Show simple item record

dc.contributor.advisorOppermann, Serpil
dc.contributor.authorAykanat, Fatma
dc.date.accessioned2018-10-01T07:13:19Z
dc.date.available2018-10-01T07:13:19Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.date.submitted2018-06-07
dc.identifier.citationMLA 7th Editiontr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5029
dc.description.abstractThe Anthropocene, as a geological concept, refers to the most recent “epoch” in the Earth’s geological time in which various human activities, such as heavy industrialisation, overpopulation, abuse of natural resources, and environmental pollution, cause global-scale environmental changes. Cumulatively, they cause ecological disasters, which pose serious threats to the planet’s sustainability and the survival of not only humans but also all living beings inhabiting the Earth. So, in the Anthropocene humans are considered as a geological force capable of changing planetary ecosystems. Among various human-induced environmental transformations, climate change is probably the most dangerous one. Being one of the most prominent symptoms of the Anthropocene, climate change crisis has various thematic reflections in literary texts that foreground environmental degradation and ecological concerns about the future, such as the sustainability of the planet at a time of global warming, and species extinction. In this context, Climate Change Fiction (or, Cli-Fi), which aims to reflect these environmental concerns into literature, emerges as a new literary genre born in the age of the Anthropocene. This dissertation discusses the Earth’s entrance into a new geological epoch, the Anthropocene, exploring the anthropogenic climatic changes in the Anthropocene and their outcomes through selected examples of British Cli-Fi novels: J.G. Ballard’s The Drowned World (1962), Maggie Gee’s The Ice People (1998), and Ian McEwan’s Solar (2010). In this regard, the aim of this dissertation is to propose the Anthropocene as a multi-layered concept extending its geological origins to literary studies and social sciences and leaking into psychological, socio-cultural, and economic spheres, and to emphasise the entanglement of humans and nature, as well as the cooperation of the Earth sciences and the environmental humanities, through ecocritical readings of selected British climate change novels.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY……………………………………………………………………..i BİLDİRİM……………………………………………………………………………...ii YAYIMLAMA VE MÜLKİYET HAKLARI BEYANI…………………………….iii ETİK BEYAN………………………………………………………………………….iv DEDICATION………………………………………………………………………….v ACKNOWLEDGEMENTS…………………………………………………………...vi ÖZET………………………………………………………………………….……….vii ABSTRACT…………………………………………………………………………..viii TABLE OF CONTENTS……………………………………………………………....x INTRODUCTION…………………………………………………………...…………1 CHAPTER I: PSYCHOLOGICAL REFLECTIONS OF THE ANTHROPOCENE: J.G. BALLARD’S THE DROWNED WORLD...................... 36 CHAPTER II: SOCIAL TRANSFORMATIONS IN THE ANTHROPOCENE: MAGGIE GEE’S THE ICE PEOPLE……………………………………………….64 CHAPTER III: THE ECONOMIC DIMENSION OF THE ANTHROPOCENE: IAN McEWAN’S SOLAR………………………………………………………….....89 CONCLUSION……………………………………………………………….….......133 NOTES..…………………………………………………………..……......................141 WORKS CITED……………………………………………………………………..147 APPENDIX 1. GLOSSARY.……………....………………………………………..164 APPENDIX 2. ORIGINALITY REPORTS……………………………………......167 APPENDIX 3. ETHICS BOARD WAIVER FORMS.................………….............169tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectantroposen
dc.subjectcli-fi
dc.subjectiklim kurgu
dc.subjectinsan kaynaklı iklim değişimi
dc.subjecteko-psikoloji
dc.subjectekoeleştiri
dc.subjectthe drowned world (j.g. ballard)
dc.subjectthe ice people (maggie gee)
dc.subjectsolar (ian mcewan)
dc.titleThe British Climate Change Fiction in the Age of the Anthropocene: Ecocritical Readings of J.G. Ballard’s The Drowned World, Maggie Gee’s The Ice People and Ian McEwan’s Solartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetJeolojik bir kavram olarak, Antroposen, ağır sanayileşme, aşırı nüfus artışı, doğal kaynakların sömürülmesi ve çevre kirliliği gibi çeşitli insan eylemlerinin küresel ölçekte çevresel değişimlere sebep olduğu, Yerküre’nin jeolojik zaman çizelgesindeki en son “devre”ye işaret eder. Bir araya geldiklerinde, tüm bu eylemler, gezegenimizde yaşamın sürdürülebilirliğini ve Yerküre’de ikamet etmekte olan sadece insan türünün değil, diğer tüm canlıların da hayatta kalabilmesi için ciddi bir tehdit oluşturan ekolojik felaketlere sebep olurlar. Dolayısıyla, Antroposen çağında insan yaşadığı gezegenin ekosistemlerini değiştirebilme kapasitesine sahip jeolojik bir güç olarak görülür. İnsan kaynaklı pek çok çevresel değişim arasında muhtemelen en tehlikeli olanı iklim değişimidir. Antroposen’in önde gelen belirtilerinden biri olan iklim değişimi krizi, edebi metinlerde, çevresel yıkım ve gezegenimizde yaşamın sürdürülebilirliği, türlerin yok oluşu gibi geleceğe dair ekolojik endişelerin ön planda olduğu, çeşitli yansımalara sahiptir. Bu bağlamda, bu çevresel endişeleri edebiyata yansıtmayı amaçlayan iklim kurgu (ya da kısaca Cli-Fi), Antroposen çağında doğan yeni bir edebi tür olarak ortaya çıkar. Bu doktora tez çalışması, seçilen İngiliz iklim kurgu romanları yoluyla, (J.G. Ballard’ın The Drowned World (1962), Maggie Gee’nin The Ice People (1998) ve Ian McEwan’ın Solar (2010) romanları) Antroposen’de görülen insan kaynaklı iklim değişimleri ve sonuçlarını araştırırken, Yerküre’nin yeni bir jeolojik çağa girişini tartışmaya açar. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, Antroposen’i, edebi, psikolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik alanlara da sızan, çok katmanlı bir kavram olarak sunmak ve insan-doğa birlikteliğini, aynı zamanda da yeryüzü bilimleri ile çevreci beşeri bilimlerin ortaklığını, seçilen romanların ekoeleştirel okumaları yoluyla vurgulamaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.contributor.authorID28878tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record