Show simple item record

dc.contributor.advisorKaynar, Mete Kaan
dc.contributor.authorGür, Tunahan
dc.date.accessioned2018-10-02T10:36:06Z
dc.date.available2018-10-02T10:36:06Z
dc.date.issued2018-06
dc.date.submitted2018-05
dc.identifier.citationGÜR, T. (2018). 28 Şubat Sürecinde Sivil Toplum Kurtuluşları: TOBB ve TÜSİAD Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5142
dc.description.abstractThe aim of this study to examine how those organizations representing the capital, Turkey Chambers and Stock Exchanges Union (TOBB) and the Turkish Industrialists' and Businessmen's Association (TUSIAD) behave during the February 28 process. In order to do this, it was tried to establish a theoretical ground that could explain the behaviors of these organizations by discussing some concepts related to the concept of civil society. In addition, the actions of the businessmen organizations before February 28 were evaluated and it was tried to show how civilized these organizations are and how they relate to the state before the February 28 process. At the end of the study, it is tried to indicate although TOBB and TUSIAD especially begining the first half of the 90s had been involved in activities that could be regarded as civilians or they tried to seem at least, they continued to have a close relationship with the state on 28 February process in accordence with their general trends and they served as the cultural footstep of hegemony, not to a civilian environment in which different voices can be said.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY ..........................................................................................................i BİLDİRİM .......................................................................................................................ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI.................................iii ETİK BEYAN.................................................................................................................iv TEŞEKKÜR ....................................................................................................................v ÖZET...............................................................................................................................vi ABSTRACT...................................................................................................................vii İÇİNDEKİLER ............................................................................................................viii KISALTMALAR DİZİNİ……………………………………………………………...x GİRİŞ ...............................................................................................................................1 BİRİNCİ BÖLÜM: SİVİL TOPLUM...........................................................................8 1.1. SİVİL TOPLUM VE TARİHSEL SÜRECİ..................................................8 1.1.1. Antik Yunan’dan Tocquevelli’e Tarihsel Arka Plan ....................................10 1.1.2. Marx ve Gramsci’de Sivil Toplum ...............................................................27 1.1.2.1. Sivil Toplumun Devlete Önceliği / Karl MARX.......................................27 1.1.2.2. Hegemonya Aracı Olarak Sivil Toplum / Antonio GRAMSCI ............29 1.2. SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ............................................................32 1.2.1. Günümüzde Sivil Toplum.........................................................................36 1.2.2. Sivil Toplum Demokrasi İlişkisi ...............................................................39 1.3. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI..............................................................51 1.4. TÜRKİYEDE SİVİL TOPLUM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 60 İKİNCİ BÖLÜM: 28 ŞUBAT SÜRECİ......................................................................68 2.1. 28 ŞUBAT SÜRECİ ...........................................................................................69 2.1.1. Refahyol’un Kuruluşu...................................................................................71 2.1.2. 28 Şubat Süresinde Gerilimi Artıran Olaylar................................................74 2.1.3. 28 Şubat Sürecinde Yaşanan Önemli Gelişmeler .........................................78 2.1.3.1. Sincan’da Tankların Yürütülmesi ..........................................................78 2.1.3.2. Milli Güvenlik Kurulları ........................................................................79 2.1.3.3. Hukuksal Alandaki Gelişmeler ..............................................................84 2.1.3.4. Brifingler................................................................................................88 2.1.3.5. Basının Rolü ve Andıçlar.......................................................................91 2.1.3.6. 28 Şubatta STK’ların Faaliyetleri ..........................................................96 2.1.3.7. Yeşil Sermaye ve MÜSİAD’a Yönelik Adımlar ...................................98 2.1.3.8. Eğitim Sistemine Müdahaleler.............................................................101 ix 2.1.3.9. Batı Çalışma Grubu, Siyasi Davalar ve Bürokrasiden Atılmalar.........104 2.1.3.10. Refah Partisi’nin Kapatılması ............................................................106 2.2. 28 ŞUBAT’IN ANLAMI..................................................................................109 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 28 ŞUBAT SÜRECİNDE TOBB VE TÜSİAD……………..112 3.1. SERMAYENİN GENEL DURUMU ..............................................................112 3.2. TOBB.................................................................................................................115 3.2.1. Tarihçesi..................................................................................................115 3.2.2. Misyonu ..................................................................................................120 3.2.3. TOBB’un 28 Şubat Sürecindeki Faaliyetleri ..........................................122 3.2.3.1. TOBB’un Bireysel Olarak Yaptığı Faaliyetleri ...................................122 3.2.3.2. Beşli Sivil Girişim Kapsamında Yapılan Faaliyetler...........................129 3.3. TÜSİAD.............................................................................................................134 3.3.1. Tarihçesi..................................................................................................134 3.3.2. Misyonu ..................................................................................................137 3.3.3. 28 Şubat Sürecindeki Raporları ve Açıklamaları....................................141 3.3.3.1. TÜSİAD’ın 95 Seçimleri ve Refahyol’un Kurulması Arasındaki Faaliyetleri.........................................................................................................142 3.3.3.2. TÜSİAD’ın Refahyol Kurulmasından 28 Şubat Kararlarına Kadar Olan Faaliyetleri.........................................................................................................145 3.3.3.3. 28 Şubat MGK Kararları Sonrası Faaliyetleri......................................151 3.3.3.4. Refahyol Düştükten Sonraki Bazı Faaliyetleri.....................................155 SONUÇ.........................................................................................................................158 KAYNAKÇA ...............................................................................................................162 EK 1. ORJİNALLİK RAPORU…………………………………………………….177 EK 2. ETİK KURUL İZİN MUAFİYET FORMU.....…………………………….179tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subject28 şubat
dc.subjecttobb
dc.subjecttüsiad
dc.subjectrefahyol
dc.subjectsivil toplum
dc.title28 Şubat Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları: TOBB ve TÜSİAD Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın konusu sermayeyi temsil eden örgütlenmeler olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) 28 Şubat sürecinde nasıl davrandıklarını irdelemektir. Bunu yapabilmek adına öncesinde sivil toplum kavramına ilişkin bazı kavramları tartışarak bu örgütlenmelerin davranışlarını açıklayabileceği düşünülen teorik bir zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, söz konusu işadamı örgütlenmelerinin 28 Şubat sürecinden önceki eylemleri de değerlendirilmiş ve 28 Şubat öncesinde de bu örgütlenmelerin ne derece sivil oldukları ve devlet ile olan ilişkileri gösterilmek istenilmiştir. Çalışmanın sonunda TOBB ve TÜSİAD’ın özellikle 90’ların ilk yarısından itibaren sivil addedilebilecek eylemler içerisinde bulundukları ya da en azından bulunmaya çalıştıkları görülmekle birlikte, 28 Şubat sürecinde genel eğilimleri olan devlet ile yakın bir ilişki içerisinde bulunma durumuna devam ettikleri ve toplumda farklı seslerin dillendirilmesine imkân veren sivil bir ortamı değil hegemonyanın kültürel ayağını oluşturdukları ortaya konulmak istenilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record