Show simple item record

dc.contributor.advisorGermen, Zeynep Ayça
dc.contributor.authorEren, Fatma
dc.date.accessioned2018-10-02T10:45:09Z
dc.date.available2018-10-02T10:45:09Z
dc.date.issued2018-07-03
dc.date.submitted2018-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5158
dc.description.abstractIn this study, the major characters in Cecile Pineda’s Face and Ariel Dorfman’s Mascara who are excluded from their social environment because of their facial disfigurement are analyzed within the framework of Erving Goffman’s “stigma theory.” Goffman defines the concept of “stigma(tization)” as a process of disqualifying people when their physical and/or moral characteristics fall outside the standards of society. Helio Cara in Face and the unnamed narrator in Mascara are characters stigmatized by the majority who deem themselves to be “normal.” These characters are exposed to humiliating and degrading treatment that greatly limits their life choices. The creation and maintenance of stigma points to a more complicated process that involves power dynamics. Power acts through a system of norms that mediate knowledge about oneself and others. In this sense, the construction of stigma as an inferior social category and the classification of people according to it is closely related to the relations of power which penetrate people’s lives in a range of social institutions such as language, knowledge, and the law. Similarly, these novels are preoccupied with the power relations that govern relationships among subjects and encourage them to occupy the stigmatized role prescribed to them by society. Through his critical ideas on the formation of the subject, Jacques Lacan draws attention to an existential lack and a necessary split in the individual in the process of his/her becoming a social and cultural subject. The subject’s tendency to conform to the norms of society is closely intertwined with a continuous “desire” that arises in relation to this existential lack. This lack also leads subject to be a part of the symbolic “Other” of society, which is presented to the subject much like an ideal with which to identify in order to be a full-fledged human being. For the stigmatized characters in this study, the burden based on this lack is doubled because they lack both in being and in the face, the most critical body part in assigning identity to an individual. Because of socially constructed realities and widely practiced methods, Helio Cara in Face and the unnamed narrator in Mascara turn out to be victims of societies taking normative models as points of reference. Exceptionally, however, instead of embracing representations of their stigmatized identities, Helio Cara and the unnamed narrator manage to find a way to overcome their so-called difference and outsider status, which ultimately positions them outside the restrictive definitions regarding stigma.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectface
dc.subjectmascara
dc.subjectpineda
dc.subjectdorfman
dc.subjectstigma
dc.subjectpower
dc.subjectidentity
dc.subjectother
dc.titleStigmatized Faces And Identities In Cecile Pineda’s Face And Ariel Dorfman’s Mascaratr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Cecile Pineda’nın Face ve Ariel Dorfman’ın Mascara adlı eserlerinde biçimsiz yüz özelliklerinden dolayı sosyal çevreleri tarafından dışlanan karakterler Erving Goffman’ın “damga kuramı” çerçevesinde ele alınmaktadır. Goffman damga(lanma) kavramını kişilerin fiziksel ve/veya ahlaki özelliklerinin toplum tarafından kabul edilen standartlara uymaması nedeniyle toplum dışı bırakılma süreci olarak tanımlamıştır. Yüz romanında Helio Cara ve Maskara romanında isimsiz anlatıcı, “normal” olduklarına inanan çoğunluk tarafından damgalanmış iki karakterdir. Bu karakterler yaşama fırsatlarının önemli ölçüde kısıtlandığı aşağılayıcı ve onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılmışlardır. Damganın ortaya çıkışı ve sürdürülmesi güç dinamiklerini de içeren daha karmaşık bir sürece işaret eder. Güç, kişinin kendisi ve başkaları hakkında sahip olduğu bilgiyi düzenleyen normlar aracılığıyla işlemektedir. Bu bakımdan, damganın toplumun alt kesimi olarak inşa edilmesi ve kişilerin buna uygun olarak sınıflandırılması, insanların hayatına dil, bilgi ve yasa gibi bir dizi sosyal kurumlar aracılığıyla sızan güç ilişkileriyle yakından ilgilidir. Benzer şekilde, bu romanlar özneler arası ilişkilere hükmeden ve onları toplum tarafından atfedilen damgalanmış özne rolüne teşvik eden güç ilişkileri ile ilgilidir. Jacques Lacan öznenin kimlik oluşturma sürecine dair geliştirdiği fikirleri aracılığıyla toplumsal ve kültürel bir özne olma sürecinde bireyde oluşan varoluşsal eksikliğe ve yarılmaya dikkat çekmektedir. Öznenin toplumsal normlara uyma eğilimi kendi varoluşsal eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan amansız bir “arzu” ile yakından ilişkilidir. Bu eksiklik aynı zamanda özneyi, kendisine bir ideal olarak sunulan ve eksiksiz bir birey olması için özdeşleşmesi gereken toplumsal “Öteki” kavramının bir parçası olmaya yönlendirir. Bu çalışmada yer alan damgalanmış karakterler için söz konusu eksikliğe bağlı olan yük iki katına çıkmıştır çünkü onlar hem varoluşsal bakımdan hem de kişiye bir kimlik atfetmekte en belirleyici role sahip organ olan yüz bakımından eksiktir. Toplum tarafından inşa edilen gerçeklik ve yaygın bir şekilde uygulanan yöntemler sonucunda, Yüz romanında Helio Cara’nın ve Maskara romanında yüzü olmayan karakterin kendisine normatif modelleri referans alan bir toplumun kurbanı oldukları ortaya çıkar. Yine de alışılmadık biçimde Helio Cara ve yüzü olmayan karakter damgalanmış kimlikleriyle ilişkilendirilen temsilleri benimsemek yerine sözde farklılıklarının ve yabancılaşmalarının üstesinden gelecek ve böylelikle kendilerini damga kategorisinin kısıtlayıcı tanımlamalarının dışında konumlandıracak bir yol bulmayı başarmışlardır.tr_TR
dc.contributor.departmentAmerikan Kültürü ve Edebiyatıtr_TR
dc.contributor.authorID10198396tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record