Show simple item record

dc.contributor.advisorÖğün Boyacıoğlu, Aslıhan
dc.contributor.authorErdoğan, Deniz
dc.date.accessioned2018-02-15T07:15:50Z
dc.date.available2018-02-15T07:15:50Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4311
dc.description.abstractConnell's concept of hegemonic masculinity explains how a small minority men hold all the power and power positions and how can they legitimize it and dominate the others. Hegemonic masculinity is a position of power; as well as the struggle for power and superiority among different groups of men and also an explanation of how these groups of masculinities are formed. With the development of the masculinity studies in the academy, researches show that there is not a single hegemonic masculinity but there exist multiple hegemonic masculinities in different social, political and cultural contexts. These multiple masculinities are constructed through different strategies in various cultural contexts and struggle in each other. So that, this field study, which interprets the data in accordance with Feminist Standpoint Theory, is questioning how different hegemonic masculinities are constructed in Ankara entertainment culture. The research also reveals that there is not a single hegemonic masculinity construction, but there exist some multiple hegemonic masculinity constructions in that entertainment practice. As a result of observations and interviews, the main finding of this work is, those multiple hegemonic masculinities are constructed through economical and symbolic capitals, which also have been in conflict and reconciliation with each other.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectAnkara pavyon kültürü
dc.subjecthegemonik erkeklik
dc.subjectçoklu erkeklikler
dc.subjectfeminist duruş noktası kuramı
dc.subjectmekân-pratik
dc.subjecteğlence
dc.titleAnkara Pavyon Kültüründe Erkeklik İnşalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetConnell’ın hegemonik erkeklik kavramı, küçük bir azınlık erkeğin bütün iktidar ve güç pozisyonlarını ellerinde tutarak, bunu nasıl meşrulaştırıp tahakkümü var edebildiğini açıklamaktadır. Hegemonik erkeklik bir iktidar konumu olarak; farklı erkek grupları arasındaki güç ve üstünlük mücadelesini anlamayı sağladığı kadar, farklı erkekliklerin nasıl oluştuğunu da sosyal, siyasal ve kültürel manada açıklamaktadır. Erkeklik çalışmalarının akademideki gelişimiyle birlikte, tek bir hegemonik erkekliğin değil, çoklu hegemonik erkekliklerin olduğu yapılan araştırmalar neticesinde ortaya konmuştur. Bu çoklu hegemonik erkeklikler ise, çeşitli kültürel bağlamlarda farklı stratejiler yoluyla inşa edilip, birbirleriyle mücadele içerisine girmektedir. Hegemonik erkekliklerin Ankara pavyon kültüründe nasıl inşa edildiklerini sorgulayan bu nitel alan araştırması, sahadan elde edilen verileri Feminist Duruş Noktası Kuramı’yla yorumlayarak, eril bir mekân- pratik olan pavyonda tek bir hegemonik erkeklik inşasının değil, çoklu hegemonik erkeklik inşalarının olduğunu ifade etmektedir. Yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, Ankara’nın pavyon kültüründe ekonomik ve sembolik sermayeyle inşa edilen çoklu hegemonik erkekliklerin var olduğunu ve bu erkekliklerin birbirleriyle belirli çatışma ve uzlaşma içerisinde olduklarını ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record