Show simple item record

dc.contributor.advisorBoerescu, Zuhal
dc.contributor.authorÖztürk, Neslihan
dc.date.accessioned2018-03-21T12:33:59Z
dc.date.available2018-03-21T12:33:59Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4416
dc.description.abstractPlay, as a creative activity, improves mental and physical functions in the evolution process. Painting, as a form of play with pattern, also helps humans to develop their cognitive skills to survive. The aim of the thesis is to analyse the importance of the play of painting on cognitive skills and creativity. In order to accomplish this aim, the relationship between play and art is explained. Furthermore, the play of painting which includes surface games such as drawing, scribbling and repetitive dots making, are examined through the artworks of the modern artists who inspired the study. Within this context, surface games of the researcher are explained as a result of the former parts. Through this analysis, it is experienced that the surface games have positive effects on both creative process, and mental and physical abilities.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY.................................................................................................i BİLDİRİM..............................................................................................................ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………………iii TEŞEKKÜR..........................................................................................................iv ÖZET.............................................................................................................................v ABSTRACT...........................................................................................................vi İÇİNDEKİLER DİZİNİ......................................................................................vii GÖRÜNTÜLER DİZİNİ.....................................................................................viii GİRİŞ......................................................................................................................1 1.BÖLÜM OYUN VE SANAT İLİŞKİSİ 1.1. Oyunun Doğası Üzerine………………………………………………………...3 1.2. Hayatta Kalma Pratiği………………………………………………................5 1.3. Bilişsel Bir Oyun Modeli Olarak Sanat……………………………………...8 2. BÖLÜM OYUN – RESİM – YARATICI SÜREÇ 2.1. Resim: Öykünme Birlikteliğinde Bir Yüzey Oyunu……………………………17 2.2. Yaratıcı Süreç İçerisinde Yüzey Oyunları……………………………………...24 3.BÖLÜM DEVAMLI HİKÂYELER .…………………………….………………………………………...............................38 SONUÇ………………………………………………………………………………...64 KAYNAKÇA…………………………………………………………………………68tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectOyuntr_TR
dc.subjectSanat
dc.subjectResim
dc.subjectYüzey oyunları
dc.titleResimde Yaratıcı Bir Eylem Olarak Oyuntr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetOyun, yaratıcı bir eylem olarak, evrim sürecinde zihinsel ve fiziksel işlevleri geliştirmektedir. Oyunun bağıntılı bulunduğu bir tür olan resim, insanoğlunun bilişsel becerilerini artırarak onun hayatta kalmasına yardımcı olmaktadır. Tez araştırmasının amacı resim oyununun bilişsel beceriler ve yaratıcılık üzerindeki önemini incelemektir. Söz konusu amaç doğrultusunda oyun ve sanat ilişkisi açıklanmıştır. Ayrıca, çizmek, kazımak ve tekrarlı noktalamalar yapmak gibi yüzey oyunlarını içeren resim oyunu, konuya esin kaynağı olmuş modern dünya sanatçılarının eserleri yoluyla örneklendirilmiştir. Bu bağlamda, önceki bölümlerin bir sonucu olarak araştırmacının yüzey oyunları incelenmiştir. Yapılan incelemelerle, yüzey oyunlarının hem yaratıcı süreç hem de zihinsel ve fiziksel beceriler üzerindeki olumlu etkileri deneyimlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record