Show simple item record

dc.contributor.advisorCEYHAN, Mehmet
dc.contributor.authorELBAYİYEV, Sarkhan
dc.date.accessioned2018-03-29T08:27:06Z
dc.date.available2018-03-29T08:27:06Z
dc.date.issued2018-03-26
dc.date.submitted2018-03-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4432
dc.description.abstractELBAYIYEV, S Effect of Community-Wide Conjugated Pneumoccal Vaccine Administration on the Disease Burden of a Tertiary Children’s Hospital, Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Thesis of Pediatrics, 2018. Pneumococcus is the reason of 11% of childhood mortality worldwide. It is the most common agent responsible for several bacterial invasive diseases, namely bacteremia, bacteremic pneumonia and meningitis. Pneumococcus is also the leading cause of community acquired pneumonia, otitis and sinusitis, three of most frequently encountered problems at admission to hospitals. Preventing diseases due to this particularly important pathogen is definitely among primary health care concerns with high priority. Vaccines against pneumococcus with high efficacy can possess major role in reaching such an aim. Conjugated pneumococcal vaccine has been administered in Turkey since 2008. In this study, it is evaluated whether the conjugated pneumococcal vaccine generated a positive effect in our hospital on disease burdens of pneumonia, otitis, sinusitis, sepsis and bacteremia after introduction into routine national immunization program. In this study, no decrease is observed in numbers of pneumonia, otitis or sinusitis after introduction of pneumococcal vaccine. There are many reports telling no decreament in disease burdens of non-invasive pneumococcal diseases. There are many centers considering those data consistent with the fact as production of antibodies against pneumococcus, which is stimulated after vaccine administration, is not the most crucial step in preventing non-invasive diseases. However, data from our study cannot be interpreted as a supportive feature for this argument when massive increase in total admission numbers to our hospital taken into account. Despite the increase of total admission numbers to our hospital, we demonstrated a statistically significant decrease in numbers of pneumococcal sepsis and meningitis of all causes in our hospital. Pneumococcal menengitis are recorded in low numbers throughout all periods within study, possibly due to low obtainment rates from clinical specimens as we evaluated many children after referral to our tertiary hospital, most of whom were probably given some doses of antibiotics with a suspicion of meningitis before arrival to our center. It is noteworthy that a dramatic increase in sepsis and menengitis due to serotypes not included in conjugated pneumococcal vaccine is present after introduction of routine administration of conjugated vaccine.en
dc.publisherÇocuk Sağlığı Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPnömokok
dc.subjectKonjuge Pnömokok Aşısı
dc.subjectSinüzit
dc.subjectOtit
dc.subjectToplum Kökenli Pnömoni
dc.subjectBakteriyemi
dc.subjectSepsis
dc.subjectMenenjit
dc.titleKitlesel Konjuge Pnömokok Aşılamasının Bir Tersiyer Çocuk Hastanesinin Hastalık Yükü Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetELBAYİYEV, S Kitlesel Konjuge Pnömokok Aşılamasının Bir Tersiyer Çocuk Hastanesinin Hastalık Yükü Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2018. Pnömokok, tüm dünyada çocukluk çağındaki ölümlerin %11’ine sebep olur. Bakteriyemik pnömoni, bakteriyemi ve menenjit gibi ağır seyirli invazif enfeksiyonların tüm dünya genelinde en sık sebebidir. Hastaneye sık başvuru sebeplerinden sinüzit, otit ve toplum kökenli pnömoni gibi hastalıkların da birinci nedeni pnömokoktur. Bu önemli patojenin sebep olduğu hastalıkları önlemek öncelikli halk sağlığı hedeflerindendir ve pnömokoka karşı yüksek etkinliğe sahip aşıların varlığı bu hedef doğrultusunda önemli bir araç olabilir. Konjuge pnömokok aşısı ülkemizde 2008’den beri uygulanmaktadır. Bu çalışmada, aşının, ulusal bağışıklama takvimine girişiyle, hastanemizdeki pnömoni, otit, sinüzit, sepsis ve menenjit hastalık yükleri üzerinde, bir etki oluşturup oluşturmadığı değerlendirilmiştir. Çalışmamızda, pnömokok aşılama uygulaması sonrasında, pnömoni, otit ve sinüzit sayılarında bir azalma gözlenmemiştir. Literatürde, invazif olmayan pnömokokkal hastalıklarda azalma bildirmeyen çalışmalar da vardır ve aşının oluşturduğu antikor yanıtı, bu hastalıkların gelişimini engellemede en kritik basamak olmadığından bu durumu doğal bulan merkez sayısı çoktur. Hastanemize yapılan tüm başvuru sayılarındaki artış göz önüne alındığında, çalışma verimizin bu savı destekleyecek nitelikte olduğu ileri sürülemez. Çalışmamızda, pnömokok aşılama uygulaması sonrasında, hastanemize yapılan tüm başvuru sayılarındaki artışa rağmen pnömokokkal sepsis ve tüm menenjit vakalarında istatistiki olarak anlamlı azalma gösterilmiştir. Pnömokokkal menenjit vakaları tüm dönemler boyunca az olarak kaydedilmiştir, bu durum muhtemelen, bize gelmeden önce birkaç doz antibiyotik almış bulunan hastaları üçüncü basamak hastane olarak sevk sonrasında değerlendirmemiz nedeniyle etkenin fazla sayıda üretilememesine bağlıdır. Pnömokok aşılama uygulaması sonrasında, aşının kapsamadığı serotiplere bağlı sepsis ve menenjit olgularının sayıca artışı dikkat çekmektedirtr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Sağlığı ve Hastalıklarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record