Show simple item record

dc.contributor.advisorÇobanoğlu, Prof. Dr. Özkul
dc.contributor.authorKalaycı, Erkan
dc.date.accessioned2018-04-13T12:02:34Z
dc.date.available2018-04-13T12:02:34Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-22
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4443
dc.description.abstractThis study aims to discuss Kırkpınar's worldview as a cultural continuity which has been in prevalence for more than six centuries. Based on related literature review, including an field study and research in The Ottoman Archives of the Prime Ministry, this study also contains face-to-face interview methods made with different representators of the tradition, namely Kırkpınar agas, pehlivans (wrestlers), cazgırs (announcers), shawm and drums crew chief and spectators. In the first chapter, wrestling is held as a competition sport together with its inherent trait of being a game. In this context, its appearance in Asia and Middle East geography as well as Turkish culture in historical records, in addition to its institutionalization process during Ottoman Turks era is discussed. In the second chapter, the historical background of Edirne and the historical development process of Kırkpınar wrestling, which is made and shaped within the boundaries of Edirne, is given. In the third chapter, determinations from the point of view of Kırkpınar Agas, pehlivans, cazgirs, shawm and drums and spectators, which have provided the continuity of Kırkpınar and which have come together and constituted the idea of Kırkpınar as a whole in a communication environment, were included. In the fourth chapter, the concept of worldview is discussed, and how Kırkpınar oil wrestling reflects a worldview is emphasized.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectkırkpınartr_TR
dc.subjectyağlı güreş
dc.subjectdünya görüşü
dc.titleKültürel Süreklilik Bağlamında Kırkpınar’ın Yansıttığı Dünya Görüşü Üzerinetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada altı asırı aşmış bir kültürel süreklilik olarak Kırkpınar’ın yansıttığı dünya görüşü ele alınmıştır. Alan araştırması ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi de dahil olmak üzere ilgili literatürün taranmasına dayanan çalışmada, her biri geleneğin farklı bir yönünü temsil eden Kırkpınar Ağaları, pehlivanlar, cazgırlar, davul-zurna ekibi şefi ve seyircilerle görüşülmüştür. Birinci bölümde bir müsabaka sporu olarak güreşin oyunsal doğasından, güreşin bu bağlamda tarihi kaynaklarda Asya ve Ortadoğu coğrafyasında ve Türk kültüründe güreşin görünümünden ve güreşin Osmanlı Türkleri zamanındaki kurumsallaşma sürecinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde Kırkpınar güreşlerinin sınırları dâhilinde yapıldığı ve üzerinde şekillendiği Edirne’nin tarihsel arkaplanı ve Kırkpınar güreşlerinin tarihi gelişim süreci hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde Kırkpınar’ın devamlılığını sağlayan ve bir araya gelerek bir bildirişim ortamı içinde Kırkpınar dediğimiz bütünü oluşturan Kırkpınar Ağaları, Pehlivanlar, Cazgırlar, Davul-Zurna ve Seyircilerin cephesinden Kırkpınar’a dair tespitlere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde dünya görüşü kavramı ele alınarak, Kırkpınar yağlı güreşlerinin nasıl bir dünya görüşünü yansıttığı üzerinde durulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Halkbilimitr_TR
dc.contributor.authorID43142tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record