Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Bora
dc.contributor.authorTatar, Ahmet
dc.date.accessioned2018-06-11T07:30:25Z
dc.date.available2018-06-11T07:30:25Z
dc.date.issued2018-06-01
dc.date.submitted2018-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4530
dc.description.abstractThe defense industry is the fastest growing sector with technological developments all over the world. Autonomous and remote controlled weapons are regarded the most advanced weapons in today’s battlefields. In this study, the effects of the flexible behavior of the steering gears in the remote controlled weapons on the aiming precision was investigated. System was modeled in ANSYS software for observing material flexibilities at maximum motion ranges. Analysis run for flexible and rigid material conditions and solutions were compared. The vertical dynamics of the seven degrees of freedom four wheels and nine degrees of freedom six wheels vehicles simulate in MATLAB software for creating a realize environment. Turret system was integrated on the vehicles, and when vehicles pass on an obstacle, turret stabilization is provided with PID controller. In final step of the study, ANSYS turret model, and MATLAB vehicle model were connected. Turret system behavior was observed on the realized vehicles with this ANSYS integrated MATLAB algorithm. Disturbance on the turret caused by vehicle vibration was controlled with MATLAB Artificial Neural Network Tool.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAnalysis
dc.subjectPid
dc.subjectRemote Controlled Gun System
dc.subjectSimulation
dc.subjectVehicle Vibration
dc.subjectTurret
dc.titleModelling of Non-Linear Effect in Remote Controlled Stabilized Gun Systemstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSavunma sanayii teknolojik gelişimleriyle tüm dünyada en hızlı ilerleyen sektör konumundadır. Bugünün savaş alanlarında, otonom ve uzaktan yönlendirilebilen silahlar en gelişmiş silahlar olarak kabul görmektedir. Bu çalışmada, uzaktan komuta edilen bir silah sisteminde kullanılan yönlendirme dişlilerinin esnek davranışlarının nişan alma kararlılığı üzerindeki etkileri incelenecektir. Malzeme esnekliğini inceleyebilmek için taret sistemi ANSYS yazılımında modellenerek maksimum hareket açıklıklarındaki rijit ve esnek durum için kıyas yapılacaktır. Ardından sistemin gerçek koşullar altındaki davranışlarını inceleyebilmek için yedi serbestlik dereceli dört lastik tekerlekli ve dokuz serbestlik dereceli altı lastik tekerlekli aracın düşey dinamik etkileri MATLAB yazılımında benzetim edilecektir. Taret sistemi araçlar üzerine entegre edilerek, araçlar belirlenen engeller üzerinden geçerken PID kontrolcü ile stabilizasyon sağlanacaktır. Çalışmanın son adımında ANSYS yazılımında modellenen taret ile MATLAB yazılımında modellenen araçlar, MATLAB programı üzerinden haberleştirilerek benzetim yapılacaktır. Kurulan bu ANSYS bütünleşik MATLAB algoritması ile sistemin gerçek bir araç üzerindeki davranışları incelenecektir. Taret üzerinde oluşan araç titreşiminden kaynaklı pozisyon bozulmaları MATLAB’in yapay sinir ağları (Artificial Neural Network) ile kontrol edilerek, algoritmaya yapay zeka eklenecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentMakine Mühendisliğitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record