Recent Submissions

  • Yakın Dönem Tarihi Metodolojisi 

    Acun, Fatma (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
    Yakın dönem tarihi, uzak dönem tarihinden farklı özelliklere sahip bir çalışma alanıdır. Bunun farkında olan uzak dönem tarihçileri, ya bu dönemden tamamen uzak durarak ala- nı diğer sosyal bilimlere (siyaset bilimi, ...