Show simple item record

dc.contributor.advisorKocaman, Sultan
dc.contributor.authorBüyükdemircioğlu, Mehmet
dc.date.accessioned2018-09-13T06:57:13Z
dc.date.available2018-09-13T06:57:13Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.date.submitted2018-05-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4873
dc.description.abstract3D city models have become crucial for a better city management, and can be used for various purposes such as disaster management, navigation, solar potential computation and planning simulations. 3D city models are not only visual models, and thematic queries and analyzes can be performed with the help of semantic data. They can be produced using different data sources and methods. In this study, basemaps and large-format aerial images, which are produced in accordance with the regulations of large-scale map production in Turkey (called BOHYY) have been used to develop a workflow for semi-automatic 3D city model generation. The aim of this study is to generate a 3d city model from existing aerial photogrammetric datasets without any additional data acquisition or costly manual processing. During the prodution, open-source software or other tools with free educational/research licences is preferred. As a result, a 3D city model has been generated with semi-automatic methods at LoD2 of CityGML using the data of study area near Çesme / Izmir. The generated model is automatically textured and visualized on the web along with the attribute information and digital terrain model. The model is published on the web at www.cesme3d.com. The problems encountered throughout the study and approaches to solve them are presented here.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subject3 boyutlu şehir modeli
dc.subjectgörselleştirme
dc.subjectsayısal yüzey/arazi modeli
dc.titleImplementatıon And Web-Based Vısualızatıon Of 3d Cıty Modelstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet3 boyutlu şehir modelleri günümüzde şehirlerin etkili yönetimi için artık bir zorunluluk haline gelmiştir ve afet yönetimi, navigasyon, güneş potansiyeli ve planlama simülasyonları gibi farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu modeller sadece görsel bir model olmanın dışında, sahip oldukları semantik bilgiler yardımıyla tematik sorgular ve analizler yapılmasına imkan vermektedir. Şehir modelleri üretimi farklı veri kaynaklarından farklı yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir.Bu çalışmada BÖHYY (Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği) göre Türkiye’de üretilmekte olan fotogrametrik halihazır harita verileri ve stereo hava fotoğrafları kullanılarak bir yarı-otomatik 3 boyutlu şehir modeli üretimi için iş akış şeması geliştirilmiştir. Çalışmanın amacı fotogrametrik yöntemlerle üretilmiş olan verilere ek yapmadan şehir modeli üretmektir. Üretim esnasında olabildiğince açık kaynak kodlu veya eğitim/araştırma lisansı ücretsiz olan yazılımlar tercih edilmiştir. Yöntemin uygulaması için Çeşme / İzmir bölgesine ait geniş formatlı dijital hava kamerası görüntüleri ve bu projeden üretilmiş halihazır harita verileri yardımıyla 3 boyutlu şehir modeli üretimi LoD2 seviyesinde yarı-otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. Üretilen model otomatik olarak fotograflardan giydirilmiş, öznitelik bilgileri ve sayısal arazi modeli ile birlikte web üzerinde görselleştirilmiştir.Web üzerinde görselleştirilen model www.cesme3d.com adresinde Internet üzerinden yayına açılmıştır. Çalışma boyunca karşılaşılan sorunlar not edilerek sonuç bölümünde bu sorunların çözümüne dair yaklaşımlar belirtilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentGeomatik Mühendisliğitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record