Show simple item record

dc.contributor.advisorKalyoncu, Umut
dc.contributor.authorBilgin, Emre
dc.contributor.authorKalyoncu, Umut
dc.date.accessioned2018-05-30T13:21:57Z
dc.date.available2018-05-30T13:21:57Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4508
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the possible clinical and laboratory parameters to distinguish adult-onset Still's disease (AOSD) and other causes of fever of unknown origin (FUO). Patients with FUO who admitted to Hacettepe University Hospitals, inpatient departments of internal medicine and patients with AOSD who were primarly followed up by Hacettepe University Department of Rheumatology were recruited to study. Pre-determined clinical and laboratory data were recorded in all patients. Prospectively collected data were evaluated with appropriate statistical methods. Odds ratios were obtained by logistic regression analysis. As a result of the analyzes, arthralgia (Odds ratio (OR), 158,1, confidence interval CI, 4,5-5755, p = 0,006), rash (OR, 31,3; CI, 3,6-271,9; p = 0,002 ), sore throat (OR, 20,8; CI, 2,8-154,7, p = 0,003), neutrophilia (OR, 18,4; CI, 2,6-132,3; p = 0.004), serum ferritin level higher than 5 times or more upper limit (OR, 132,8; CI, 7,1-2502,9 ; p = 0,001 ) and elevated lactate dehydrogenase levels ( OR, 6,2; CI, 0,76-50,9 ; p = 0,087 ) were associated with the likelihood of diagnosing AOSD, on the other hand, number of daily fever peaks equal or greater then 3 ( OR, 69; CI, 2,2-2114,4 ; p = 0,015 ) was associated with the unlikelihood of diagnosing AOSD. The presence of clinical and/or laboratory parameters listed above may guide clinicians in the differential diagnosis of FUO, which is one of the most difficult diagnostic challanges in clinical practice.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNedeni bilinmeyen ateş
dc.subjectErişkin başlangıçlı still hastalığı
dc.subjectArtralji
dc.subjectHiperferritinemi
dc.subjectLaktat Dehidrogenaz
dc.titleErişkin Başlangıçlı Still Hastalığının Diğer Nedeni Bilinmeyen Ateş Sebeplerinden Ayrımını Sağlayabilecek Klinik ve Laboratuvar Parametrelerinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı erişkin başlangıçlı Still hastalığı (EBSH) ile nedeni bilinmeyen ateş (NBA) nedenlerini ayırt etmeye yarayacak olası klinik ve laboratuvar değerlerin saptanmasıdır. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri İç Hastalıkları yataklı servislerinde yatan, nedeni bilinmeyen ateş nedeniyle araştırılacak erişkin hastalar ve Hacettepe Üniversitesi romatoloji bölümünde takipli EBSH tanısı olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalarda önceden belirlenmiş klinik ve laboratuvar veriler kaydedilmiştir. Prospektif olarak toplanan veriler uygun istatistik yöntemlerle değerlendirildi. Odds oranları, lojistik regresyon analizi yapılarak elde edildi. Analizler sonucunda artralji ( Odds, 158,1; güven aralığı GA, 4,5-5755; p = 0,006 ), döküntü ( Odds, 31,3; GA, 3,6-271,9; p = 0,002 ), boğaz ağrısı ( Odds, 20,8; GA, 2,8-154,7; p = 0,003 ), nötrofili ( Odds, 18,4; GA, 2,6-132,3; p = 0,004 ), serum ferritin düzeyinin üst limitin 5 kat ve üzerinde olması ( Odds, 132,8 ; GA, 7,1-2502,9 ; p = 0,001 ) ve laktat dehidrogenaz yüksekliği ( Odds, 6,2; GA, 0,76-50,9 ; p = 0,087 ) EBSH tanı ihtimalini artırırken, günlük ateş pik sayısının 3 ve üzerinde olmasının ( Odds, 69; GA, 2,2-2114,4 ; p = 0,015 ) EBSH tanı ihtimalini azalttığı bulundu. Klinik pratikte ciddi tanı zorluklarında biri olan NBA ayırıcı tanısında yukarıda sayılan klinik ve/veya laboratuvar durumların varlığı, klinisyenlere yol gösterici olabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record