktarılmıştır. Araştırmayı tasarım bilişi özelinde yapılandıran üçüncü bölümde, bilişsel yaklaşımların tasarım pratiği ve tasarım pedagojisindeki etkilerine değinilmiş; tasarım eğitimine yönelik üretilmiş bilişsel modeller irdelenmiştir. Modellerin katkısıyla birlikte belirlenen yaratıcı süreçler ve işlemler alan çalışmasının omurgasını oluşturmuştur. İç mekan tasarımı stüdyosunda yapılan alan çalışmasının içeriği, yöntemi ve verileri ile ilgili bilgilendirmelere dördüncü bölümde yer verilmiş, öğrenci çalışmalarının sözel ve görsel analizleri ise beşinci bölümde anlatılmıştır. Yapılan çalışmayla birlikte kavramsal ve biçimsel süreçlerde farklı yorumlama ve dönüştürme yolları tespit edilmiş, sonuçta ulaşılan bilgiler tasarımcının özgün düşünme yapısını oluşturan çok katmanlı bilişsel yaratıcılık modeliyle ifade edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.contributor.authorID10206598tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record