Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırak, Kasırga
dc.contributor.authorKısa, Veli
dc.date.accessioned2018-09-13T07:07:38Z
dc.date.available2018-09-13T07:07:38Z
dc.date.issued2018-07-05
dc.date.submitted2018-06-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4906
dc.description.abstractIt is a great importance for insurance companies to analyze the catastrophic risk that posess low probability and high severity by nature. With drastic changes in climatical conditions it became an obligation to form the risk maps and to compute the aggreagate loss for agricultural insurance that exposed to catastrophic risks in order to increase production yield and decrase economic loss. In this study, we aim at obtaining loss map for hail which has the biggest impact on production and computing the loss distribution for wheat caused by hailstorms. Firstly by using damage frequency, spatial scan statistics is employed for clustering purposes to build the hail loss map for Turkey. Then, each clusters are evaluated in Panjer Recursive, Monte Carlo Simulation, Normal Distribution Approimation and Fast Fourier Transformation algorithms to build the aggregate loss distribution.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET, ABSTRACT, TEŞEKKÜR, İÇİNDEKİLER, ÇİZELGELER, ŞEKİLLER, SİMGELER VE KISALTMALAR, 1. GİRİŞ, 2.TARAMA İSTATİSTİĞİ, 2.1 Konumsal Tarama İstatistiği, 2.2 Konumsal Tarama İstatistiği Modelleri, 2.2.1 Bernoulli Modeli, 2.2.2 Poisson Modeli, 2.3 Konumsal Tarama İstatistiği için Olabilirlik Oranı Testi, 2.3.1 Bernoulli Modeli İçin Olabilirlik Oranı Testi, 2.3.2 Poisson Modeli İçin Olabilirlik Oranı Testi, 3.TOPLAM HASAR DAĞILIMI, 3.1 Bireysel Risk Modeli, 3.2 Kolektif Risk Modeli, 3.2.1 Konvolüsyon Yöntemi, 3.2.2 Panjer Yineleme Yöntemi, 3.2.3 Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT), 3.2.3.1 Fourier Dönüşümü, 3.2.3.2 Euler Formülü, 3.2.3.3 Kesikli Fourier Dönüşümü (DFT), 3.2.4 Normal Dağılım Yaklaşımı Yöntemi, 3.2.5 Monte Carlo Benzetim Yöntemi, 3.3 Risk Altındaki Değer (VaR), 3.4 Aritmetik Dağılım Elde Etme, 3.4.1 Yuvarlama Metodu, 3.4.2 Yerel Moment Eşleştirme Metodu, 4.UYGULAMA , 4.1 Giriş, 4.2 Verinin İncelenmesi, 4.3 Dolu Hasar Haritası için Kümeleme Çalışması, 4.3.1 Bağıl Risk (Relative Risk), 4.4 Hasar Sıklığı ve Hasar Şiddeti Dağılımlarının Hesaplanması, 4.5 Toplam Hasar Dağılımının Hesaplanması, 4.5.1 Panjer Yineleme Yöntemi, 4.5.2 Monte Carlo Benzetim Yöntemi, 4.5.3 Normal Dağılım Yaklaşımı Yöntemi, 4.5.4 Hızlı Fourier Dönüşümü Yöntemi, 5.SONUÇ VE ÖNERİLER, 5.1 Sonuç, 5.1.1 Dolu Hasar Haritası için Kümeleme Çalışması, 5.1.2 Buğday Ürünü için Toplam Hasar Dağılımı Hesaplaması, 5.2 Öneriler, KAYNAKLAR, EKLER, ÖZGEÇMİŞ,tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecttarama istatistiğitr_TR
dc.subjecttoplam hasar dağılımıtr_TR
dc.subjecthızlı fourier dönüşümütr_TR
dc.subjectkesikli fourier dönüşümütr_TR
dc.subjectriske maruz değertr_TR
dc.titleTarım Sigortalarında Dolu Riskinin Kümelenmesi ve Toplam Hasar Dağılımının Hızlı Fourier Dönüşümü ile Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKatastrofik risk olarak tanımlanan, gerçekleşme olasılığı düşük fakat gerçekleştiğinde şiddeti büyük olan olayların, sigorta şirketlerinin finansal yapılarını korumaları için iyi analiz edilmeleri oldukça önemlidir. Değişen iklim koşulları ile beraber bu risklerin daha sık görüldüğü tarım sigortaları için hasar haritasının çıkartılması ve toplam hasar dağılımının hesaplanması üretim verimliliği ve ekonomik kaybı azaltmak açısından gereklidir. Bu çalışmada, Türkiye’de tarım sektöründe en sık karşılaşılan risk olan dolu olayı için risk haritasının oluşturulması ve buğday ürünü toplam hasar dağılımının hesaplanması amaçlanmıştır. Hesaplamada öncelikle hasar sıklık oranı kullanılarak konumsal tarama istatistiği ile kümeleme yapılmış, Türkiye dolu hasar haritası oluşturulmuştur. Sonrasında ise oluşturulan kümelerin toplamına Panjer Yineleme, Monte Carlao Benzetim, Normal Dağılım Yaklaşımı ve Hızlı Fourier Dönüşümü yöntemleri uygulanarak toplam hasar dağılımı elde edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentAktüerya Bilimleritr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record